Sobota 18. mája, 2024
Švédske koruny (Pixabay/ ChristophMeinersmann)
»

Švédska centrálna banka obhajuje používanie hotovosti

Švédska centrálna banka Riksbank urobila pozoruhodný krok. Vo svojej Správe o platbách z marca 2024 uvádza, že hotovosť zohráva nezastupiteľnú úlohu pre bezpečné a dostupné systémy.

Švédsko sa chcelo v priebehu nasledujúcich desiatich rokov úplne vzdať hotovosti a stať sa bezhotovostnou spoločnosťou. Prehodnotenie používania hotovosti predstavuje zásadnú zmenu platobnej stratégie krajiny.

Hotovosť je vo Švédsku zákonným platidlom. To však neznamená, že spotrebitelia majú právo platiť hotovosťou všade. Pre účastníkov obchodného styku neexistuje žiadna zákonná povinnosť prijímať hotovosť.

Obchodníci a zákazníci sa tomu snažia prispôsobiť. Hotovosť a manuálne platobné služby boli nahradené kartami, mobilnými telefónmi a internetovými službami. Centrálna banka teraz vo svojej poslednej výročnej správe vyvodzuje závery z rozsiahlej digitalizácie platobných metód.

Jedným zo záverov je, že nie je možné zaistiť bezpečný prístup k digitálnym platobným prostriedkom pre všetkých občanov vždy a všade. Niekedy si s tým ľudia nevedia poradiť.

Digitálne platby nie sú bezpečné v krízových situáciách

Ďalším problémom je, že funkčnosť digitálnych platieb nemožno zaručiť v prípade nepredvídateľných udalostí, ako sú výpadky elektrickej energie, prírodné katastrofy alebo kritické situácie, napríklad kybernetický útok. Digitalizácia zvyšuje zraniteľnosť voči kybernetickým útokom a poruchám v rozvodnej sieti a prenosu dát.

Podľa správy si geopolitický vývoj v posledných rokoch zároveň vyžaduje, aby Švédsko malo silnú civilnú obranu. A platby by mali byť možné aj v čase krízy a zvýšenej pohotovosti. Potrebná stabilita a odolnosť peňazí nie je so súčasnými systémami možná. Zatiaľ to dokáže len hotovosť, a preto by sa mala zachovať hotovostná infraštruktúra.

Čo navrhuje centrálna banka?

Hotovosť by preto mala zostať pevnou súčasťou kombinácie platobných prostriedkov. Riksbank žiada politikov o zodpovedajúci právny rámec. Švédska centrálna banka považuje za potrebné prijať tri opatrenia:

  1. Banky a ostatní poskytovatelia platobných služieb musia prispôsobiť svoje služby potrebám svojich klientov.
  2. Vláda by mala začať skúmať možnosť platenia za základné tovary v hotovosti.
  3. Parlament a vláda by mali zaviesť povinnosť bánk prijímať hotovostné vklady od súkromných osôb.

„Potrebujeme zákony, ktoré zaistia, že hotovosť sa bude možné používať na platby,“ hovorí Erik Thedéen, prezident centrálnej banky. „Banky tiež musia zabezpečiť, aby malo viac klientov prístup k platobným účtom. To sú dôležité predpoklady pre zaistenie toho, aby dnes aj v budúcnosti mohol platiť každý.“

Banka vyzýva obchodníkov, aby opäť prijímali hotovosť. To si však vyžaduje vyriešenie problému s dopravou. Podľa švédskych novín Epoch Times existuje v súčasnosti vo Švédsku len jedna súkromná spoločnosť, ktorá prepravuje hotovosť k obchodníkom a od nich za rozumné ceny.

Riksbank zároveň pokračuje v práci na e-krone ako digitálnej mene centrálnej banky (CBDC). Vo Švédsku a v spolupráci s inými centrálnymi bankami, ako je napríklad ECB, prebiehajú rôzne projekty týkajúce sa peňazí centrálnej banky vrátane digitálneho eura. Aký je súčasný stav? „Práce na  pilotnom technickom projekte e-krony boli ukončené a Riksbank sa teraz zameriava na základné otázky dizajnu a politiky možnej e-krony,“ vysvetľuje banka.

13 eur za bankový prevod na pobočke

Vo svojej Správe o platbách 2024 Riksbank dospela k záveru, že prístup k základným platobným službám vo Švédsku sa zhoršil.

V roku 2023 napísala, že 15 z 21 okresných správ v kraji Dalarna sa domnieva, že prístup k základným platobným službám pre súkromné osoby je vo všeobecnosti neuspokojivý.

Niekoľko príkladov: Zákazník banky, ktorý platí účet na priehradke v pobočke banky, môže očakávať, že zaplatí navyše 150 švédskych korún za prevod. To je približne 13 eur.

Táto služba je však dostupná len na 139 miestach v krajine, z ktorých 113 sú pobočky sporiteľní. Banky zatiaľ nie sú povinné pomáhať svojim klientom pri platení v hotovosti.

Banky tiež nie sú povinné prijímať vklady v hotovosti – podľa mapy Bankomat AB z februára 2024 je v štáte stále 391 bankomatov na 10,4 milióna obyvateľov. Tretie najväčšie mesto krajiny Malmö s približne 360 000 obyvateľmi ich má deväť. Tieto bankomaty prijímajú len bankovky, nie mince.

Podľa jedného z odhadov približne desatina dospelej populácie nemá prístup k elektronickej identifikácii, a teda nemá možnosť otvoriť si online účet.

Ľudia nerozpoznávajú falošné bankovky

Michael Johansson, hlavný kriminalista Národného centra forenzných vied (NFC), 2. mája upozornil na pomerne nečakaný problém.

Mnohí ľudia stratili schopnosť rozpoznať falošné bankovky. Zároveň je čoraz jednoduchšie vyrábať falošné bankovky. „Dokáže ich vyrobiť každý,“ hovorí Johansson. Falošné bankovky sa často predávajú prostredníctvom sociálnych sietí.

Podľa údajov Riksbank a NFC sa hodnota zadržaných falošných švédskych bankoviek za posledné štyri roky v porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi rokmi viac ako zdvojnásobila.

Hotovosť tu neprijímame

Faktom je, že mnohí Švédi platia digitálne. Čoraz viac občanov však kritizuje pokles platieb v hotovosti. V roku 2023 to bolo 44 % v porovnaní s 36 % v roku 2022. Zvýšil sa aj podiel tých, ktorí tvrdia, že by sa bez hotovosti nezaobišli.

Prieskum uskutočnený v roku 2023 ukázal, že v určitých situáciách je potrebné platiť v hotovosti. Ako príklad boli uvedené kluby, malé obchody a blšie trhy. Niektorí respondenti zdôraznili, že používanie hotovosti im uľahčuje prehľad o financiách. Starší ľudia považovali za oveľa ťažšie zaobísť sa bez hotovosti ako mladší.

V prieskume 50 % respondentov uviedlo, že chceli za niečo zaplatiť v hotovosti, ale obchod to neakceptoval. Rok predtým to bolo len niečo viac ako tretina respondentov.

Neexistujú žiadne komplexné štatistiky o tom, koľko obchodov prijíma hotovosť. Podľa Švédskej maloobchodnej asociácie je pravdepodobnejšie, že hotovosť bude prijímaná v obchodoch s potravinami ako pri nákupe tovaru dlhodobej spotreby.

Riksbank zo svojej strany prišla s dobrým príkladom: otvára nové pobočky, kde si firmy môžu vyzdvihnúť a uložiť hotovosť.

Pôvodný článok

Prečítajte si aj