Sobota 18. mája, 2024
Ak vstúpi do platnosti pandemický dohovor a medzinárodné zdravotné predpisy, nevolený šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sa môže stať najmocnejším mužom na svete a využiť svoje právomoci na zasahovanie do sebaurčenia členských štátov (Peter Šimko FABRICE COFFRINI/ AFP via Getty Images)

Pandemický dohovor: Británia ho odmieta podpísať kvôli vakcínam, Slovensko ho nepodpíše vôbec

Vo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) v súčasnosti prebiehajú rokovania o uzavretí pandemického dohovoru a revízii Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Dvojtýždňové jednania v Ženeve, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia 194 členských štátov, sa skončia v piatok 10. mája 2024.

Krátko pred koncom dvojtýždňového maratónu rokovaní o pandemickom dohovore a medzinárodných zdravotných predpisoch súčasný návrh Briti odmietli. Úrady nechcú v prípade núdze odovzdať niektoré svoje lieky a vakcíny WHO, ale chcú sami rozhodnúť, ako s nimi naložia.

Iba niekoľko krajín otvorene kritizuje

Už nejaký čas rokovania neprebiehajú tak, ako by si generálny tajomník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus želal. Ten opakovane viedol kampaň za údajnú nevyhnutnosť takéhoto dohovoru. Zatiaľ len Slovensko nedávno oznámilo, že ho nemieni podpísať.

Holandsko chce posunúť dátum podpisu na koniec mája a nespokojnosť vyjadrili aj USA. Vo Švajčiarsku Ueli Maurer, bývalý spolkový radca za Švajčiarsku ľudovú stranu (SVP), varuje pred pandemickou zmluvou a zdravotnými predpismi. Maurer, ktorý má 73 rokov, považuje obe zmluvy za nebezpečné.

Švajčiari by v prípade pandémie mali len malý manévrovací priestor, pokiaľ ide o implementáciu smerníc WHO. Maurer preto požaduje: „Treba urobiť všetko pre to, aby Švajčiarsko tieto zmluvy nepodpísalo.“ Krajiny sa obávajú o svoju suverenitu.

Iná situácia je v Nemecku, kde má zmluva širokú politickú podporu. Minulý rok ju odmietli len AfD a jeden poslanec z CDU.

Na stranu odpadlíkov sa teraz postavilo aj Spojené kráľovstvo, ktoré uviedlo, že odmietne podpísať dokument v jeho súčasnej podobe.

Štáty odovzdajú WHO 20 %  svojich zdravotníckych produktov

Ako uvádza denník Telegraph, jedným z kameňov úrazu je, že štáty by mali byť povinné odovzdať pätinu svojich očkovacích látok. Spojené kráľovstvo takéto povinnosti v súvislosti s očkovaním striktne odmieta. Pandemický dohovor narušujúci britskú suverenitu by nepodpísalo.

Podľa denníka The Telegraph sa v súčasnom návrhu dohody stanovuje, že všetkých 194 členských štátov by malo poskytnúť 20 % „zdravotníckych výrobkov súvisiacich s pandémiou“ iným štátom, ktoré ich naliehavo potrebujú. Krajiny by tiež nesmeli vytvárať zásoby. To by sa okrem iného týkalo aj vakcín.

V dokumente WHO sa uvádza, že organizácia pod vedením OSN by získala „prístup v reálnom čase“ k 10 % týchto výrobkov zadarmo alebo „za prijateľné ceny“.

Veľká Británia chce pandemický dohovor podpísať len vtedy, ak bude môcť vakcíny používať len v rámci svojich národných záujmov. Úrady chcú samy rozhodovať o tom, kedy sa výrobky použijú v ich krajine a kedy sa budú predávať na celom svete.

Napríklad zdieľanie vakcín je pre mnohé krajiny červenou čiarou. Kým chudobnejšie krajiny podporujú túto reguláciu v záujme spravodlivejšieho zaobchádzania, bohatšie krajiny sa obávajú straty autonómie v prospech WHO.

Ústredný aspekt dohovoru – systém WHO pre prístup k patogénom a zdieľanie prínosov (PLABS) – už bol odložený na rok 2026. Krajiny sa nedokázali dohodnúť na tom, ako by malo byť právne vymáhané rozdeľovanie vzoriek vírusov a genetických informácií na výskumné účely.

Šéf WHO Tedros sa zasadzuje za zmierlivé riešenie

Podľa denníka Telegraph odborníci varovali, že na konci dvojtýždňového maratónu rokovaní bude na pozadí zásadných názorových rozdielov dohodnutý a podpísaný vágny kompromis ešte pred oficiálnym prijatím dohovoru na svetovej konferencii WHO koncom mája.

Dr. Clare Wenhamová, docentka globálnej zdravotnej politiky na Londýnskej ekonomickej škole, pre britské noviny povedala: „Ešte sa uvidí, čo sa musí stať na bilaterálnej úrovni, aby sa dosiahol tento výsledok, ale neprekvapilo by ma, keby sa v zákulisí podarilo dosiahnuť súhlas krajín s nízkymi a strednými príjmami.“

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval na zmierlivé riešenie debaty o vakcínach. V Ženeve povedal: „Doprajte ľuďom na svete, ľuďom vo vašich krajinách, ľuďom, ktorých zastupujete, bezpečnejšiu budúcnosť.“

Hovorca britského ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti sa zasa vyjadril jasne: „Prijatie dohody podporíme a v mene Spojeného kráľovstva ju prijmeme len vtedy, ak bude pevne v národnom záujme Spojeného kráľovstva a bude rešpektovať národnú suverenitu.“

Pôvodný článok

Prečítajte si aj