Sobota 18. mája, 2024
Novozvolená predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová počas 5. zasadnutia Súdnej rady SR v Bratislave 14. mája 2024. (FOTO TASR - Pavol Zachar)

Novou predsedníčkou Súdnej rady SR je Marcela Kosová

Novou predsedníčkou Súdnej rady SR sa stala sudkyňa a jej členka Marcela Kosová. Súdna rada ju zvolila na svojom utorkovom zasadnutí. Za jej zvolenie hlasovalo 13 členov z 15 prítomných. Jeden hlasoval proti, jeden sa hlasovania zdržal.

M. Kosová by ako prvé vo funkcii chcela navštíviť všetkých sudcov, s ktorými podľa jej slov bývalý predseda Súdnej rady nekomunikoval. Zároveň poznamenala, že počas svojho pôsobenia nikdy nevybočila z pragmatizmu, sudcov nikdy bezbreho neobhajovala a zastávala sa ich pred dehonestujúcimi útokmi.

Členka Súdnej rady Lucia Berdisová, ktorá hlasovala proti zvoleniu M. Kosovej, jej vyčítala napríklad nekonštruktívne pristupovanie k diskusii o právomociach predsedu Súdnej rady a k odpovedaniu na otázky sudcov. M. Kosová jej hlasovanie očakávala, vyplývalo podľa nej z jej vyjadrení.

Člen Súdnej rady Peter Šamko, ktorý novú predsedníčku vo voľbe podporil, svoju voľbu odôvodnil tým, že predsedom Súdnej rady by mal byť opäť sudca. Podľa neho má dlhoročná sudkyňa najlepšie predpoklady na funkciu.

Podpredseda KDH Viliam Karas novej predsedníčke v mene hnutia zaželal, aby mandát vykonávala zodpovedne a jej jediným cieľom bolo lepšie fungovanie slovenského súdnictva. Je presvedčený o tom, že by Súdna rada mala mať nezávislejšie postavenie. „Jej členovia volení prezidentkou SR, Národnou radou SR a vládou SR by mali byť imúnnejší voči politickým cyklom. Ich prípadné odvolávanie pred uplynutím funkčného obdobia by malo byť čo najviac obmedzené a nemalo by sa nikdy diať len z politických dôvodov,“ dodal.

M. Kosovú navrhlo do funkcie predsedníčky šesť sudcovských zástupcov v Súdnej rade. Svoju nomináciu odôvodňovali tým, že na čele Súdnej rady musí stáť osoba, ktorá jej vráti apolitický charakter. Zároveň videli potrebu riešiť nerovný prístup k sudcom i členom Súdnej rady.

Marcela Kosová tak vystrieda Jána Mazáka, ktorého členovia Súdnej rady z funkcie predsedu odvolali na svojom aprílovom zasadnutí. J. Mazáka neskôr z funkcie člena Súdnej rady SR spolu s Andrejom Majerníkom odvolal parlament.

Prečítajte si aj