Sobota 18. mája, 2024
Budova New York Times v New Yorku na archívnej snímke (Angela Weiss/AFP via Getty Images)

Plánovaný útok New York Times na umelecký súbor Shen Yun – nakoľko je reálny? (Komentár)

Denník Epoch Times 18. marca informoval, že denník The New York Times plánuje útok na tanečnú spoločnosť Shen Yun Performing Arts. Nakoľko sú obavy z tohto útoku reálne?

Súbor Shen Yun sídliaci v štáte New York sa špecializuje najmä na tradičný čínsky klasický tanec. Má však aj niekoľko čísel o našej modernej dobe. Napríklad jeden z tancov v jeho repertoári zobrazuje príbeh o zabití praktizujúcej duchovnej praxe Falun Gong pre jej orgány v štátnej nemocnici v Číne.

V roku 2006 sme spolu s Davidom Kilgourom napísali prvú správu o zabíjaní väzňov svedomia Falun Gongu v Číne kvôli ich orgánom. Druhú verziu sme pripravili v roku 2007 a tretiu verziu v knižnej podobe pod názvom Krvavá žatva: Zabíjanie členov hnutia Falun Gong pre ich orgány v roku 2009. Novinár Ethan Gutmann, ktorý s nami robil rozhovor, v roku 2014 vydal vlastnú knihu na túto tému s názvom Jatky: Masové zabíjanie, odoberanie orgánov a tajné riešenie problému disidentov v Číne.

V tom istom roku sme my traja spolu založili mimovládnu organizáciu Medzinárodná koalícia za ukončenie zneužívania transplantácií v Číne. V roku 2016 sme pripravili spoločnú aktualizáciu našich samostatných prác.

Denník The New York Times mal svojho času vo svojom tíme reportérku Didi Kirsten Tatlowovú, ktorá napísala sériu článkov o zneužívaní transplantácií orgánov v Číne. Zoznam jej článkov na túto tému je uvedený na konci tohto komentára.

Nezávislý ľudový tribunál, China Tribunal, zriadený Medzinárodnou koalíciou za ukončenie zneužívania transplantácií v Číne, dospel v marci 2020 k záveru, že praktizujúci Falun Gongu boli bez akýchkoľvek pochybností obeťami násilného odoberania orgánov. Čínskemu tribunálu so sídlom v Londýne predsedal sir Geoffrey Nice QC, ktorý predtým viedol trestné stíhanie bývalého juhoslovanského prezidenta Slobodana Miloševiča pred Medzinárodným trestným tribunálom.

Didi Tatlowová poskytla tribunálu písomnú žalobu, ktorej časť sa týkala zneužívania transplantácií orgánov v Číne. Časť z nej sa týkala aj denníka The New York Times.

„Mám dojem, že New York Times, môj vtedajší zamestnávateľ, nebol rád, že sa zaoberám týmito správami, a po počiatočnom tolerovaní môjho úsilia mi znemožnil pokračovať,“ uviedla D. Tatlowová vo svojom príspevku.

„Noviny urobili chybu pri editovaní mojej reportáže zo 16. novembra 2015, keď nešťastným škrtom na konci podstatne zmenili jeho zmysel, a jeden starší kolega v Pekingu sa pokúsil zvaliť vinu na mňa. Následná oprava, ktorá nebola oneskorená z dôvodu potreby niečo skontrolovať (ako sa uvádza), ale jednoducho z dôvodu nepozornosti alebo prepracovanosti redaktorov, ukazuje, že išlo len o dve redakčné chyby, nie o chyby v spravodajstve. Všeobecnejšie povedané, viedla som niekoľko osobných alebo e-mailových rozhovorov s vedúcimi redaktormi, ale v podstate moje žiadosti o pokračovanie v tejto línii skúmania – na ktoré by som potrebovala čas – boli ignorované.“

