Sobota 18. mája, 2024
Bill Gates v rozhovore pre The New York Times na summite Climate Forward 2023, 21. septembra 2023 (Bennett Raglin/ Getty Images)

Pätinu rozpočtu Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2023 financoval Bill Gates

Zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie z minulého roka vyplýva, že až pätinu jej celkových príspevkov získala od organizácií spojených s Billom Gatesom. Okrem toho jej rozpočet zaznamenal deficit vo výške 714 miliónov eur.

Príjmy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 2023 dosiahli 3,10 miliardy eur. Naopak, výdavky v minulom roku dosiahli 3,81 miliardy eur, čo je najviac v histórii tejto organizácie.

Príjmy a výdavky WHO v rokoch 2018 – 2023 v miliónoch amerických dolárov (Správa WHO)

WHO tak zaznamenala rozpočtový deficit vo výške 714 miliónov eur.

Pre zaujímavosť, tretinu výdavkov (t. j. 1,57 mld. eur) minula organizácia na cestovné náklady a mzdy svojich zamestnancov.

Päť darcov prispelo v roku 2023 na polovicu rozpočtu WHO

Medzi 5 najväčších darcov patrili Spojené štáty (15 %), Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov (330 miliónov eur, t. j. 11 %), Medzinárodná organizácia Gavi aliance (241 miliónov eur, t. j. 8 %), Nemecko (8 %) a Veľká Británia (7 %).

Európska komisia prispela do rozpočtu WHO 6 %  a napríklad Čína 2 %. Medzi finančnými darcami sa objavili aj farmaceutické spoločnosti ako Sanofi, Seqirus, GSK plc a ďalšie.

Organizácia Gavi Alliance (GA) je Gatesovou sesterskou organizáciou, ktorú založil v roku 1999 s cieľom propagovať globálne očkovanie a naďalej ju priebežne finančne podporuje. Takmer 20 % všetkých príspevkov do rozpočtu WHO preto nesie spoločný menovateľ „Gates“.

Väčšina Gatesových peňazí ide na globálne očkovanie 

Gatesova finančná podpora je už dlhodobo kľúčová pre fungovanie niektorých aktivít WHO. V „dvojročnom“ období 2018 – 2019 prispela Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov sumou 491 miliónov eur do celkového rozpočtu WHO vo výške 4,09 miliardy eur. Príspevok medzinárodnej organizácie Gavi Alliance v rovnakom období predstavoval 343 miliónov eur.

Top 10 prispievateľov do WHO v roku 2023 v miliónoch amerických dolárov (Správa WHO)

Prevažná väčšina príspevkov od nadácie Gates Foundation a aliancie Gavi Alliance sa viaže na konkrétne projekty súvisiace s globálnym očkovaním. WHO preto nemôže tieto prostriedky použiť na iné účely. Projekty zamerané napríklad na očkovanie proti detskej obrne sú teda tradične dobre zaistené.

Viazanosť veľkej časti príjmov WHO na konkrétne ciele a programy darcov je pre rozpočet WHO typická.

Dobrovoľné príspevky veľmi často smerujú na špecifické projekty

V roku 2023 sa 82 % príjmov WHO skladalo z tzv. dobrovoľných príspevkov (angl.: Voluntary Contributions, VC). Tie sú však v drvivej väčšine viazané na konkrétne ciele. Dobrovoľné príspevky sú teda veľmi nepružné.

WHO pritom dlhodobo apeluje na darcov, aby zvážili financovanie vo forme dobrovoľných flexibilných príspevkov.

Posudzované príspevky (angl.: Assessed Contributions, AC) z členských krajín predstavovali v roku 2023 15 % príjmov WHO. AC sú primárne určené na zabezpečenie položiek, ktoré sú nevyhnutné pre chod organizácie a zabezpečujú všeobecné programy WHO.

Pôvodný článok

Prečítajte si aj