Nedeľa 21. júla, 2024
Jill Simonsová so svojimi kolegami na tlačovej konferencii 6. júna 2024 (YT screenshot)

Americké lekárske združenia sa postavili proti súčasnej liečbe genderovej dysfórie

Tisíce amerických lekárov a zdravotníkov z takmer dvoch desiatok lekárskych organizácií vydali deklaráciu, v ktorej vyzývajú svojich kolegov, aby sa riadili vedou a prestali propagovať transgenderovú liečbu detí predpisovaním hormónov a vykonávaním operácií na zmenu pohlavia.

Práve tieto liečebné postupy dnes v USA prevažujú v liečbe genderovej dysfórie (nespokojnosti so svojím prirodzeným pohlavím, resp. poruchy pohlavnej identity). Signatárom deklarácie prekáža, že napriek minuloročným odhaleniam o nečistých praktikách WPATH, organizácie, ktorá stanovuje štandardy liečby trans osôb, a nedávnemu zverejneniu záverečnej správy Dr. Cassovej, ktorá bola poverená britskou vládou, aby preskúmala liečbu u tejto skupiny ľudí a jej účinnosť, sa americké lekárske organizácie naďalej bránia zmenám.

Na základe zistení doktorky Cassovej bola zatvorená kontroverzná transgenderová klinika v londýnskom Tavistocku a ukončené predpisovanie hormónov deťom a mladistvým.

„My, dolu podpísaní, vyzývame tieto lekárske organizácie Spojených štátov, vrátane Americkej pediatrickej akadémie, Endokrinologickej spoločnosti, Pediatrickej endokrinologickej spoločnosti, Americkej lekárskej asociácie, Americkej psychologickej asociácie a Americkej akadémie detskej a dorastovej psychiatrie, aby sa riadili vedeckými poznatkami a svojimi európskymi kolegami a okamžite prestali propagovať blokátory puberty, hormóny opačného pohlavia a operácie pre deti a dospievajúcich, ktorí sa trápia kvôli svojmu biologickému pohlaviu,“ uvádza sa v texte deklarácie.

Cieľom verejného vystúpenia amerických lekárov, ktoré prebehlo 6. júna 2024, bolo poukázať na to, že odbornú verejnosť, ktorá nesúhlasí so súčasným modelom liečby genderovej dysfórie, netvorí len malá hŕstka kritikov, ale tisíce lekárov a zdravotníckych pracovníkov.

Za dokumentom Doctors Protecting Children Declaration (Deklarácia lekárov chrániacich deti) stojí Americká pediatrická spoločnosť a medzi signatárov patrí koalícia takmer 20 lekárskych a zdravotníckych zoskupení. Tieto organizácie reprezentujú tisíce odborníkov z praxe.

„My sa tu bránime tvrdeniu lekárskych organizácií v USA, že tí z nás, ktorí sú znepokojení, sú v menšine a že ich postupy predstavujú konsenzus. Nie sú konsenzom a my hovoríme dostatočne hlasno a jednotne,“ uviedla výkonná riaditeľka Americkej pediatrickej spoločnosti.

Video s prejavmi zástupcov niektorých signatárskych organizácií je k dispozícii na stránke deklarácie. Nižšie uvádzame len niekoľko úryvkov z vystúpení vybraných rečníkov.

Dr. Jill Simonsová, pediatrička a výkonná riaditeľka Americkej pediatrickej spoločnosti:

„V našom vyhlásení potvrdzujeme, že pohlavie je dimorfný, vrodený znak definovaný vo vzťahu k biologickej reprodukčnej roli organizmu, mužskej a ženskej. Tento genetický podpis je prítomný v každej zárodočnej somatickej bunke v tele a nemení sa ani liekmi, ani chirurgickými zákrokmi. Zohľadnenie týchto vrodených rozdielov má zásadný význam pre správnu medicínsku prax a pre rozvoj správnych politík pre deti a dospelých.“

Andre Van Mol, M.D., praktický lekár a zástupca Asociácie kresťanských lekárov a stomatológov, Americkej pediatrickej spoločnosti a Americkej akadémie lekárskej etiky:

