Streda 24. júla, 2024
Maďarský premiér Viktor Orbán v sídle EÚ v Bruseli. (Foto: JOHN THYS/AFP via Getty Images)
»

Aké sú Orbánove priority na nasledujúcich šesť mesiacov v predsedníctve Rady EÚ

Maďarsko v pondelok (1. 7.) prebralo šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Budapeštianska vláda si stanovila za cieľ využiť predsedníctvo na podporu hospodárskej konkurencieschopnosti EÚ. V záujme podpory rastu sa má prijať nová dohoda, oznámila vláda pri preberaní predsedníctva v Rade EÚ tento pondelok. Okrem toho sa má lepšie bojovať proti nelegálnej migrácii, a to aj prostredníctvom dohôd s tretími krajinami.

Čo plánuje Orbán presadiť v rámci maďarského predsedníctva v Rade EÚ v nasledujúcich mesiacoch?

Otriasť existujúcim „systémom“

Orbánovým mottom počas predsedníctva v Rade EÚ je „Make Europe great again“ (Urobme Európu opäť veľkou), čo je ozvenou sloganu kampane bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Vzhľadom na nejednotné názory na Trumpovu politiku sa vynára otázka, do akej miery je toto motto vhodné pre EÚ a čo ním chce Orbánova vláda obyvateľom EÚ odkázať. Orbán o tom hovoril s Funke Mediengruppe.

Podľa Orbána nastal čas, aby Európa opäť nadobudla svoju veľkosť. „Európa je úžasný kontinent. Chceme sa vrátiť k formujúcemu európskemu vplyvu, pokiaľ ide o myslenie, vedu a hospodárstvo,“ povedal počas svojej poslednej návštevy Berlína. Ďalším cieľom maďarského predsedníctva v Rade EÚ bude obnoviť konkurencieschopnosť EÚ.

Pretože „štýl a jazyk politiky na európskom kontinente sú čoraz šedšie“. Európa podľa neho potrebuje ľudí, ktorí „otrasú systémom“.

Zamerať sa na nelegálnu migráciu

K téme migrácie Orbán povedal, že Európu treba chrániť všetkými prostriedkami. To bolo aj východiskom pre predsedníctvo v Rade EÚ. Maďarsko zaradí otázku nelegálnej migrácie do programu počas šiestich mesiacov. Zdôraznil to aj hlavný poradca predsedu vlády pre vnútornú bezpečnosť 26. júna v maďarskej štátnej televízii.

Maďarsko zastáva názor, že „problém by sa nemal prenášať do EÚ, ale pomoc by sa mala priniesť tam, kde sú problémy“. Orbánova vláda zastáva názor, že „nezákonné, protiprávne správanie by nemalo viesť k získaniu štatútu utečenca“. Jedným z relatívne nových riešení, o ktorých sa diskutuje, je posudzovanie žiadostí o azyl v tretích krajinách. Samotné Maďarsko už pracuje s tzv. vonkajšími hotspotmi. Ide o centrá mimo krajiny, v ktorých sa posudzujú žiadosti o azyl. V roku 2023 bolo v Maďarsku podaných celkovo tridsať žiadostí o azyl – v Nemecku to bolo viac ako 300 000 žiadostí.

„Ak chcú migranti prísť do Maďarska, musia sa najprv obrátiť na maďarské veľvyslanectvo, napríklad v srbskom hlavnom meste Belehrad. Tam sa skontrolujú ich doklady. Až keď maďarské orgány dajú zelenú, môžu migranti vstúpiť do krajiny. V opačnom prípade nie,“ povedal.

Orbán v tejto súvislosti privítal aj návrh nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorý chce teraz sám preskúmať, či by hotspoty v tretích krajinách boli reálnou možnosťou.

Podporiť rokovania o mieri na Ukrajine

Orbánov postoj k vojne na Ukrajine opakovane vyvolal pohoršenie medzi jeho kolegami z EÚ. Budapešť nechce dodávať zbrane Ukrajine a dlhodobo sa stavia proti spoločnej finančnej pomoci EÚ pre túto krajinu. Jednohlasné rozhodnutia preto narážajú na maďarský odpor v EÚ aj v NATO.

Maďarsko namiesto toho uprednostňuje ponechať tieto otázky na samotné členské štáty prostredníctvom bilaterálnej pomoci a dvojstranných dohôd s Ukrajinou.

Počas nasledujúcich šiestich mesiacov bude mať Orbán ako kvázi hostiteľ v Bruseli určitý manévrovací priestor na riadenie rozhovorov. V tejto súvislosti maďarská vláda už zdôraznila svoj prístup pri predstavovaní svojho programu predsedníctva v Rade EÚ. Podľa programu by sa mala zamerať na podporu diplomatických rokovaní. To sa týka najmä podpory riešenia vojnového konfliktu.

Orbán uviedol, že nemá riešenie konfliktu, resp. že jeho úlohou je povzbudiť Putina, aby ustúpil. Zdôraznil však, že Trump je „jedinou osobou vo vesmíre“, ktorá môže ukončiť vojnu dvoma telefonátmi.

Bolo jasné, že ruská agresia je úplne neprijateľná a porušuje základné zásady medzinárodných vzťahov, povedal Orbán. „Musíme získať manévrovací priestor, aby sme mohli nájsť cestu k mieru, ktorá bude prijateľná pre obe strany.“

Maďarsko pri riešení konfliktu vraj nemá na zreteli ani ruské, ani ukrajinské záujmy. „Predovšetkým chcem, aby sa vojna zastavila a aby došlo k prímeriu. Na bojisku každý deň umierajú Európania. Musíme zastaviť zabíjanie na frontovej línii,“ uzavrel.

Pôvodný článok

Prečítajte si aj