Piatok 19. júla, 2024
Iveta Radičová ešte ako slovenská premiérka na schôdzi parlamentu 11. októbra 2011 v Bratislave. (Foto: SAMUEL KUBANI/AFP cvia Getty Images)

Volebné moratórium by sa mohlo podľa I. Radičovej aj zrušiť. Pre veľkú časť voličov je transparentnosť kampane nepodstatná

V prezidentskej kampani sa často stretávame s diskusiou o volebných pravidlách a ich dodržiavaní. Nedávno vyjadrila svoje výhrady sociologička a expremiérka SR Iveta Radičová. Tá poukázala na zjavné nedostatky vo volebnej legislatíve, najmä v súvislosti s takzvaným volebným moratóriom. Ďalšie problematické body pomenovalo Transparency International Slovensko.

I. Radičová povedala počas volebnej noci na rádiu Expres, že vo volebnej legislatíve vníma systémové chyby. „Systémová chyba je volebné moratórium, pretože je v zákone stanovené v zásade len, že sa vzťahuje na tzv. tradičné štandardné médiá. A na ostatné médiá typu sociálnych sietí sa ten zákon nevzťahuje.” 

Kandidát môže kampaň aj počas moratória neprerušene viesť cez sociálne siete, alternatívne médiá či alternatívne platformy. „Obaja prezidentskí kandidáti viedli kampaň na sociálnych sieťach a keďže počas moratória nemôžu pribúdať výdavky na transparentnom účte, tak túto kampaň viedli v rozpore s volebným zákonom,” zhrnula.

Radičová navrhuje dve riešenia. Jedným je zjednotenie, aby moratórium platilo na úplne všetky typy médií vrátane sociálnych sietí. Druhou alternatívou by podľa nej mohlo byť „prestať sa hrať na moratórium” a úplne ho zrušiť. Radičová sa prikláňa k tej druhej možnosti vysvetľujúc, že napokon sa vždy nájde spôsob, ako moratórium obchádzať.

Sociologička upozorňuje aj na ďalší fakt, že zahraničných médií sa moratórium netýka. „P. Pellegrini počas moratória dával rozhovor pre maďarské médiá. Druhá strana by  mohla poskytnúť rozhovor pre české médiá. Je to nedokonalosť – systémová vada. Môžete potom aj hľadať spôsoby, čo zahrniete a čo nezahrniete na transparentný účet a na náklady za celú kampaň,” dopnila a zároveň vyjadrila presvedčenie, že „všetky aktivity, čo sa na sociálnych sieťach diali už aj počas moratória inými tretími osobami, ktoré aj priznali, že to zaplatili, sa jednoducho nezarátujú do nákladov na kampaň.”

V čase volebného moratória by nemali byť poskytované nové informácie, nečakané útoky spolukandidátov. Jedným z argumentov, prečo sa volebné moratórium ešte zachováva, je podľa slov Evy Chmelovej, riaditeľky odboru volieb, referenda a politických strán to, aby sa zabránilo nečakaným atakom a aby mal kandidát priestor na svoju obranu.

Zákaz podpory tretích strán

Na ďalšiu systémovú vadu našej legislatívy poukazuje Transparency International Slovensko (TIS). Ide o zákaz podpory vedenia kampane tretích strán, čo bolo podľa organizácie citeľne porušované naprieč celou kampaňou na viacerých stranách. 

„Volebná legislatíva je určite lepšia ako pred desiatimi rokmi, ale vidíme, že nie je dôsledne dodržiavaná, vyžadovaná a porušovanie trestané. Legislatíva sa dá opraviť, druhá vec je politická kultúra a ochota sa tým vôbec zaoberať,” uviedol riaditeľ TIS M. Piško.

Zákaz vstupovania do kampane z pozície tzv. tretích strán bol v týchto prezidentských voľbách podľa TIS porušený samotným ministrom vnútra M. Šutajom Eštokom (Hlas-SD), ktorý vo svojom príspevku na sociálnej sieti označil I. Korčoka za prezidenta vojny, pričom za šírenie jeho vyjadrení zaplatil, aby mali rozsiahlejší dosah. Sám minister konštatoval, že v tom porušenie zákona nevidí. 

