Streda 24. júla, 2024
Budova Ministerstva vnútra SR v Bratislave (Foto: Wizzard, Voľné dielo)

Podľa Ministerstva vnútra by sa údaje o kandidátoch vo voľbách mohli spracovávať elektronicky

Údaje o kandidátoch vo voľbách by sa mohli spracovávať pomocou elektronického registra. Elektronické spracovanie údajov z kandidátnych listín by malo pomôcť odstrániť chybovosť na zoznamoch zaregistrovaných kandidátov aj na hlasovacích lístkoch. Verejnosti sa má tiež uľahčiť prístup k údajom o kandidátoch, zverejňovať ich majú na jednom mieste, na webe ministerstva vnútra. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý do medzirezortného pripomienkovania predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Nový register by slúžil na evidenciu kandidátnych listín a kandidátov a na overenie údajov fyzických osôb. Má byť tiež oporou pre volebné komisie zodpovedné za registráciu kandidátov a kandidátnych listín. „V neposlednom rade sa voličom uľahčí vyhľadávanie údajov o kandidátoch a vytvorí sa priestor na rôzne sociologické výskumy a vyhľadávanie v zoznamoch zaregistrovaných kandidátov,“ uviedlo MV v predloženom materiáli.

Register má slúžiť ako zdroj pre tlač a distribúciu zoznamu zaregistrovaných kandidátov a hlasovacích lístkov. Tým sa podľa MV eliminuje chybovosť spočívajúca v rozdielnosti údajov na zozname zaregistrovaných kandidátov a údajov na hlasovacom lístku. „Práve táto chybovosť viedla k volebným žalobám a mala za dôsledok aj zrušenie výsledku volieb. Údaje z registra budú poskytované Štatistickému úradu SR na účely spracovania výsledkov volieb,“ skonštatoval rezort vnútra.

Po zaregistrovaní kandidátov a kandidátnych listín majú byť údaje v rozsahu uvádzanom na hlasovacom lístku prístupné na webe MV.

Register má obsahovať údaje o kandidátoch v parlamentných voľbách, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta SR, vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Ministerstvo vnútra poukázalo, že vo voľbách do orgánov územnej samosprávy doposiaľ nebolo možné nájsť všetkých kandidátov na jednom mieste.

Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. apríla 2024. Prvýkrát by sa aplikovala vo voľbách vyhlásených po nadobudnutí účinnosti novely.

Prečítajte si aj