Nedeľa 21. júla, 2024
Ilustračné foto (Pexels/ Max Mishin)

Vakcína mRNA proti covidu-19 sa môže šíriť do placenty

Nová správa naznačuje, že mRNA vakcína nezostáva po očkovaní v mieste vpichu, ale môže sa „systémovo šíriť“ do placenty a pupočníkovej krvi detí, ak boli ich matky očkované počas tehotenstva.

V recenzovanej predbežnej štúdii prijatej na publikovanie v časopise American Journal of Obstetrics and Gynecology vedci predstavili dva prípady, ktoré po prvýkrát preukázali schopnosť vakcín proti covidu-19 prekonať fetoplacentárnu bariéru a dostať sa do maternice. Vedci navyše detekovali spike proteín v placentárnom tkanive, čo svedčí o bioaktivite mRNA pri prieniku do placenty.

Krátko pred pôrodom vedci zaočkovali dve tehotné ženy vakcínami mRNA, aby zistili, či sa mRNA vo vakcínach proti covidu-19 dostala po očkovaní matky do placenty alebo do plodu.

„Hlavným cieľom štúdie bolo preskúmať medzery v poznatkoch o mRNA počas tehotenstva a využiť vakcínu proti covidu-19 ako základ pre budúci vývoj liečby pomocou mRNA,“ uviedol pre Epoch Times e-mailom zodpovedný autor štúdie, neonatológ Dr. Nazeeh Hanna.

Vedci našli vakcinačnú mRNA v placentách

Prvou pacientkou (pacientka I.) bola 34-ročná žena v 38. týždni a štyroch dňoch tehotenstva, ktorá dostala dve dávky vakcíny Pfizer a dve posilňovacie dávky – jednu Pfizer a jednu Moderna. Posilňovacia dávka vakcíny Moderna bola podaná dva dni pred pôrodom zdravého dieťaťa cisárskym rezom.

Druhá pacientka (pacientka II.) bola 33-ročná žena v 40. týždni tehotenstva. Dostala dve dávky vakcíny Pfizer. Posledná dávka bola podaná 10 dní pred vaginálnym pôrodom zdravého dieťaťa.

Podľa článku vedci zistili vakcinačnú mRNA v oboch testovaných placentách. Lokalizácia mRNA vakcíny bola najmä vo vilóznej stróme – vrstve spojivového tkaniva, ktorá podporuje fetálne kapiláry a vilózny trofoblast. Vilózny trofoblast, primárna bariéra medzi tkanivami matky a plodu, podporuje výmenu živín medzi matkou a jej plodom.

Vedci tiež zistili „nápadne vysokú mieru“ vakcinačnej mRNA v tkanive deciduy placenty pacientky I., ktorá dostala štyri dávky vakcíny. Decidua je špecializovaná vrstva endometria, ktorá tvorí základ placentárneho lôžka.

Vakcíny proti covidu-19 mRNA využívajú mRNA lipidové nanočastice (LNP). Zistenia naznačujú, že lipidové nanočastice (LNP) sú schopné preniknúť placentou a uvoľniť mRNA v placentárnych bunkách, kde sa následne premení na spike proteín (S).

Taktiež sa zistil prejav spike proteínu – ale len v placente pacientky II. Vakcinačná mRNA však bola detekovaná vo vzorkách pupočníkovej a materskej krvi pacientky I., ktoré neboli k dispozícii u pacientky II.

Autori uviedli, že prejav spike proteínu v placente druhej pacientky, ale nie u prvej, naznačuje, že trvá viac ako dva dni po očkovaní, kým sa mRNA dostala do placenty a premenila sa na spike proteín, ktorý sa potom exprimuje v placentárnom tkanive. V placente si zachovala 23 % svojej pôvodnej integrity u pacientky I. a 42 % u pacientky II. V krvi matky pacientky I. mala vakcinačná mRNA vysokú úroveň integrity – až 85 %. V pupočníkovej krvi sa integrita znížila na 13 %, čo naznačuje obmedzenú bioaktivitu.