Pokračuje ďalej: „Zdá sa, že redaktori veria, že problém darcovstva orgánov v Číne bol vyriešený priznaním štátu, že používal orgány väzňov, a jeho sľubom zo 14. decembra, že tak už nebude robiť. Bolo mi povedané, že v tomto príbehu nie je nič nové. Keď som sa pokúsila rozšíriť vyšetrovanie z väzňov odsúdených na smrť na väzňov svedomia, iný redaktor na základe môjho vyššie opísaného rozhovoru s Dr. Chenom a Dr. Tongom poznamenal, že ľudia, ktorí veria, že sa používajú orgány väzňov svedomia, nie sú racionálni. Boli predložené obvyklé argumenty, napríklad že prívrženci Falun Gongu sú iracionálni a nedôveryhodní atď. Bolo mi jasné, že táto téma je nežiaduca. Nemôžem si byť istá, ale mám podozrenie, že táto séria článkov prispela k rozhodnutiu ústredia vo februári 2017 nepovýšiť ma, a to napriek odporúčaniu regionálnych editorov. Z novín som odišla v júni 2017.“

Na začiatku svojho príspevku D. Tatlowová podrobne opísala svoj rozhovor s Dr. Chenom a Dr. Tongom.

„Začiatkom apríla 2016 som sa zúčastnila akcie spoločnosti Čínskeho Červeného kríža v pekinskej nemocnici, kde vysokí štátni zdravotnícki predstavitelia hovorili o darcovstve orgánov v Číne a pripomenuli si darcov orgánov. Piaty apríl je Qing Ming, čínsky deň mŕtvych. Po dopoludňajšom podujatí som išla na obed s doktorom Chen Jingyuom, chirurgom pre transplantáciu pľúc z ľudovej nemocnice vo Wuxi. Dr. Chen so sebou priviedol svojho priateľa z pekinskej nemocnice, pľúcneho chirurga menom Dr. Tong (Dr. Tong povedal, že predtým vykonával transplantácie pľúc, ale v tom čase nie, pretože jeho nemocnica prestala tento zákrok vykonávať). Prítomný bol aj čínsky novinár z Global Times a postgraduálny študent univerzity Tsinghua, ktorý povedal, že je vedúcim tamojšej študentskej organizácie zaoberajúcej sa výskumom medicínskych problémov. Bolo nás päť,“ napísala.

„Počas obeda ma Dr. Chen obvinil, že som mu svojou reportážou spôsobila veľa problémov. Nedávno organizátori veľkej konferencie o transplantácii srdca a pľúc vo Washingtone odmietli jeho príspevok po tom, čo ho pôvodne prijali, s odôvodnením, že výskum bol založený na väzňoch odsúdených na smrť. Dr. Chen to nepoprel, ale povedal, že je to moja vina, pretože som mu svojimi článkami spôsobila problémy. Povedala som, že s príspevkom nemám nič spoločné, a ak bol odmietnutý kvôli nedobrovoľným darcom, ako sú väzni odsúdení na smrť, bola to jeho zodpovednosť, nie moja. Dr. Chen sa spýtal: „Ale čo máme robiť?“ Odpovedala som: „Nepredkladajte poznatky zozbierané predtým, ako ste povedali, že ste prestali používať nedobrovoľných darcov.“ (t. j. december 2014.) Pozrel sa na mňa, akoby chcel povedať: „To nie je možné,“ ale ďalej mi na túto tému nič nepovedal.

Tatlowová pokračovala: „Počas tohto rozhovoru Dr. Tong pozorne počúval. Obrátil sa na doktora Chena a nasledujúci text je doslovným záznamom ich krátkeho rozhovoru, ktorý som si spísala hneď po ňom (obed nebol udalosťou, o ktorej sa podáva správa.) Dr. Tong: „Väzňov nemožno použiť?“ Dr. Chen: „Nie (nemôžeme) ich použiť.“ Dr. Tong: „A čo väzni svedomia?“ Dr. Chen: „Nemôžeme použiť žiadneho z nich.“ Dr. Tong sa pozrel na stôl a ďalej nič nepovedal. Dr. Chen sa tiež odmlčal.

Tento rozhovor sa uskutočnil v čínštine a v žalobe bol preložený. Lekári zrejme nevedeli, že novinárka vie po čínsky.

