Sobota 18. mája, 2024
Vodné dielo Gabčíkovo, 5. augusta 2023 (Foto: FB / VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK)

Štátny podnik envirorezortu by mohol predávať elektrinu cez údajnú schránkovú spoločnosť

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba dočasne vedie Peter Molda. Podniku sa darí, za rok 2022 mal obrovské zisky. Elektrickú energiu však nepredáva priamo samotným spotrebiteľom, ale cez prostredníkov, obchodníkov, s ktorými uzatvára rámcové zmluvy. Väčšinou ide o partnerov dlho etablovaných na energetických trhoch, avšak nedávno štátny podnik podpísal rámcovú zmluvu aj s nepoznanou údajne novou schránkovou spoločnosťou. Upozornil na to energie-portal.sk. Vodohospodárska výstavba sa voči článku ohradila a označila ho za klamstvo.

Vodohospodársku výstavbu riadi člen strany Tomáša Tarabu

Pod Ministerstvo životného prostredia SR spadajú dva štátne vodohospodárske podniky. Podľa údajov v obchodnom registri sa 21. 2. 2024 stal povereným generálnym riaditeľom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) Peter Molda. Ten je zároveňaj generálnym manažérom strany ministra životného prostredia Tomáša Tarabu Život – národná strana, ktorú šéf envirorezortu založil a pôsobil v nej. Pred týmto postom zastával Molda manažérsku funkciu povereného riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Dôvodom výmeny v podniku boli podľa slov šéfa rezortu znamenité manažérske výsledky.

„Peter Molda dokázal v priebehu necelých troch mesiacov finančne stabilizovať Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je správcom vodných tokov a zamestnáva približne 3 000 ľudí. Zároveň vidím obrovskú príležitosť nastaviť spoluprácu medzi oboma vodohospodárskymi podnikmi. Predpokladám, že nový šéf Vodohospodárskej výstavby pripraví analýzu možného zlúčenia obidvoch vodohospodárskych podnikov,“ uviedol Taraba k dočasnému vedeniu VV. 

VV je jedným z najväčších výrobcov elektriny v krajine aj vďaka prevzatiu Vodnej elektrárne Gabčíkovo od Slovenských elektrární. Podľa výročných správ predá VV ročne cca 2 milióny megawatthodín elektrickej energie, pričom 80% tvorí energia pôvodom z Gabčíkova. Štátny podnik sa v roku 2022 tešil obrovskému zisku v objeme 113 miliónor eur, k čomu dopomohli rádovo vyššie ceny za elektrinu. Vláda sa preto rozhodla, že podnik v hodnote 100 miliónov eur odvedie do štátneho rozpočtu formou daru. A rovnako podnik podaruje sumu 3 318 000 eur rezortu, pod ktorý patrí.

Systém predaja elektriny

VV podľa informácií uvedených vo výročnej správe predáva celú svoju produkciu elektrickej energie na domácom trhu. „Podnik aktívne pôsobí na liberalizovanom trhu s elektrinou vo fungujúcom konkurenčnom prostredí s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku,“ uvádza správa. Časť produkcie podnik predáva priebežne a časť na základe dlhodobých kontraktov, čím rozkladá riziko rozkolísania trhovej ceny za elektrinu. Naviac, výrobca nevie 100% garantovať objem, koľko elektriny presne vyrobí.

„Tento spôsob predajnej stratégie plne zohľadňuje potrebu zabezpečenia vyrovnanej obchodnej pozície na trhu, pričom sa berie do úvahy hlavne nepredvídateľnosť vodných zdrojov a hydrologických podmienok na vodných tokoch Dunaja a Váhu a možných neplánovaných výpadkov zdrojov vo výrobnom portfóliu podniku,“ objasňuje VV.

Samotný predaj však štátny podnik realizuje sprostredkovane, pomocou prostredníkov – obchodníkov. Nepredáva elektrinu priamo konečnému spotrebiteľovi. Obchodníkov si VV zazmluvní cez rámcové kontrakty, ktoré sa povinne zverejňujú. V predchádzajúcom období mal podnik takto zazmluvnené etablované spoločnosti zaoberajúce sa energetikou, ako napr. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a Stredoslovenská energetika.