„V čase, keď sa mRNA dostane do plodu, však už nie je zapuzdrená v LNP, čo vedie k jej degradácii (v obehu plodu je neporušených len 13 % mRNA),“ povedal Dr. Hanna pre Epoch Times.

Dr. Hanna poznamenal, že autori nedávno publikovanej práce nehodnotili dôsledky prechodnej expresie spike proteínu v placente, ani účinky degradovanej mRNA na plod.

Dr. Christiane Northrupová, pôrodná asistentka a gynekologička, je členkou poradného zboru spoločnosti MyCycleStory. V e-maile pre Epoch Times uviedla, že skupina sa zaoberá podobnými štúdiami od uvedenia vakcíny na trh v roku 2021: „Niet absolútne žiadnych pochybností o tom, že zložky vakcíny proti covidu-19 sú prítomné v placente a v celom tele.“

„V systéme VAERS [Vaccine Adverse Event Reporting System] sa objavili správy o úmrtiach dojčiat na trombocytopéniu (nízky počet krvných doštičiek) po očkovaní matky, ako aj dôkazy o infarktoch dojčiat v maternici po očkovaní matky. Žiadna z týchto informácií nie je nová. Boli len široko a systematicky cenzurované,“ dodala.

Dr. Dan McDyer, pôrodník a gynekológ, uviedol denníku Epoch Times prostredníctvom e-mailu, že ho neprekvapuje „objavenie dôkazov o prítomnosti mRNA z injekcií SARS CoV-2 a spike proteínu SARS CoV-2 v pupočníkovej krvi a tkanivách placenty“.

„Odporúčanie podávať tento liek tehotným ženám považujem za jeden z najnezodpovednejších krokov v histórii modernej medicíny. Som veľmi sklamaný, že subjekty poverené ochranou verejného zdravia (FDA) a zdravia žien (ACOG) zanedbali svoje povinnosti, pretože mi stačilo asi 15 minút vyhľadávania na internete, aby som zistil, že tieto lipidové nanočastice prechádzajú placentou a infikujú plod,“ povedal doktor McDyer.

Dr. James Thorp, certifikovaný pôrodník-gynekológ a lekár materno-fetálnej medicíny pre Epoch Times prostredníctvom e-mailu uviedol, že práca dokazuje, že mRNA z vakcín Pfizer aj Moderna môže prechádzať cez placentu do krvi plodu a dostať sa do placentárneho tkaniva.

„Títo autori pozorovali nápadne vysoký obsah v decidue, čo je výstelka maternice. Táto koncentrovaná mRNA v tkanivách deciduy sa premieta do vysokých koncentrácií spike proteínu, čo pravdepodobne prispeje k nespočetným devastujúcim účinkom na reprodukčné funkcie človeka – nielen k závažným poruchám menštruácie, ale aj k neplodnosti, komplikáciám pri viacpočetných tehotenstvách a silnému krvácaniu počas tehotenstva a v období po pôrode,“ uviedol Dr. Thorp.

Dr. Thorp dodal, že napriek „desivým“ zisteniam autori dospeli k záveru, že ich dôkazy „v drvivej väčšine podporujú“ účinnosť vakcíny proti covidu-19 pri zmierňovaní úmrtnosti na tento vírus u tehotných aj netehotných žien.

Pôvodné klinické skúšky nezahŕňali tehotné ženy

Pôvodné klinické štúdie vakcín proti covidu-19 s mRNA nezahŕňali tehotné ženy, takže neboli k dispozícii žiadne údaje o biodistribúcii mRNA vo vakcínach a jej schopnosti dostať sa po očkovaní matky do placenty alebo plodu. Z hodnotiacich správ, ktoré spoločnosti Pfizer a Moderna poskytli Európskej agentúre pre lieky, však vyplýva, že mRNA sa v štúdiách na zvieratách distribuuje do rôznych tkanív vrátane pečene, nadobličiek, sleziny a vaječníkov.