Vyhlásenie D. Tatlowovej, že redakcia The New York Times odmietla dôkazy o masovom zabíjaní väzňov svedomia v Číne pre ich orgány – dôkazy, ktoré existujú bez akýchkoľvek pochybností – je znepokojujúce. Úvaha redaktora, s ktorým reportérka diskutovala, že „prívrženci Falun Gong sú iracionálni a nedôveryhodní“, je chybná z viacerých hľadísk.

Jedným z nich je, že výskum o zneužívaní transplantácií orgánov v Číne s obeťami z radov väzňov svedomia pochádza väčšinou od nepraktizujúcich Falun Gongu a opiera sa väčšinou o dôkazy, ktoré nepochádzajú z komunity Falun Gongu. Dokonca aj dôkazy pochádzajúce z komunity, sú väčšinou potvrdené ľuďmi zvonka. Ani ja, ani David Kilgour, ani Ethan Gutmann, ani nikto zo siedmich členov Čínskeho tribunálu nie je alebo nikdy nebol praktizujúcim Falun Gongu.

Po druhé, Falun Gong je obrovské hnutie, ktoré sa začalo v Číne a pred jeho potlačením v roku 1999 ho podľa odhadov praktizovalo 100 miliónov ľudí, a odvtedy sa šíri po celom svete. Nazývať iracionálnou a nedôveryhodnou takú veľkú skupinu ľudí nemajúcu nič spoločné okrem cvičení, ktoré praktizujú, a základného, verejne dostupného súboru duchovných presvedčení, je samo osebe iracionálne a nedôveryhodné a je to forma fanatizmu.

Rovnako znepokojujúce je vyhlásenie D. Tatlowovej, že The New York Times nechceli, aby o tomto zneužívaní informovala, hoci mala – a NY Times vedeli, že má – tvrdé dôkazy z osobnej skúsenosti: priznanie transplantačného lekára, s ktorým hovorila. K tomu všetkému pripisuje vypracovanej reportáži o zneužívaní transplantovaných orgánov v Číne, to, že ju ústredie NY Times nepovýšilo v rámci novín, ako doporučili regionálni editori.

Shen Yun Performing Arts, hoci predvádza najmä klasický čínsky tanec, tanečnou formou zobrazuje aj zabíjanie členov Falun Gongu pre ich orgány. Je za týchto okolností odôvodnená obava, vyjadrená denníkom The Epoch Times, že reportáž o Shen Yune, ktorú plánuje denník The New York Times, bude „útočným článkom“, realistická? Zdá sa, že áno.

Zoznam článkov Didi Kirsten Tatlowovej o zneužívaní transplantovaných orgánov v Číne:

1. Orgánové transplantácie trpia uprostred čínskych dopravných oneskorení, uverejnený 12. novembra 2015

2. Čína porušuje sľub o používaní orgánov väzňov na transplantácie, uverejnené 16. novembra 2015.

3. Nové pochybnosti o čínskom prísľube zmeniť politiku v oblasti transplantácií, uverejnené 18. novembra 2015.

4. Šéf transplantácií v Číne popiera porušenie sľubu o zákaze používania orgánov väzňov, uverejnené 25. novembra 2015.

5. Registrácia darcov orgánov v Číne môže byť neľahkým bojom, uverejnené 6. apríla 2016.

6. Lekárov plán na transplantáciu celého tela vyvoláva pochybnosti aj v odvážnej Číne, uverejnené 11. júna 2016

7. Debata sa rozhorela o čínskom využívaní orgánov väzňov, odborníci sa stretli v Hongkongu, uverejnené 17. augusta 2016.

8. Výber Hongkongu pre stretnutie o transplantácii orgánov je obhajovaný, uverejnené 18. augusta 2016

9. Čínske tvrdenie, že svet akceptuje jej systém transplantácie orgánov, je vyvrátené, uverejnené 19. augusta 2016.

Príbeh pokračuje pod reklamou

10. Nahnevané tvrdenia a zúrivé odmietanie v súvislosti s transplantáciami orgánov v Číne, uverejnené 24. augusta 2016

Názory vyjadrené v tomto článku sú názormi autora a nemusia nutne odrážať stanovisko The Epoch Times.

Pôvodný článok

Prečítajte si aj