Streda 24. júla, 2024
Pápež František, apríl 2023 (Tiziana Fabi/AFP/ Getty Images)
,

Pápež: Cirkev môže pokrstiť niektorých „transrodových“ katolíkov a povoliť LGBT krstných rodičov

List pápeža Františka obsahuje usmernenia pre prijímanie LGBT osôb v rámci cirkevného práva. V novembrovom liste brazílskemu biskupovi Josému Negrimu pápež František stanovil pravidlá pre angažovanosť transrodových a LGBT osôb v katolíckej cirkvi.

Biskup Negri položil pápežovi niekoľko otázok o tom, ako by mala Cirkev reagovať na transrodové osoby a homosexuálov.

Podľa pápežovho nového objasnenia pravidiel pre Cirkev môžu byť niektorí „transrodoví“ katolíci pokrstení, stať sa krstnými rodičmi detí a byť svedkami na svadbách.

Dôsledky pre konzervatívcov

V posledných rokoch cirkevné autority prepúšťali konzervatívnych duchovných, ktorí otvorene vystupovali proti liberálnej ideológii.

Nedávno pápež odvolal z funkcie biskupa Josepha Stricklanda z Tyleru v Texase. Konzervatívny biskup sa vyslovil proti pápežovmu prijatiu LGBT ľudí do cirkvi.

Biskup tiež odmietol prestať sláviť katolícku omšu v latinčine potom, ako pápež nariadil jej obmedzenie. A kritizoval pápežovu diskusiu za zatvorenými dverami o ženách vo vedení cirkvi.

Pápež nedávno potrestal aj konzervatívneho kardinála Raymonda Burka tým, že mu odňal právo na dotovaný vatikánsky byt a plat. František povedal vysokým vatikánskym predstaviteľom, že tento krok urobil, pretože kardinál Burke bol zdrojom „nejednoty“ v cirkvi.

Šesťdesiatšesťročný pápež má povesť obdivovateľa progresívnej politiky. Podpísal petície za zmenu klímy a konzervatívcov, ktorí sa stavajú proti jeho politickým postojom, označil za „reakcionárov“.

V novembri pápež prijal na obede vo vatikánskej aule v rámci Svetového dňa chudobných viac ako 150 mužov, ktorí sa identifikujú ako ženy. Mnohí zo skupiny hostí, ktorí sa označili za transsexuálov, pracujú ako prostitúti.

Keď pandemický lockdown zastavil obchod so sexom, pápež František pozval na svoju týždennú generálnu audienciu prostitútky, ktoré sa identifikovali ako transsexuálky, a ponúkol im peniaze, lieky, šampóny a vakcíny.

Pápež František, október 2023 (foto: TIZIANA FABI/AFP/ Getty Images)

Politika načrtnutá v nedávnom pápežovom liste biskupovi predstavuje kroky na ďalšiu podporu LGBT komunity.

Transsexuálni katolíci môžu byť pokrstení len v prípadoch, ktoré nevyvolávajú „verejné pohoršenie“, a krstnými rodičmi sa môžu stať len za „určitých podmienok“.

Homosexuáli môžu dať pokrstiť svoje deti, ak existuje „odôvodnený predpoklad“, že budú vychovávané ako katolíci. A krstnými rodičmi môžu byť aj páry rovnakého pohlavia, napísal pápež, ale tieto situácie treba „múdro zvážiť“.

Pápež v liste ponúka bezvýhradnú podporu osobám s transrodovou a homosexuálnou identitou, ktoré chcú slúžiť ako svadobní svedkovia.

V prípade služby krstných rodičov by však osobám s transrodovou identitou nemalo byť umožnené vykonávať túto úlohu, „ak existuje riziko škandálu, nevhodnej legitimácie alebo dezorientácie vo výchovnej sfére cirkevného spoločenstva“, napísal pápež v liste.