Druhým príkladom porušenia kampaňovania tretích strán je podľa M. Piška mimoriadne vydanie schránkového časopisu ExtraPlus v náklade 615 000 kusov, v ktorom bol kandidát Korčok prezentovaný hlavne negatívne a kandidát Pellegrini hlavne pozitívne. 

Kontaktovali sme Ministerstvo vnútra SR, ako to vyzerá s aktuálnym stavom riešenia najviac medializovaných podnetov. Pre Epoch Times Slovensko zosumarizovala stav prešetrovania podnetov súvisiacich s porušovaním prezidentskej kampane riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán E. Chmelová.

Podľa nej ministerstvo vnútra eviduje viacero podnetov upozorňujúcich na porušenie pravidiel vedenia volebnej kampane. Rezort sa podnetmi zaoberá a relevantnosť podnetu vyhodnotí po ich prešetrení a ukončení konania preukázaním porušenia zákona o volebnej kampani.

Sankcia má byť uložená v prípade preukázania porušenia zákona v súlade so zákonom o volebnej kampani (zákon č. 181/2014 z. z. o volebnej kampani). Doposiaľ žiadne konanie ukončené nebolo, a teda zatiaľ nebola uložená ani žiadna sankcia.

„Ak ministerstvo zistí, že právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ vedie neoprávnene volebnú kampaň, ministerstvo vnútra vec spoľahlivo preverí a začne voči tejto osobe správne konanie podľa §19 ods. 10 zákona  o volebnej kampani,” povedala E. Chmelová pre Epoch Times Slovensko.

Konania budeme sledovať a čakáme tiež na reakciu Štátnej volebnej komisie, ktorá preskúmava podania súvisiace s porušením moratória.

Transparentnosť nehrá pre voličov podstatnú rolu

Na transparentnom účte víťaza prezidentských volieb v deň volieb bola len jedna suma na strane príjmov, a to 250 000 eur. P. Pellegrini nedovolil, aby ho podporovali malí prispievatelia, takže táto celá čiastka je z účtu politickej strany Hlas, pričom verejnosť nevie, z čoho sa tá suma skladá, ani z akých konkrétnych zdrojov financie pochádzajú. Do volieb sme skutočné výdavky, ktoré kandidát na kampaň minul, nevideli. 

Predseda parlamentu P. Pellegrini skončil v hodnotení transparentnosti podľa TIS najhoršie naprieč celým kandidátskym spektrom: s 30%. Jeho oponent I. Korčok získal 90%, na účte vidieť podporu aj tzv. malých prispievateľov. 

Metodiku, ktorú TIS používa, popísal riaditeľ M. Piško: „Hodnotí sa transparentný účet, kde by mali byť viditeľné celé výdavky toho, ako kampaň prebieha, čo si za to kandidáti financujú. Ak sú informácie minimálne, nemožno hovoriť o transparentnej kampani. Po druhé, informovanie o tom, ako je financovaná kampaň – kto ju platí. Po tretie, či vôbec informujú a komunikujú (kandidáti, pozn. red.) s voličmi. Pellegrini mal zablokovanú možnosť poslať otázku, nemal zverejnený email na svojom webe.”

Novozvolený prezident P. Pellegrini prisľúbil, že po voľbách sa občania presne dozvedia, ako to bolo s financovaním jeho kampane. „Tak dobre zorganizovaná strana ako Hlas si nemôže dovoliť chybu a ani ju neurobí,“ povedal.

Na základe výsledkov volieb je podľa TIS možné usúdiť, že voliči transparentnosť vedenia kampane neberú až tak do úvahy. To, že pre voličov P. Pellegriniho hrá transparentnosť kampane minimálnu rolu, naznačoval už prieskum, ktorý si dalo urobiť TIS v druhej polovici januára.

Prečítajte si aj