Ako informoval Radovan Potočár z energie-portal.sk, najnovšie však VV uzavrel zmluvu aj s neznámym novým obchodníkom, spoločnosťou Djerelo s.r.o. V článku poukazuje na to, že k uzatvoreniu zmluvy dochádza dva mesiace po prevzatí vedenia podniku Petrom Moldom.

Nový, neznámy energo hráč je údajne schránková firma

Spoločnosť Djerelo vznikla len koncom roka 2022 v obci Čakajovce, kde mala zapísané svoje prvé sídlo. V marci minulého roka firma sídlo zmenila, presťahovala sa na Obchodnú ulicu do hlavného mesta, kde má svoju schránku. Spoločníčkou a zároveň konateľkou je Lyudmila Metelska s trvalým pobytom v Šamoríne. Pôvodne spoločníkmi boli aj Oleksii Pshenychka a Oleg Vernygora, obaja z Ukrajiny, ktorí sú však naďalej štatutári spoločnosti. Jednou  z ich obchodných činností zapísaných v registri je aj Elektroenergetika v rozsahu dodávka elektriny.

K podpisu zmluvy s označením „General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity“ medzi štátnym podnikom VV a spoločnosťou Djerelo došlo 11. apríla 2024 a stala sa účinnou dňom 1. mája. Formát dokumentu je štandardizovaný, vychádza z podkladu Európskej federácie obchodníkov s energiou (European Federation of Energy Traders).

Takáto rámcová zmluva predstavuje právny základ pre to, aby VV bola schopná predávať elektrickú energiu cez nejakého obchodníka. Keďže ide o všeobecnú zmluvu bez uvedenia konkrétnych objemových či cenových podmienok, objem predávanej elektriny a cena sa určia individuálnymi zmluvami. K zverejneniu takýchto konkrétnych kontraktov však podľa energie-portal.sk VV nepristupuje ani v prípade iných zmluvných partnerov. 

Vodohospodárska výstavba podnikne voči portálu právne kroky

„Štátny podnik Vodohospodárska výstavba nevyužíva a ani nebude nikdy využívať schránkové firmy na predaj elektrickej elektriny. Vodohospodárska výstavba predáva elektrickú energiu transparentne za trhovú cenu a nevylučuje žiadnych obchodných partnerov z možnosti predložiť cenovú ponuku a s Vodohospodárskou výstavbou uzavrieť rámcovú zmluvu,“ uviedol štátny podnik v reakcií na článok energieportalu s ohradením sa voči klamstvám a nepravdivým tvrdeniam. 

VV tiež pripomenula, že samotná rámcová zmluva nijako nezaväzuje podnik k predaju alebo nákupu elektriny a zatiaľ ani žiadny dohodnutý obchod so spoločnosťou Djerelo s.r.o. nemá. „Pri uzatváraní nových rámcových zmlúv o predaji a kúpe elektriny pristupuje podnik ku všetkým potenciálnym partnerom transparentným spôsobom a nediskriminačne. V prípade spoločnosti Djerelo s.r.o. došlo zo strany tejto spoločnosti k osloveniu podniku s návrhom na uzavretie rámcovej zmluvy o predaji a kúpe elektriny. Nakoľko spoločnosť spĺňala všetky legislatívne požiadavky kladené na subjekty obchodujúce s elektrickou energiou, prebehli bežné rokovania zástupcov oboch spoločností.“

Podľa ministerstva išlo o štandardný proces doplnenia okruhu obchodného partnera, čím sa zväčšujú možnosti štátneho podniku, ako maximalizovať výnosy pri predaji a kúpe elektriny. „Vodohospodárska výstavba priebežne realizuje predaj elektriny v súlade so svojou obchodnou stratégiou a v čase predaja vyhľadáva optimálny dopyt na strane nákupu elektriny,“ uzavrelo ministerstvo životného prostredia. Zároveň odbor komunikácie avizoval aj podniknutie právnych krokov voči klamlivým tvrdeniam energie-portal.sk.

Prečítajte si aj