Sobota 2. marca, 2024
Ilustračná fotografia (foto: RDNE Stock project / Pexels)
,

Vďačnosť – kľúč k našej spokojnosti. V čom nám pomáha a ako ju dosiahnuť? 

„Tráva je vždy zelenšia na tej druhej strane,“ hovoríme si, keď sa v nejakej situácii alebo životnom období cítime nespokojní.

V presvedčení, že niekto iný sa má lepšie alebo že nás čakajú lepšie dni, sa naháňame za lepšími príležitosťami alebo krajšími vecami. Keby boli naše okolnosti iné, boli by sme šťastnejší. Takto kráčame po tejto vychodenej ceste a sami seba oberáme  o jeden z najcennejších darov, ktoré nám život ponúka – vďačnosť.

Kazateľ Charles Spurgeon jasne vystihol ľudskú mentalitu v tomto citáte: „Hovoríte, že ak by ste toho mali trochu viac, boli by ste spokojnejší. Mýlite sa. Ak nie ste spokojní s tým, čo máte, neboli by ste spokojní, ani keby sa to zdvojnásobilo.“

Táto myšlienka vystihuje správanie mnohých dospelých v našej spoločnosti. Túžime po väčších domoch, novších autách a krajších veciach. Lesk toho, čo máme, sa rýchlo vytráca, keď sa pozeráme po ďalšom výdobytku. Málokedy si dovolíme tešiť sa z toho, čo už máme.

Naša neustála honba za šťastím nás zanecháva nespokojných a skôr rozširuje naše túžby, než pocit spokojnosti. Ako teda môžeme byť skutočne spokojní, keď máme oči upreté stále napred?

Keď otvoríme dvere životu s väčšou vďačnosťou (aj v ťažkých dňoch), začneme vnímať, že viac „vecí“ nám neprinesie trvalé uspokojenie. Nižšie uvádzame niekoľko spôsobov, akými nám vďačnosť umožní žiť zdravší, šťastnejší a zmysluplnejší život.

Vďačnosť nám pomáha mať optimistickejší postoj

Je váš pohár poloplný alebo poloprázdny? Výskumom sa zistilo, že keď sme optimistickí a premýšľame o budúcnosti pozitívne, zlepšuje sa naše duševné zdravie a celková pohoda. Keď začíname deň s vďačnosťou a uvedomíme si, za čo sme vďační, umožňuje nám to sústrediť sa na prítomnosť namiesto toho, aby sme negatívne hodnotili, čo by mohlo byť lepšie alebo iné. Vďačnosť dodáva optimizmus.

Vďačnosť udržuje naše očakávania realistické

Keď sme vďační za to, čo už máme, učí nás to udržiavať naše očakávania v súlade s realitou. Rozoznávame svoje potreby od svojich želaní. Je tak pravdepodobnejšie, že budeme míňať peniaze v rámci svojich možností a odoláme impulzívnym nákupom. A začneme si uvedomovať, že viac „vecí“, ani zvyšovanie našich materiálnych očakávaní  nás neurobí šťastnejšími.

Vďačnosť nám umožní spomaliť

Keď sa neustále snažíme získať ďalšiu dopamínovú nálož z výletu do nákupného centra alebo z vylepšenej kuchyne, nevyhnutne tým zvyšujeme svoju finančnú záťaž. Získať viac vecí znamená spotrebovať viac peňazí a mať menej času. Ak namiesto vecí túžite po nových zážitkoch, môže nastať rovnaká situácia. Alebo ak svoju hodnotu meriame podľa toho, čo dosiahneme, namiesto toho, aby sme si v prvom rade vážili to, kým sme, môže nás to takisto vyčerpať. Ak vychádzame z vďačnosti, môžeme k životu zaujať pozvoľnejší prístup a vychutnávať si momenty, ktoré tvoria náš život. Praktizovanie vďačnosti vedie k tomu, že si toho na seba berieme menej, ale naše záväzky sú zmysluplnejšie.

Vďačnosť podporuje lepšie vzťahy

Keď sa sústredíme na pozitívne aspekty našich najbližších, umožňuje nám to nadviazať hlbšie a intímnejšie vzťahy – jeden z kľúčových ukazovateľov zdravého spôsobu života. Namiesto toho, aby sme sa sťažovali na to, čo by sme chceli na danej osobe zmeniť, nám vďačnosť umožňuje zamerať sa na dobré vlastnosti a zabrániť prechovávaniu negatívnych názorov na danú osobu.

