Piatok 19. júla, 2024
Ilustračná fotografia (foto: freepik.com)

Harvardský psychológ uvádza 5 spôsobov, ako viesť deti k láskavosti

Výchova detí k láskavosti je kľúčom k vytváraniu sveta plného porozumenia a súcitu. Keď učíme deti vážiť si druhých a správať sa k nim s úctou a pochopením, pomáhame im budovať hlboké a zmysluplné vzťahy. Richard Weissbourd, harvardský psychológ z postgraduálnej školy vzdelávania, vedie projekt Making Caring Common (Aby sa starostlivosť o druhých stala bežnou) a radí rodičom, ako učiť deti empatii a láskavosti.

„Našou víziou je svet, v ktorom sa deti učia starať sa o druhých a o spoločné dobro, správať sa k ľuďom s úctou, chápať a presadzovať férovosť a spravodlivosť a robiť to, čo je správne, aj keď to niekedy vyžaduje veľa úsilia,ˮ píše zakladateľ projektu.

Približne 80 % detí v jeho štúdii uviedlo, že rodičia sa viac zaujímajú o ich úspechy alebo šťastie ako o to, či sú starostlivé k druhým. Respondenti tiež trikrát častejšie súhlasili s tvrdením, že „moji rodičia sú viac hrdí na to, ak mám dobré známky v triede, ako na to, či som starostlivý k žiakom v triede a v škole“.

„Potrebujeme, aby sa rodičia prestali sústrediť na to, či sú ich deti šťastné, a aby uprednostnili zodpovednosť za ostatných,ˮ vysvetľuje Richard Weissbourd. „Stále počúvam, ako si rodičia všímajú nálady detí.“

Ako nezamýšľaný dôsledok to podľa neho vedie k tomu, že deti neustále myslia na svoje vlastné pocity a nezamýšľajú sa nad tým, či je nové dieťa v triede osamelé, nepýtajú sa, prečo ich mama vyzerá tak rozrušene, alebo si nevšimnú, keď zranili city svojho mladšieho súrodenca. „Deti potrebujú dospelých, ktorí im pomôžu stať sa starostlivými, rešpektujúcimi a zodpovednými za svoje okolie v každej fáze ich detstva,ˮ dodáva psychológ.

Weissbourd a jeho spolupracovníci prišli s odporúčaniami, ako vychovať z detí starostlivých, úctivých a zodpovedných dospelých.

1. Urobte zo starostlivosti o druhých prioritu

Prečo? Rodičia majú tendenciu uprednostňovať šťastie a úspechy svojich detí a starajú sa menej o to ako sa správajú k druhým. Deti sa však musia naučiť vyvažovať svoje potreby s potrebami iných, či už ide o podanie lopty spoluhráčovi alebo rozhodnutie zastať sa kamaráta, ktorý je šikanovaný.

Ako? Deti potrebujú od rodičov počuť, že starostlivosť o druhých je najvyššou prioritou. Veľkou súčasťou toho je viesť deti k vysokým etickým očakávaniam, napríklad k dodržiavaniu svojich záväzkov, aj keď sú z toho nešťastné. Napríklad predtým, ako sa deti rozhodnú ukončiť svoju účasť v športovom tíme alebo ukončiť nejaké priateľstvo, mali by sme ich požiadať o to, aby zvážili svoje záväzky voči skupine či jednotlivcovi. Mali by sme ich tiež povzbudiť k tomu, aby pred ukončením spolupráce najskôr vyriešili vzniknuté problémy.

Vyskúšajte toto:

 • Namiesto toho, aby ste svojim deťom hovorili: „Najdôležitejšie je, aby ste boli šťastní,ˮ povedzte im: „Najdôležitejšie je, aby ste boli milí.ˮ
 • Dbajte na to, aby vaše staršie deti vždy oslovovali ostatných s úctou, aj keď sú unavené, roztržité alebo nahnevané.
 • Pýtajte sa učiteľov alebo iných dospelých, či sa vaše deti správajú ohľaduplne k druhým

2. Poskytnite deťom príležitosti na precvičovanie si starostlivosti a vďačnosti

Prečo? Nikdy nie je neskoro stať sa dobrým človekom, ale nestane sa to samo od seba. Deti si musia precvičovať starostlivosť o druhých a vyjadrovať vďačnosť tým, ktorí sa o nich starajú. Ľudia, ktorí majú vo zvyku vyjadrovať vďačnosť, sú s väčšou pravdepodobnosťou nápomocní, štedrí, súcitní a odpúšťajúci.

