Piatok 19. júla, 2024
Jadrové elektrárne v Mochovciach (Foto: IAEA Imagebank)

Slovenské elektrárne znižujú dlh vďaka rekordnej výrobe

Slovenské elektrárne, najväčší výrobca elektriny na Slovensku, začali postupne znižovať svoj dlh vďaka nábehu 3. bloku Mochoviec a rekordnej výrobe z jadrových a vodných elektrární. Vyplýva to z výsledkov, ktoré schválilo 6. mája valné zhromaždenie spoločnosti.

Slovenské elektrárne v roku 2023 vykázali čistý zisk 559 miliónov eur, čím prekonali predchádzajúci rok, keď zaznamenali stratu vyše 255 miliónov eur. Vďaka tomu sa im podarilo znížiť zadlženosť o 139 miliónov eur, čím ich dlh klesol na 4,075 miliardy eur.

„Tieto hospodárske výsledky sú unikátne a jedinečné. Predovšetkým sme mali historicky rekordnú výrobu z jadra,ˮ uviedol Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární. Významný podiel na tomto úspechu mal podľa jeho slov aj tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce, ktorý začal od konca januára dodávať elektrinu do siete.

Celková výroba elektriny Slovenskými elektrárňami dosiahla v minulom roku 21 659 gigawatthodín, pričom jadrové bloky dodali do siete takmer 16 967 GWh. Tento objem je najväčší od roku 2006, kedy ešte fungovali štyri bloky v Bohuniciach. Významný prínos mali aj vodné elektrárne, ktoré dodali približne 1,9 TWh ( najviac od roku 2010).

Podiel bezemisnej elektriny dosiahol v roku 2023 historicky najčistejšiu hodnotu. Až 96,5 % elektriny bolo dodaných bez emisií CO2. Britský ekonomický denník Financial Times zaradil Slovenské elektrárne medzi európskych klimatických lídrov pre rok 2024. Spoločnosť sa v tomto rebríčku ocitla už po tretíkrát.

Významným úspechom bolo aj víťazstvo v medzinárodnej súťaži projektu Phoenix, kde Slovenské elektrárne spolu s partnermi získali grant na štúdiu uskutočniteľnosti pre budovanie malých modulárnych reaktorov (SMR).

Dosiahnutý zisk pokryje straty z minulých rokov

Akcionári rozhodli, že dosiahnutý zisk bude použitý na pokrytie strát z minulých období a zníženie zadlženosti. Slovenské elektrárne v roku 2023 investovali 253 miliónov eur, pričom väčšina prostriedkov bola nasmerovaná do dostavby tretieho a štvrtého bloku Mochoviec.

Štvrtý blok zostáva prioritou aj pre tento rok, pričom spoločnosť investuje do ďalších projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov a modernizácie technológií. Branislav Strýček zdôraznil význam prečerpávacích vodných elektrární pre stabilitu siete a ich ekonomický prínos, najmä v prípade Prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh.

Prečítajte si aj