Sobota 2. marca, 2024
Na snímke sprava verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a komisár pre deti Jozef Mikloško počas tlačovej konferencie v Bratislave v utorok 28. novembra 2023. FOTO TASR - Jakub Kotian

Na Slovensku začali pôsobiť špeciálne tímy na monitorovanie mučenia

Na Slovensku začali na miestach, kde sa nachádzajú osoby obmedzené alebo pozbavené osobnej slobody, pôsobiť špeciálne tímy na monitorovanie mučenia a zlého zaobchádzania. Vytvorili ich Kancelária verejného ochrancu práv, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a Úrad komisára pre deti v rámci Národného preventívneho mechanizmu (NPM) proti mučeniu. Inštitúcie to oznámili na spoločnej utorkovej tlačovej konferencii.

Úlohou tímov je monitorovať mučenie a zlé zaobchádzanie v zariadeniach, kde sa nachádzajú osoby obmedzené alebo pozbavené osobnej slobody. V rámci NPM bude verejný ochranca opráv podávať každoročne za všetky tri inštitúcie výročné správy o stave činnosti Národnej rade SR.

„Spoločne sa budeme starať o to, aby na miestach, kde sú ľudia obmedzení alebo pozbavení slobody, bol zabezpečený monitoring. Zároveň je našou úlohou učiť štát, ako s týmito ľuďmi zaobchádzať,“ vyhlásil verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Zároveň dodal, že v rámci Kancelárie verejného ochrancu práv bol vytvorený nový odbor dohľadu nad obmedzovaním osobnej slobody, ktorý má v náplni práce aplikovanie záväzkov vyplývajúcich z Opčného protokolu.

Opatrenia proti zlému zaobchádzaniu sa budú vykonávať vo forme neohlásených návštev zariadení. „V rámci preventívnych prostriedkov, vyplývajúcich z našej činnosti, je pre nás dôležité zamerať sa predovšetkým na kvalitu vzťahov v zariadeniach, kde sa nachádzajú deti a mladiství,“ vyhlásil komisár pre deti Jozef Mikloško.

„Počas doterajšej, takmer osemročnej činnosti nášho úradu sme zistili a posudzovali množstvo prípadov, ktoré mali znaky zlého zaobchádzania, čo sme oznamovali orgánom činným v trestnom konaní,“ uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

NPM proti mučeniu vznikol na základe Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Slovenská republika Opčný protokol ratifikovala 4. júla 2023.

Prečo existuje ľudstvo?

Prečítajte si aj