Štúdia na zvieratách citovaná autormi článku ukazuje, že lipidové nanočastice podobného zloženia v iných vakcínach mRNA doručili funkčnú mRNA do placenty a ďalších orgánov plodu.

Dve predchádzajúce štúdie na ľuďoch hodnotili, či je mRNA obsiahnutá vo vakcínach prítomná v placente po očkovaní matky, pričom použili rôzne metódy. Prvá štúdia nezistila mRNA v materskej a pupočníkovej krvi ani v placentárnom tkanive. Vedci to pripisujú dlhému intervalu medzi očkovaním a pôrodom a metodike použitej v štúdii. Druhá štúdia využívajúca zvýšenú citlivosť na detekciu mRNA tiež neodhalila vakcinačnú mRNA. Autori to však pripisujú sonde zameranej na gén SARS-CoV-2, a nie na sekvenciu vakcinačnej mRNA.

V súčasnej štúdii autori použili citlivejší a robustnejší prístup umožňujúci presnejšiu kvantifikáciu vakcinačnej mRNA pre vyššiu presnosť a sondu prispôsobenú špeciálne pre vakcinačnú mRNA, čo zabezpečilo spoľahlivejšiu detekciu.

„Výsledky práce na zvieratách jasne ukazujú distribúciu lipidových nanočastíc do viacerých orgánov vrátane pečene, nadobličiek, sleziny a vaječníkov. Takže prienik do placenty nebol prekvapujúci. Už predtým publikovali, že vakcinačná mRNA sa u ľudí môže distribuovať do materského mlieka,“ povedal doktor Hanna pre Epoch Times.

Katastrofálne na viacerých úrovniach

Dr. McDyer uviedol, že schopnosť lipidových nanočastíc preniknúť cez placentu a infikovať plod by mohla byť „katastrofálna na viacerých úrovniach“ a ovplyvniť vyvíjajúci sa imunitný systém plodu.

„Predstavte si toto: imunitný systém plodu sa učí, ako vyzerá jeho ja, rozpoznávaním molekúl MHC (Major Histocompatibility Complexes) na povrchu všetkých našich buniek. Tento vzhľad ja je určite narušený výskytom spike proteínov na povrchu týchto buniek (bunkových membrán), ktorý je vyvolaný vakcínami,“ povedal pre Epoch Times.

„Okrem toho sa fragmenty spike proteínov pravdepodobne objavia aj v MHC na povrchu buniek. To spôsobuje mierne znetvorenie týchto MHC, čo pravdepodobne ovplyvní schopnosti imunitného systému rozpoznať samého seba,“ dodal.

Dr. McDyer povedal s istotou, že narušenie bunkovej homeostázy rozptýli bunky plodu a tie začnú produkovať cudzie proteíny, ako je napríklad spike proteín, namiesto bielkovín nevyhnutných pre vyvíjajúci sa plod, čo bude mať neznáme škodlivé následky. Toto podľa neho vysvetľuje, prečo jeden z jeho kolegov, detský neurochirurg, videl niekoľko nenarodených detí s mŕtvicou, o čom podľa jeho slov za celú svoju kariéru nikdy nepočul.

„Vieme, že spike [proteín] iniciuje tvorbu zrazenín, čo môže viesť k mŕtvici,“ povedal doktor McDyer. „Je to všetko také smutné, pretože sa tomu dalo úplne predísť, keby sa dodržiavali bežné, historické preventívne prístupy.“

Dr. Hanna sa domnieva, že vnášanie mRNA do plodu môže predstavovať potenciálne riziko, ale môže priniesť aj biologicky pravdepodobné výhody. „Potenciál intervencií založených na mRNA na riešenie zdravotných problémov matky a plodu je obrovský. Takéto zistenia by mohli významne prispieť k vytvoreniu bezpečnejších a účinnejších terapií založených na mRNA počas tehotenstva,“ povedal.

Pôvodný článok

Prečítajte si aj