Piatok 19. júla, 2024
12 % nútených pracovníkov tvoria deti (Daniel Berehulak / Getty Images)
,

Hriech dnešného sveta: Moderné otroctvo

Moderné otroctvo a nútená práca sa stávajú čoraz väčším problémom na celom svete.

Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) žilo v roku 2022 v modernom otroctve 50 miliónov ľudí, z toho 28 miliónov vykonávalo nútené práce a 22 miliónov muselo žiť v nútených manželstvách.

Z 28 miliónov ľudí vykonávajúcich nútené práce je odhadom 17,3 milióna vykorisťovaných v súkromných sektoroch, vyše 6 miliónov je vykorisťovaných sexuálne. 12 % nútených pracovníkov tvoria deti a podľa odhadov je viac ako polovica sexuálne zneužívaná. Najvyšší počet ľudí v otroctve je v Ázijskom regióne (vyše 15 miliónov) a v arabských štátoch (5,3 na tisíc ľudí). V týchto číslach nie sú zahrnuté všetky formy moderného otroctva, napríklad obchodovanie s orgánmi a detské manželstvá. 

Počet ľudí v modernom otroctve neustále narastá. V roku 2021 bolo v modernom otroctve o 10 miliónov ľudí viac v porovnaní s celosvetovými odhadmi z roku 2016.

V dohovore ILO o nútenej práci z roku 1930 je nútená práca definovaná ako práca alebo služba, ktorá je vymáhaná pod hrozbou trestu a osoba sa k nej dobrovoľne neponúkla. Postihnuté osoby nemôžu odmietnuť vykorisťovanie a odísť z neho kvôli vyhrážkam, násiliu, nátlaku, podvodu alebo zneužitiu právomoci.

Neexistuje priemysel, ktorý by moderným otroctvom nebol zasiahnutý.

Sophie Otiende, výkonná riaditeľka Globálneho fondu na ukončenie novodobého otroctva (GFEMS) a zakladateľka kenskej iniciatívy Azadi podporujúcej obete obchodovania s ľuďmi hovorí: „Otroctvo sa nikdy nevyskytuje izolovane. Je to problém spôsobený človekom, ktorý je prepojený s historickým otroctvom aj s pretrvávajúcou štrukturálnou nerovnosťou. Historické odvetvia otroctva, ako je spracovanie bavlny, tabaku a cukru, dodnes profitujú z vykorisťovania iných... 80 % všetkých prípadov nútenej práce sa vyskytuje v dodávateľských reťazcoch. 80 % svetového obchodu sa uskutočňuje prostredníctvom krajín G20 a pre tieto krajiny. Ak vaša krajina v rámci skupiny G20 nemá právne predpisy o modernom otroctve, je aktívnou súčasťou tohto problému.“ 

Otroctvo sa neustále rozvíja

Podľa staršej štúdie, ktorú vypracovalo ILO v roku 2014, predstavuje zisk z nútenej práce vyše 150 miliárd dolárov ročne.

Napríklad, až pätina svetovej produkcie bavlny pochádza z Číny, pričom väčšina bavlníkových polí je v oblasti Sin-ťiang. K podpore otroctva prispieva nedostatočná informovanosť o tomto celosvetovom probléme. Veľa bavlneného oblečenia prúdiaceho do sveta nesie názov „made in China“ a s vysokou pravdepodobnosťou sa na jeho výrobe nedobrovoľne podielali Ujguri. Je potrebné prevziať zodpovednosť za to, čo kupujeme, informovať sa, odkiaľ tovar pochádza a v akých podmienkach bol vyrobený.

Stále častejšie sa objavujú svedectvá o zatváraní etnických menšín do pracovno-prevýchovných táborov zo strany čínskeho režimu. Hovoríme o státisícoch Ujgurov v oblasti Sin-ťiangu, na ktorých čínska vláda pácha genocídu, sterilizuje ich, mučí a zatvára do väzníc, ktoré vláda nazýva prevýchovné centrá. V súčasnosti nie je tajomstvom, že je v týchto pracovných táboroch zadržiavaných vyše 1,5 milióna Ujgurov (podľa odhadov však ešte raz toľko). Uniknuté dokumenty a výpovede zadržiavaných hovoria o neľudskom zaobchádzaní. Podľa The Guardian bola pravosť skúmaných dokumentov potvrdená expertmi.

Pani Sauytbay, ktorú uniesla polícia v roku 2017 a prinútila k vyučovaniu čínštiny zadržiavaných, označila toto miesto za koncentračný tábor, kde dochádza k znásilneniam, mučeniu, k podávaniu rôznych liekov a tiež uviedla, že z výsluchových miestností bolo často počuť krik. 

Medzinárodné spoločenstvo viackrát označilo tieto snahy za genocídu ujgurského obyvateľstva.

Čínska komunistická strana porušuje ľudské práva aj v súvislosti s duchovnou praxou Falun Gong. Kvôli znepokojeniu z popularity tejto kultivačnej praxe bola Komunistickou stranou Číny 20. júla 1999 zakázaná a jej praktizovanie v Číne bolo postavené mimo zákon. Bol tu založený Úrad 610 s neobmedzenou mocou na prenasledovanie nepohodlných osôb, tzv. „Čínske gestapo“ – ako ho označil unesený a mučený advokát Kao Č-šeng. Podľa odhadov až milión nasledovníkov duchovnej praxe Falun Gong je zadržiavaných vo väzení a podlieha mučeniu. 

V roku 2020 sa vyšplhal počet zdokumentovaných obetí umučených na smrť na 4 258. Väzňom sú podľa správ nútene odoberané orgány a sú podrobovaní hrozným prečinom proti ľudskosti. Úrad 610 zintenzívňuje svoju činnosť dodnes. 

Zisk sa uprednostňuje pred človekom. Je to problém, ktorý sa týka nás všetkých.

Aké sú riešenia?

Významný pokrok v snahe ukončiť otroctvo môžu priniesť prísnejšie zákony pre inšpekciu práce, prísnejšie opatrenia v boji proti nútenej práci a obchodovaní s ľuďmi, rozšírenie sociálnej ochrany, posilnenie právnej ochrany najzraniteľnejších jedincov ako sú ženy, dievčatá a deti, zvýšenie zákonného veku uzavretia manželstva na 18 rokov bez výnimiek. Je potrebné, aby každá krajina mala správne stanovené právne predpisy o modernom otroctve a patrične trestala takéto zaobchádzanie.

Neoddeliteľnou súčasťou je dobrá informovanosť o tomto probléme, ktorý neustále narastá. Venovať pozornosť tomu, čo konzumujeme, aké oblečenie kupujeme, odkiaľ výrobky pochádzajú a koho nákupom podporujeme, je základom prevzatia zodpovednosti zo strany jednotlivca.

Nemôžeme prenechávať zodpovednosť len na postoj štátu voči tejto téme. Každý z nás môže priložiť ruku k dielu a prispieť k zmene správnymi rozhodnutiami a dobre kladenými otázkami o kupovaných produktoch. V neposlednom rade nesmieme zatvárať oči pred týmto problémom len kvôli pohodliu, na ktoré sme zvyknutí.


Názory vyjadrené v tomto článku sú názormi autora a nemusia nutne odrážať stanovisko The Epoch Times.

Prečítajte si aj