Nedeľa 21. júla, 2024
Na snímke generálna riaditeľka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Silvia Pastoreková. (Zdroj: Linda Kisková Bohušová / Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences / FB)

Prvá slovenská vedkyňa sa stala členkou medzinárodnej organizácie EMBO

Generálnu riaditeľku Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Silviu Pastorekovú zvolili ako prvú zástupkyňu slovenskej vedeckej obce do významnej medzinárodnej organizácie European Molecular Biology (v preklade: Európska molekulárna biológia) (EMBO). Jej členmi je alebo bolo takmer sto laureátov Nobelovej ceny. Členstvo v tomto zoskupení je ocenením excelentného výskumu a výnimočných výsledkov v oblasti vied o živej prírode. Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Tináková.

„Noví členovia a pridružení členovia EMBO mimoriadne prispeli k základnému výskumu vied o živej prírode a v mnohých prípadoch ich práca vydláždila cestu inováciám, ktoré zlepšili životy a životné podmienky na celom svete. Pri príležitosti 60. výročia založenia EMBO oslavujeme kľúčovú úlohu, ktorú zohrali členovia EMBO pri posilňovaní medzinárodného výskumu v oblasti vied o živej prírode,“ uviedla riaditeľka EMBO Fiona Wattová.

S. Pastoreková sa vo svojej výskumnej práci venuje najmä objasneniu vplyvu nedostatku kyslíka v nádorovom tkanive na vznik a priebeh rakoviny. Zvolenie vníma ako vynikajúcu príležitosť prehĺbiť prepojenie medzi EMBO a slovenskými vedcami. „Túto pozíciu využijem na propagáciu možností EMBO pre našich mladých výskumníkov a výskumníčky, šírenie povedomia o slovenskej vede v Európe a inšpiráciu vynikajúcim výskumom, ktorý realizuje komunita EMBO,“ podotkla.

Členovia EMBO usmerňujú realizáciu programov a činností organizácie, napríklad hodnotením žiadostí o financovanie, členstvom v Rade EMBO a výboroch a prispievaním k iniciatívam, ako je odborná príprava, politika, osvetová činnosť a mentoring. Okrem toho nominujú a volia nových členov.

EMBO oficiálne privíta nových členov na stretnutí komunity EMBO v dňoch 29. októbra až 1. novembra 2024 v nemeckom Heidelbergu.

Prečítajte si aj