Zamyslite sa nad svojimi najbližšími a skúste si spraviť zoznam vlastností, ktoré na týchto ľuďoch najviac oceňujete. Tento postup navodzuje pozitívne pocity a podporuje zdravšie vnímanie  týchto vzťahov.

Tri jednoduché spôsoby, ako každý deň prejaviť vďačnosť

Praktizovanie vďačnosti nám možno nie je úplne prirodzené, ale vďaka vedomému úsiliu sa môžeme naučiť vyhnúť sa bludnému kruhu nespokojnosti, ktorý vzniká z neustáleho úsilia získať viac. Pozrite sa na tieto jednoduché spôsoby, ako praktizovať vďačnosť každý deň.

Ďakujte

Či už ste veriaci alebo nie, uvedomenie si toho, za čo sme vďační, nám umožňuje zamerať svoje myšlienky na pozitívne stránky nášho života namiesto tých negatívnych.

Každé ráno predtým, než vstanem z postele, odriekam krátku modlitbu vďaky – za teplú posteľ, ktorá mi zabezpečila pokojný spánok, za šálku horúcej kávy, ktorá na mňa čaká, za krásne slnečné lúče prenikajúce cez okná a za možnosť postarať sa o moje deti aj ďalší deň. Tento zvyk mi pomáha začať deň so zameraním sa na pozitíva namiesto toho, aby som sa zaoberala tým, čo by mohlo byť lepšie.

Veďte si denník vďačnosti

Prostredníctvom štúdií sa zistilo, že praktizovanie vďačnosti vedie k lepšiemu spánku, znižuje stres a pomáha zlepšovať naše vzťahy. V inej štúdii sa zistilo, že vedenie denníka vďačnosti znižuje u dospievajúcich sklon k materializmu a zároveň ich povzbudzuje k väčšej štedrosti.

Písanie denníka vďačnosti bolo hlavným bodom mojej  rannej rutiny. V krátkosti si doň zapíšem asi päť vecí, za ktoré som v ten deň vďačná. To, že si to zapíšem, mi tiež veľmi pomáha poradiť si s pocitmi nespokojnosti v ťažkých dňoch, pretože sa tak môžem obzrieť späť a spomenúť si na to, za čo som bola v minulosti vďačná.

Praktizujte opačnú vizualizáciu

Starovekí stoici praktizovali techniku myslenia nazývanú opačná vizualizácia, pri ktorej si na chvíľu predstavovali, ako by im pozitívne veci v živote mohli byť vzaté. Hoci sa to niekomu môže zdať zvláštne, pomáha to udržať si postoj zameraný na to, za čo sme skutočne vďační, bez toho, aby sme veci považovali za samozrejmosť.

Ak som napríklad frustrovaná z neustáleho pripravovania občerstvenia a jedla pre moju rodinu, praktizujem túto techniku tak, že si predstavujem, ako by som sa cítila, keby sme nemali dostatok potravín alebo peňazí na uspokojenie hladu. Žiaľ, tento problém skutočne trápi mnohých dospelých a detí na celom svete, takže vyjadrenie vďačnosti za možnosť nasýtiť ich mi pripomenie, že mám byť skôr vďačná než frustrovaná.

Tento postup nám umožňuje oceniť to, čo máme, porozumieť následkom, ak by sme o tieto požehnania prišli, a kráčať vpred s vďačným duchom, vediac, že toho, čo už máme, je často viac než dosť.

Aj keď nám tlak spoločnosti bude tvrdiť, aby sme siahali po väčšom množstve vecí pre pocit úspechu alebo šťastia, môžeme tomuto nutkaniu odolať praktizovaním vďačnosti. Nikdy sa totiž nebudeme cítiť úplne spokojní so zmýšľaním, ktoré nás vedie k túžbe po tom, čo ešte nemáme. A preto skúste prelomiť kruh nespokojnosti a začnite žiť život naplnený väčším pokojom tým, že budete vďační za to, čo už máte.

Prečo existuje ľudstvo?

Prečítajte si aj