Pápež v ňom píše o krste: „Transsexuál – ktorý navyše podstúpil hormonálnu liečbu a operáciu na zmenu pohlavia – môže prijať krst za rovnakých podmienok ako ostatní veriaci, pokiaľ nenastanú situácie, keď hrozí riziko vyvolania verejného pohoršenia alebo dezorientácie veriacich.“

Napísal: „V prípade detí alebo dospievajúcich s transrodovými problémami, ak sú dobre pripravení a ochotní, môžu prijať krst.“

Podľa katolíckeho katechizmu krst pre katolíkov znamená zasvätenie do cirkvi a odpustenie hriechov pokrsteným.

Pápež však v liste podmieňuje svoj súhlas s krstom transrodových osôb tým, že ani táto sviatosť – bez odvrátenia sa od hriechu – neposkytuje Božie odpustenie.

Pápež František, apríl 2023 (Filippo Monteforte/AFP Getty Images)

Lokálne rozhodnutie o transgenderizme

Znenie listu dáva rozhodovaciu právomoc do rúk miestnych kňazov, aby sa rozhodli, ako riešiť túto problematiku vo svojich kongregáciách, povedal otec Brown, ktorý používa pseudonym a súhlasil s rozhovorom pre Epoch Times pod podmienkou anonymity, pretože mu to podľa jeho slov dáva väčšiu slobodu pri komentovaní. Epoch Times si overil jeho postavenie v cirkvi.

Zohľadnenie „verejného pohoršenia“ je zriedkavé pri rozhodovaní o tom, či je vhodné udeliť sviatosť, napríklad krst. A to, či je niečo „pohoršením“, závisí do veľkej miery od miestnej kultúry, spomenul otec Brown.

„To, čo je škandalózne v jednej štvrti alebo farnosti, môže byť úplne normálne v inej farnosti,“ poznamenal. „Existuje riziko, že ak sa to bude nesprávne interpretovať a uplatňovať, môže to viesť k určitej relativizácii udeľovania sviatostí.“

Ale na konzervatívnych miestach, ako je Keňa, je nepravdepodobné, že by kňazi povolili krst transsexuálom, pretože by to mohlo spôsobiť „škandál“ v kultúre, pred ktorým pápež varoval vo svojom liste, poznamenal páter Brown.

Otec Brown povedal, že pápež zrejme zamýšľa tieto rozdiely, hoci v minulosti odsúdil radikálnu gender ideológiu.

V roku 2015 totiž pápež napísal, že muži a ženy musia prijať spôsob, akým ich Boh stvoril ako muža a ženu.

„Sme povolaní chrániť našu ľudskosť, a to znamená predovšetkým prijať ju a rešpektovať ju tak, ako bola stvorená.“

Napriek tomu páter Brown povedal, že pokiaľ ide o LGBT ľudí, pápež „ich všetkých miluje a stará sa o nich, ako sa len dá. A nedovolí politickej mašinérii, aby ich dehumanizovala.“

Otec Brown povedal, že jeden z pápežových blízkych priateľov mu povedal, že František sa „hlboko zaujíma o transgenderizmus a o to, čo nazval ‚genderovou teóriou'“.

Objasnenie nároku na krstné rodičovstvo

Pre katolíkov je krstný rodič dospelý človek, ktorého si vyberú rodičia pokrsteného dieťaťa, aby mu pomohol viesť ho vo viere. Tieto osoby musia byť katolíkmi, ktorí v súčasnosti vedú „život viery“ podľa práva katolíckej cirkvi.

Pápež v liste opakuje, že krstným rodičom môže byť každý, kto žije „život v súlade s vierou“.

Pontifik však napísal, že „vec je odlišná“ v prípade dvoch osôb rovnakého pohlavia, ktoré spolu žijú vo vzťahu podobnom manželstvu.

Denník Epoch Times kontaktoval Vatikán, ale do uverejnenia článku nedostal žiadne vyjadrenie.

Pôvodný článok

Prečítajte si aj