„Genderová dysfória je diagnóza, zatiaľ čo transgenderizmus je ideológia. Genderová dysfória so sebou nesie obrovskú pravdepodobnosť skrytých problémov s duševným zdravím, nepriaznivú rodinnú dynamiku, neblahé skúsenosti z detstva a poruchy autistického spektra, ktoré obvykle predchádzali samotnej genderovej dysfórii.“

„Vyčkávanie pod dohľadom spolu s psychiatrickým vyšetrením a poradenstvom pre pacienta a rodinu bolo kedysi a stále častejšie je opäť uznávané ako štandard starostlivosti o maloletých s genderovou dysfóriou. Nie je preukázané, že by tranzícia bola dlhodobo bezpečná alebo účinná. Neznižuje počet samovrážd, nenapravuje problémy s duševným zdravím ani traumu. Maloletí nemôžu dať skutočne informovaný súhlas. Deti majú vyvíjajúcu sa a nezrelú myseľ. Ich názory sa často menia.“

„K afirmatívnej starostlivosti existujú dobré alternatívy v oblasti duševného zdravia, ktoré riešia základné problémy namiesto toho, aby sa im vyhýbali. Vždy existuje čestnejší spôsob, ako sa vysporiadať zo zmätenia z pohlavia, ako je chemická sterilizácia a chirurgické mrzačenie zdravých a mladých tiel.

Karl Benzio, psychiater zastupujúci Americkú akadémiu lekárskej etiky, Americkú asociáciu kresťanských poradcov a Asociáciu kresťanských lekárov a stomatológov:

„Veľký filozof Voltaire varoval, že keď ľudia veria absurditám, budú páchať zverstvá. Psychiatrické vyšetrenie a starostlivosť sú prvoradé a nevyhnutné, pretože zmätenosť v pohlavných roliach nie je biologickou záležitosťou. Je to psychologický problém. Anglicko, Fínsko, Dánsko a Švédsko menia svoj postoj k afirmatívnej starostlivosti a presadzujú úspešnejší štandard starostlivosti, ktorým je psychiatrické vyšetrenie a liečba.“

„Vráťme sa späť k štandardom liečby genderovej zmätenosti založenej na zdravom vedeckom základe, zdravom rozume a pravde, aby sme mohli chrániť deti pred zverstvami páchanými na ich mysliach, telách a dušiach.“

Erika LeBaronová, prezidentka Asociácie amerických lekárov a chirurgov:

„Liečebné postupy, ktoré sa deťom a dospievajúcim v súčasnosti vnucujú, porušujú základné princípy Hippokratovej medicíny, podľa ktorých je treba liečbu predpisovať pre dobro pacienta a v konečnom dôsledku mu neškodiť. Je najvyšší čas, aby naša profesia skoncovala s páchaním škôd a namiesto toho poskytovala deťom starostlivosť, ktorá má ako vedecké korene, tak aj zásady lekárskej etiky, ktorá kladie na prvé miesto pacientov, a nie politickú ideológiu.“

Nicole Hayesová, vedúca oddelenia verejnej politiky Asociácie kresťanských lekárov a stomatológov, výkonná viceprezidentka Americkej akadémie lekárskej etiky:

„Lekárske rozhodovanie by malo rešpektovať biologickú realitu a dôstojnosť osoby tým, že sa súcitne zaoberá celou osobou. Čokoľvek iné je pre pacientov a zdravotníkov zhubné. Naliehavo žiadame, aby sa na deti a dospievajúcich zažívajúcich genderovú dysfóriu uplatňovala starostlivosť založená na dôkazoch. To si nevyžaduje odvahu, ale len uznanie pravdy a túžbu pomáhať, a neškodiť.“

Lewis Brown, člen predstavenstva a viceprezident pre verejnú politiku organizácie Katolícka aliancia lídrov v zdravotnej starostlivosti:

„Lekárske a vedecké výskumy jasne dokazujú, že takzvané afirmatívne postupy vážne poškodzujú fyzické, duševné a emocionálne zdravie dieťaťa. V záujme rozvoja civilizácie, lásky a spravodlivosti je náš americký zdravotný systém eticky povinný poskytovať deťom lekársku starostlivosť, ktorá uzdravuje, je lekársky a vedecky vierohodná a vedie k skutočnému rozkvetu ľudstva.“

Pôvodný článok

Prečítajte si aj