Ako? Naučiť sa byť starostlivým je ako naučiť sa hrať šport alebo na hudobný nástroj. Každodenným opakovaním – či už ide o pomoc kamarátovi s domácou úlohou, pomoc v domácnosti alebo prácu v triede – sa starostlivosť stáva prirodzenou.

Vyskúšajte toto:

 • Neodmeňte svoje dieťa za každý prejav pomoci, napríklad za upratanie stola pri večeri. Mali by sme očakávať, že naše deti budú pomáhať v domácnosti, súrodencom a susedom, a mali by sme odmeňovať len neobvyklé prejavy láskavosti.
 • Rozprávajte sa s dieťaťom o starostlivých a nestarostlivých skutkoch, ktoré vidíte okolo vás.
 • Urobte z vďačnosti každodenný rituál pri večeri, pred spaním, v aute alebo v metre. Vyjadrite vďačnosť tým, ktorí nám a ostatným prispievajú vo veľkom i v malom.

3. Rozšírte okruh záujmu svojho dieťaťa

Prečo? Takmer všetky deti sa starajú o malý okruh v rámci svojej rodiny a priateľov. Našou úlohou je pomôcť deťom naučiť sa starať o niekoho mimo tohto okruhu, napríklad o nové dieťa v triede, alebo o staršieho suseda, ktorý žije sám.

Ako? Deti sa musia naučiť pristupovať k druhým tak, že ich budú pozorne počúvať. Zároveň je dôležité, aby si uvedomovali širší kontext a zohľadňovali rôzne perspektívy ľudí, s ktorými sa denne stretávajú. Musia tiež premýšľať nad tým, ako ich rozhodnutia môžu ovplyvniť ostatných členov komunity.

Vyskúšajte toto:

 • Uistite sa, že vaše deti sú priateľské a vďačné ku všetkým ľuďom v ich každodennom živote, napríklad k vodičovi autobusu alebo čašníčke.
 • Povzbudzujte deti, aby sa starali o tých, ktorí sú zraniteľní. Dajte deťom niekoľko jednoduchých nápadov, napríklad ako utešiť spolužiaka, ktorého si niekto doberal.
 • Použite príklady z novín, kníh alebo videí, aby ste dieťa povzbudili k zamysleniu sa nad ťažkosťami, ktorým čelia deti v iných krajinách.

4. Buďte morálnym vzorom a mentorom

Prečo? Deti sa učia etickým hodnotám pozorovaním dospelých, ktorých rešpektujú. Hodnotám sa učia aj tým, že spolu s dospelými premýšľajú o etických dilemách, napríklad: „Mám pozvať novú susedku na narodeninovú oslavu, keď ju moja najlepšia kamarátka nemá rada?ˮ

Ako? Byť morálnym vzorom a mentorom znamená, že sami musíme praktizovať čestnosť, spravodlivosť a starostlivosť. Neznamená to však byť stále dokonalý. Aby nás naše deti rešpektovali a dôverovali nám, musíme uznať svoje chyby a nedostatky. Musíme tiež rešpektovať myslenie detí, počúvať ich názory a ukázať im, ako chceme, aby sa zapájali do života druhých.

Vyskúšajte toto:

 • Modelujte starostlivosť o druhých tým, že aspoň raz za mesiac vykonáte verejnoprospešnú prácu. Ešte lepšie je vykonávať túto službu spolu s dieťaťom.
 • Dajte dieťaťu pri večeri etickú dilemu alebo sa ho opýtajte na dilemy, ktorým čelilo.

5. Veďte deti k zvládaniu negatívnych pocitov

Prečo? Hnev, hanba, závisť alebo iné negatívne pocity často bránia tomu, aby sme boli sami súcitní a starostliví k druhým.

Ako? Musíme deti naučiť, že všetky pocity sú v poriadku. Dôležité však je, ako sa k nim postavíme. Deti potrebujú našu pomoc, aby sa naučili zvládať tieto pocity produktívnym spôsobom.

Vyskúšajte toto:

Požiadajte dieťa, aby sa zastavilo, zhlboka sa nadýchlo nosom a vydýchlo ústami a napočítalo do päť. Cvičte to, keď je vaše dieťa pokojné. Potom, keď uvidíte, že sa rozčuľuje, pripomeňte mu tieto kroky a robte ich s ním. Po chvíli ich začne robiť samo, aby mohlo vyjadriť svoje pocity užitočným a vhodným spôsobom.

Prečítajte si aj