Streda 24. júla, 2024
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) (Foto: FB / Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)

Nový 13. dôchodok: ministerstvo práce po upozornení napravilo nesúlad, INNES hovorí o plytvaní

Parlament v apríli schválil plošné poskytovanie 13. dôchodku. Novelou zákona o sociálnom poistení sa 13. dôchodok stáva novou riadnou dôchodkovou dávkou, ktorú bude vyplácať Sociálna poisťovňa každoročne. Podľa pôvodného nastavenia by však seniori poberajúci predčasný dôchodok dostali viac než penzisti poberajúci riadny starobný dôchodok. Ministerstvo práce reagovalo na upozornenie odborníka Jozefa Mihála a odstránilo nesúlad medzi predčasnými a starobnými dôchodcami. INNES svojou tlačovou správou poukázal na plytvanie verejnými financiami v časoch, keď by si Slovenská republika mala uťahovať opasky. 

Nová dôchodková dávka

„13. dôchodok sa po rokoch konečne stáva realitou. Chcem, aby si seniori tento moment zapamätali,” uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Skutočný 13. dôchodok bude podľa neho vyplatený už v decembri všetkým poberateľom dôchodkov bez ohľadu na to, aký druh dôchodku poberajú. Významnosť tohto opatrenia vidí aj v tom, že bol v parlamente schválený ústavnou väčšinou. „13. dôchodok sme zaviedli ako trvalé opatrenie, pokiaľ to iná vláda nezmení.“

Rezort práce na svojej stránke objasňuje, kto všetko a v akej výške bude mať na túto dávku nárok. Suma 13. dôchodku bude vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Poberatelia starobného dôchodku si tento rok polepšia o 606,30 eur. Rovnakú sumu si pripíšu aj invalidní dôchodcovia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

„Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok tiež poberateľom invalidných, sirotských, vdovských, či vdoveckých dôchodkov, a to vo výške ich priemerných dôchodkov za predchádzajúci rok. V zákone je však tzv. poistka, ktorá stanovuje, že 13. dôchodok nesmie klesnúť pod sumu 300 eur.”

Ako uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr, o túto dávku nie je potrebné žiadať, bude vyplácaná v decembrovom termíne spolu s dôchodkom a tiež sa o 13. dôchodku nebude vyhotovovať osobitné rozhodnutie.

Mihál upozornil na nesúlad

Odborník na dane a odvody Jozef Mihál (aktuálne člen strany Demokrati) upozornil na rozdiely vo výške 13. dôchodkov. Seniori na predčasnom dôchodku mali dostať skoro o 30 eur vyšší dôchodok, než poberatelia starobného dôchodku.

„Občan, ktorý dovŕši dôchodkový vek do 1. decembra 2024 vrátane, bude poberať starobný dôchodok za celý december, dostane sumu 606,30 eur. Občan, ktorý dovŕši dôchodkový vek po 1. decembri 2024, a tak za časť decembra 2024 ešte bude poberať predčasný starobný dôchodok, dostane sumu 635,50 eur,“ vysvetlil

Logika je podľa Mihála jednoduchá: predčasné dôchodky sú momentálne vyššie než riadne starobné, a preto trinásty dôchodok predčasných starobných dôchodcov vychádza podľa kľúča stanoveného rezortom práce lepšie.

Ďalej uviedol, že na základe doterajších údajov, by v ďalšom roku rozdiel medzi výškami 13. dôchodkov bol až o 80 eur vyšší v prospech predčasných dôchodkov oproti starobným dôchodkom. 

„Ak by sa zákon na poslednú chvíľu nemenil, tak na budúci rok v decembri by ten rozdiel pri trinástom dôchodku pre predčasných dôchodcov bol pomaly o sto eur vyšší v prospech predčasných dôchodcov,“ vysvetlil.

Rýchla zmena

Na slová odborníka pravdepodobne dal aj minister Tomáš. Parlament v piatok (21. 6.) schválil rýchlu zmenu zákona o sociálnom poistení, ktorou odstránil nepomer medzi 13. predčasným dôchodkom a 13. riadnym starobným dôchodkom „Ako je už známe, nový 13. dôchodok je stanovený ako priemerný dôchodok za predchádzajúci rok, a to pri všetkých druhoch dôchodkov,” informoval rezort.

„Preto sme do zákona zaviedli strop, že žiadny druh trinásteho dôchodku nemôže byť vyšší ako trinásty starobný dôchodok… Takto to vnímame ako spravodlivé a správne,“ uviedol Tomáš.

„Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) sa vyjadrila, že je to v poriadku takto,“ zhodnotil predseda JDS Michal Kotian.

Plošné poskytovanie dávok je podľa INNES plytvaním

„Plošné poskytovanie dávok je plytvaním, ktoré do budúcna bude tlmiť rast ekonomiky a s tým aj príjmy obyvateľstva,” píše sa v tlačovej správe Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INNES).

Podľa Inštitútu sa v diskusiách o starobných dôchodkoch zvyčajne pracuje s predpokladom, že seniori majú nízke dôchodky, z ktorých je ťažké vyžiť. Na základe informácií od Sociálnej poisťovne platných k 31. 1. 2024, ktoré si inštitút dožiadal, vyplýva, že nižšie dôchodkové dávky ako je minimálna mzda pracujúceho človeka vo výške 616 eur poberá zhruba 48 000 ľudí, čo predstavuje len 4 % dôchodcov. 

„107 712 starobných dôchodcov poberalo dôchodkové dávky vyššie ako 1000 eur mesačne. Ďalších 377 366 starobných dôchodcov v pásme 685 – 999 eur poberá dávku vyššiu ako bol priemerný dôchodok 671 eur v januári 2024 a viac ako čistú minimálnu mzdu pracujúceho človeka vo výške 616 eur poberalo mesačne 645 517 starobných dôchodcov, t.j. 58 % všetkých dôchodcov.”

Keďže štát považuje minimálnu mzdu za dostačujúci príjem na živobytie, dôchodca, ktorého náklady a spotreba sú v porovnaní s pracujúcim jednotlivcom nižšie a obyčajne vlastní aj nehnuteľnosť, sa podľa INNES nenachádza v alarmujúcej situácii. V ťažkej životnej situácii sa ocitajú bezdetní jednotlivci, ktorí ak pracujú za minimálnu mzdu, nemajú nárok na žiadnu dávku zo sociálneho systému a na úplnom chvoste sú jednotlivci poberajúci dávku v hmotnej núdzi, ktorá dosahuje 267 eur, uvádza inšitút. 

Zároveň poukazuje aj na to, že vláda namiesto hľadania úspor tam, kde je to možné, avizuje zavádzanie nových daní, ktoré budú brzdiť ekonomiku, rast miezd a príjmov obyvateľov.

„Ak by 13. dôchodok nedostali dôchodcovia s dôchodkom nad 1000 eur, úspora dosiahne 65 mil. eur. Pre porovnanie, daň zo sladených nápojov má v roku 2025 do rozpočtu priniesť necelých 80 mil. Eur,” píše INNES.

V prípade, že by 13. dôchodok nedostali ani dôchodcovia s dôchodkom vyšším ako je čistá minimálna mzda, úspora by dosiahla 398 mil eur. „Toto bol základný sľub strany Hlas – sociálna demokracia – 13. dôchodok. Tak ako by sme sa na tých ľudí pozerali?” zdôvodňuje jeho zavedenie aj napriek deficitu verejných financií minister Tomáš a dodáva, že minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) má pripravený konsolidačný plán.

Prečítajte si aj