Nedeľa 21. júla, 2024
Ilustračné foto (Pixabay/ StockSnap)

Biela hmota v mozgu je kľúčom k lepšej pamäti. Kognitívne svieži seniori ju majú lepšie zachovanú

Stretli ste sa niekedy so starším človekom, ktorý má rovnako bystrú myseľ ako niekto oveľa mladší? Títo ľudia sa nazývajú „kognitívne svieži“ alebo aj „stabilní“ seniori (SuperAgers) a vymykajú sa typickému poklesu kognitívnych schopností, ktorý je spojený so starnutím, najmä pokiaľ ide o pamäť. Je pozoruhodné, že si udržujú rovnaké pamäťové schopnosti ako ľudia o 20 až 30 rokov mladší.

Podľa nedávneho výskumu uverejneného v časopise Journal of Neuroscience môžu títo seniori vďačiť za výnimočné zachovanie pamäte svojej bielej hmote v mozgu.

Biela hmota zohráva kľúčovú úlohu v schopnosti mozgu spracovávať informácie. Je zodpovedná za uľahčenie spojenia medzi oblasťami, ktoré vysielajú a prijímajú signály, a ovplyvňuje tak schopnosť človeka sústrediť sa, učiť sa a riešiť problémy. Najmä frontálna oblasť je úzko spojená s výkonnými funkciami a pamäťou.

S pribúdajúcim vekom začína spravidla slabnúť štrukturálna integrita bielej hmoty a v niektorých prípadoch dochádza k jej rozpadu. Podľa predchádzajúcich výskumov môžu tieto štrukturálne zmeny viesť nielen k výpadkom pamäte, ale aj k poklesu celkových kognitívnych schopností.

V päťročnej štúdii výskumný tím porovnával bielu hmotu 64 stabilných seniorov, osôb starších ako 80 rokov, s bielou hmotou 55 iných starších osôb. Vedci skúmali, ako sa biela hmota menila v rôznych častiach mozgu.

Hoci vedci nezistili žiadne významné rozdiely v celkovom stave bielej hmoty stabilných seniorov, zaznamenali mikroštruktúrne rozdiely v niektorých vláknach bielej hmoty, najmä v čelnej oblasti.

Epizodická pamäť je jednou z kognitívnych schopností, ktoré sú starnutím najviac ohrozené. Pochopenie mechanizmov, ktoré stoja za kognitívnymi funkciami stabilných seniorov, môže pomôcť pripraviť pôdu pre ochranu jedincov pred stratou pamäte.

„Pochopenie fenotypu stabilných seniorov môže priniesť poznatky o mechanizmoch ochrany pred stratou pamäte a demenciou súvisiacou s vekom,“ napísal výskumný tím.

Podľa National Institutes of Health má približne 40 % ľudí vo veku 65 rokov a viac, teda približne 16 miliónov ľudí, poruchy pamäte súvisiace s vekom. Hoci sa demencia ročne rozvinie len u jedného percenta z nich, pravdepodobnosť rozvoja straty pamäte sa s vekom zvyšuje.

S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje aj počet prípadov demencie. V štúdii Kolumbijskej univerzity z roku 2022 sa zistilo, že miera demencie a miernych kognitívnych porúch stúpa s vekom. Zatiaľ čo demenciou trpeli len 3 % ľudí vo veku 65 až 69 rokov, u ľudí vo veku 90 rokov a viac sa tento stav týkal 35 %.

Odporúčania

Medzi odporúčania pre zdravé starnutie patrí udržovanie dobrej spánkovej hygieny, pravidelné fyzické cvičenie, neustála sociálna interakcia a hranie mentálnych hier. Medzi ďalšie odporúčania patrí zdravá, vyvážená strava a zvládanie chronických zdravotných problémov.

Pôvodný článok

Prečítajte si aj