Nedeľa 21. júla, 2024
Ilustračné foto (Getty Images/ Epoch Times)

Rozsiahlej štúdie inhalačnej vakcíny proti covidu-19 sa zúčastní 10 000 ľudí

Štúdia fázy 2b, ktorá sa začne na jeseň 2024, bude hodnotiť vakcínu v podskupine účastníkov s vyšším rizikom závažného ochorenia.

Startupová spoločnosť CyanVac LLC so sídlom na univerzite v Georgii získala 40 miliónov dolárov z federálnych fondov na zahájenie klinickej štúdie intranazálnej vakcíny proti covidu-19.

Podľa tlačovej správy Univerzity v Georgii bude spoločnosť CyanVac sponzorovať randomizovanú, dvojito zaslepenú štúdiu fázy 2b s 10 000 účastníkmi, ktorá porovná účinnosť a bezpečnosť intranazálnej vakcíny s vakcínou proti covidu-19 na báze mRNA schválenou FDA.

Išlo by tak o najväčšiu klinickú štúdiu intranazálnej vakcíny proti covidu-19 v Spojených štátoch.

Na rozdiel od vakcín proti covidu-19 na báze mRNA, ktoré sú na trhu a ktoré sa aplikujú intramuskulárne (do svalu), sa vakcína CVXGA spoločnosti CyanVac inhaluje nosom.

Okrem toho vakcína nevyužíva platformy lipidových nanočastíc používaných vo vakcínach s mRNA. Namiesto toho bude produkt dodávaný prostredníctvom geneticky modifikovaného kmeňa vírusu parainfluenzy 5. Tento psí vírus podľa spoločnosti CyanVac spôsobuje u psov psincový kašeľ, ktorý ale je pre ľudí podľa spoločnosti neškodný.

Psí vírus má byť geneticky upravený tak, aby niesol gény pre spike proteín covidu-19. Vdýchnutie vírusu má vyvolať produkciu spike proteínu.

Štúdia fázy 2b sa začne na jeseň 2024. Predchádzajúca štúdia testujúca bezpečnosť vakcíny, do ktorej bolo zaradených 227 ľudí, stále prebieha.

Intranazálne vakcíny môžu znížiť výskyt ľahších infekcií

Dr. William Schaffner, profesor preventívnej medicíny na Zdravotníckom centre Vanderbiltovej univerzity, ktorý sa na výskume nepodieľal, pre Epoch Times povedal, že intranazálne vakcíny majú potenciálne výhody, ktoré intramuskulárne vakcíny nemôžu ponúknuť.

„SARS-CoV-2 stále infikuje ľudí a intranazálne vakcíny sú užitočným prístupom k prevencii prenosu,“ povedal pre Epoch Times Dr. Stanley Perlman, profesor imunológie a mikrobiológie na Univerzite v Iowe.

Intranazálne vakcíny môžu podporiť záujem o antivírusové vakcíny medzi ľuďmi, ktorí sú odporcami mRNA vakcín alebo sa obávajú vpichu ihly do paže. Sú tiež jednoduchšie na aplikáciu a môžu byť šetrnejšie k deťom, čo im umožní očkovanie bez bolesti.

Intranazálne vakcíny poskytujú ochranu imunitným bunkám v nose, krku a pľúcach, ktoré slúžia ako prvé miesta kontaktu s vírusom. Tieto imunizované bunky by potom mohli pomôcť znížiť skorú vírusovú záťaž a zabrániť prenosu, vysvetľuje Dr. Schaffner.

„Môžu byť obzvlášť užitočné pri prevencii prenosu, ak sa objavia nové varianty,“ dodal Dr. Perlman.

„Aktuálne dostupné vakcíny zabraňujú závažným ochoreniam, ale nedokážu zabrániť ľahkým ochoreniam, ktoré sa objavia pri prvom kontakte s vírusom,“ uviedol Dr. Schaffner. Pokiaľ však imunitné bunky v nose a hrdle dokážu vírus úspešne vyčistiť tak, že infekcia nepostúpi cez pľúca, môžu mať infikovaní ľudia len mierne infekcie.

Inhalačné vakcíny však môžu viesť k tomu, že zaočkovaní ľudia náhodne infikujú svoje okolie vydychovaním. „To je predmetom záujmu a bolo to predmetom záujmu pri vývoji intranazálnej vakcíny proti chrípke, kde sa ukázalo, že k šíreniu dochádza veľmi, veľmi zriedkavo, ak vôbec,“ povedal Dr. Schaffner.

„Mohol by som tvrdiť, že trochu premorenia je dobrá vec, pokiaľ je i naďalej neškodné. Ak by ste pri kontakte s ostatnými preniesli vírus vakcíny na nich, stali by sa tiež chránenými,“ povedal.

Financovanie z projektu za 5 miliárd dolárov

CVXGA je financovaná z projektu NextGen amerického ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb vo výške 5 miliárd dolárov.

Účelom projektu NextGen je „zvýšiť pripravenosť na budúce kmene a varianty covidu-19 pomocou zdravotníckych protiopatrení novej generácie“, uvádza sa na jeho internetových stránkach.

V rámci projektu už bolo pridelených 500 miliónov dolárov na štúdie orálnych a nazálnych vakcín proti covidu-19, pričom 453 miliónov dolárov získala sanfranciská biotechnologická spoločnosť Vaxart. Tá vyvíja perorálne rekombinantné vakcíny na štúdii, ktorá má zhodnotiť orálnu vakcínu proti covidu-19. Tento krok viac ako zdvojnásobil hodnotu trhových podielov tejto spoločnosti.

Dr. Peter McCullough, renomovaný kardiológ, tento projekt kritizoval a tvrdil, že covid-19 už nie je naliehavým stavom a v súčasnosti je ľahko liečiteľný.

Napriek závažným prípadom covidu-19, ktoré sú v súčasnosti menej časté, podľa Dr. Schaffnera stále existuje riziko, že sa objaví nejaký jeho závažnejší variant.

„Existuje myšlienka, že prevencia je najušľachtilejším cieľom medicíny,“ povedal.

Pôvodný článok

Prečítajte si aj