Piatok 19. júla, 2024
(Zľava doprava) Čínski ekonómovia Jü Pin a Chan Wen-siu s Rayom Daliom, zakladateľom spoločnosti Bridgewater Associates LP, počas Čínskeho rozvojového fóra 2023 v Pekingu 25. marca 2023. (Lintao Zhang/Getty Images)
» ,

Americká obchodná komora varuje spoločnosti: riziko podnikania v Číne sa výrazne zvýšilo. Môžu za to zmeny zákona o špionáži

Obchodná komora Spojených štátov amerických bije na poplach kvôli výraznému nárastu rizík a neistôt spojených s podnikaním v Číne v dôsledku „zvýšenej úradnej kontroly“ amerických spoločností v tejto krajine. Vplyvná podnikateľská skupina uviedla, že situáciu „pozorne sleduje“ a poznamenala, že medzi odvetvia, ktoré podliehajú zvýšenej kontrole, patria aj profesionálne služby a audítorské firmy.

Obchodná komora vo svojom vyhlásení z 28. apríla ďalej zdôraznila, že služby, ktoré tieto firmy poskytujú, sú zásadné pre vytvorenie dôvery investorov na akomkoľvek trhu, vrátane Číny.

Varovanie prišlo len niekoľko dní potom, čo komunistický režim schválil novelu zákona o špionáži, ktorá nadobudne platnosť 1. júla. Komora dodala, že novela rozšírila definíciu špionáže a urobila ju všeobecnejšou a vágnejšou, čím sa rozšíril okruh informácií a zdrojov, ktoré krajina považuje za závažné pre národnú bezpečnosť.

Komora označila rastúcu kontrolu v dôsledku legislatívnej zmeny za „vec, ktorá vážne znepokojuje komunitu investorov a pravdepodobne aj ich miestnych obchodných partnerov v Číne“. Podľa nemenovanej lobistickej skupiny „sa zahraničné investície nebudú cítiť  bezpečne v prostredí, v ktorom nie je možné riadne posúdiť riziká a kde narastá právna neistota“.

Preverovanie zahraničných spoločností

Podnikateľské prostredie v Číne sa zhoršilo v dôsledku série previerok a vyšetrovaní zahraničných subjektov. Čínske úrady minulý týždeň vypočúvali zamestnancov šanghajskej pobočky americkej poradenskej spoločnosti Bain & Company a zhabali im notebooky a ďalšie dokumenty. Účel nečakanej razie z 26. apríla je nejasný, rovnako ako status vypočúvaných zamestnancov a ich štátna príslušnosť.

Incident nasledoval po marcovej razii v pekinských kanceláriách audítorskej spoločnosti Mintz Group. Päť zamestnancov bolo údajne zadržaných pre podozrenie z účasti na nezákonných obchodných operáciách, pričom režim tieto obvinenia potvrdil. Hoci zadržaní zamestnanci sú čínskymi štátnymi príslušníkmi, spoločnosť Mintz má sídlo v New Yorku.

Podľa správy denníka Wall Street Journal jeden z vedúcich pracovníkov spoločnosti Mintz uviedol, že spoločnosť netuší, kto zadržiava jej zamestnancov, kedy by mohli byť prepustení, ani prečo sa razie uskutočnili.

Čínske ministerstvo financií 17. marca oznámilo, že spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu, pekinská pobočka spoločnosti Deloitte (jednej zo štyroch najväčších účtovných firiem na svete) dostala pokutu 211,9 milióna RMB (približne 30,8 milióna USD) a pozastavenie činnosti na tri mesiace za to, že nevykonala primeraný audit spoločnosti China Huarong Asset Management.

Čínske ministerstvo financií medzitým obvinilo spoločnosť Huarong a jej investičnú zložku z prešľapov v internom riadení, zlyhania kontroly rizík a závažného skresľovania účtovných informácií v rokoch 2014 až 2019.

Spoločnosť Huarong je pritom ústredným prvkom čínskeho finančného systému, jednou zo štyroch inštitúcií, ktoré vytvorila Čínska komunistická strana (ČKS) koncom 90. rokov 20. storočia s cieľom riešiť problém zlých úverov v štátom vlastnených bankách. Potom si vybudovala impérium poskytovaním úverov vysoko rizikovým spoločnostiam, pričom využila prístup k lacným úverom od štátnych bánk.

Pán Chuang, konateľ zahraničnej spoločnosti v Hongkongu, povedal pre denník The Epoch Times, že revízia zákona o špionáži bude mať najväčší vplyv na spoločnosti a zamestnancov, ktorí sa zaoberajú tromi druhmi podnikania.

„Prvým typom sú tí, ktorých podnikanie v Číne zahŕňa vyšetrovanie alebo tí, ktorí majú podnikanie v oblasti preverovania účtovného kapitálu, ako napríklad Deloitte a štyri ďalšie veľké účtovnícke firmy. Tie môžu disponovať niektorými citlivými informáciami. Druhým typom sú spoločnosti, ktoré vypracúvajú správy o investičných analýzach. Tretím typom sú spoločnosti, ktoré s Čínou spolupracujú v oblasti lekárskych biotechnológií a softvéru alebo majú v tejto oblasti hospodársku a obchodnú výmenu.“

Chuang tiež poznamenal, že čínske zákony o národnej bezpečnosti nie sú porovnateľné so zákonmi o národnej bezpečnosti a protiteroristickými zákonmi väčšiny západných krajín a čínsky komunistický právny systém nie je kompatibilný s bežnými medzinárodnými zákonmi.

„Keďže právne operácie čínskej Čínskej komunistickej strany často porušujú ľudské práva, zahraničné spoločnosti a ich zamestnanci by mali byť veľmi opatrné,“ varoval.


Z anglického originálu preložil a skrátil Ondřej Horecký a LS.

Prečítajte si aj