Nedeľa 21. júla, 2024
Ilustračný obrázok (foto: freepik.com, autor: freepik.diller)

Deti sa ľahšie učia z textu na papieri než z digitálnych obrazoviek, upozorňujú štúdie

Z mnohých štúdií vyplýva, že keď čítame text na papieri, naše pochopenie je hlbšie a trvácnejšie, než keby sme ten istý text čítali na počítači. Vedci upozorňujú na to, že ak čítame text na obrazovke, nebudeme schopní tak ľahko použiť prečítaný obsah v iných kontextoch. Obrazovky sú podľa nich najvhodnejšie na povrchné a rýchle čítanie.

Čítaním textu v papierovej forme sa dostávame do stavu hlbokého čítania

Neurológovia z Kolumbijskej univerzity vo svojej štúdii našli presvedčivé dôkazy o tom, že ak deti používajú papierovú formu kníh, dostanú sa do stavu „hlbšiehoˮ čítania a tým pádom dokážu porozumieť textu lepšie. U detí, ktoré čítali digitálny text, bol pozorovaný stav „povrchnéhoˮ čítania informácií. Táto štúdia, vedená Dr. Karen Froudovou, poskytuje rozhodujúcu odpoveď na dlho diskutovanú otázku, či je pre učiacich sa školákov efektívnejšie digitálne alebo tlačené médium.

Výskum zahŕňal 59 detí v kľúčovej fáze osvojovania si gramotnosti, vo veku 10 až 12 rokov. Čítali pôvodné texty v digitálnom a tlačenom formáte, pričom mali na hlavách siete s elektródami. Účastníci po prečítaní textov museli vykonať jednoslovné sémantické úlohy. Vedci za prísnych laboratórnych podmienok pozorovali zmeny v mozgovej činnosti detí.

Výsledky tejto štúdie sú kľúčové, pretože táto veková skupina predstavuje prechod od „učenia sa čítať“ k „čítaniu kvôli učeniu sa.“ Vedci pozorovali, že čítanie textu v papierovej forme bolo spojené s hlbším porozumením a učením.

Dr. Froudová a jej tím zdôrazňujú dôležitosť zachovania tlačených kníh vo vzdelávacích prostrediach: „Myslíme si, že tieto výsledky štúdie nám dávajú právo ozvať sa a navrhnúť, aby sa nezavrhovali tlačené knihy. V našej vzorke účastníkov sme mohli pozorovať prínos hĺbky spracovania informácií pri čítaní z tlače.ˮ

Papier predčí digitálne obrazovky pri porozumení textu

Nórska výskumníčka Anne Mangenová poukazuje na to, že čítanie textu na papieri vedie k hlbšiemu a trvácnejšiemu porozumeniu v porovnaní s čítaním na obrazovke počítača.

Neurovedkyňa z Univerzity v Stavangeri v Nórsku a jej tím uskutočnili výskum, ktorý skúmal čitateľské schopnosti 72 žiakov vo veku 15 až 16 rokov. Žiaci boli náhodne rozdelení do dvoch skupín: jedna čítala texty na papieri, zatiaľ čo druhá na počítačových obrazovkách. Výsledky ukázali, že účastníci, ktorí čítali texty na papieri, dosiahli lepšie výsledky v porozumení textu.

„Digitálne informácie sú prechodnými informáciami na vašej obrazovke, a z vašej pamäte miznú rýchlejšie,“ uviedla Mangenová. Tento fenomén bol pozorovaný pri čítaní beletristických aj faktografických textov. „Na rozdiel od obrazovky, papier poskytuje hmatateľnú skúsenosť – váhu, textúru a hrúbku, čo umožňuje vytvorenie mentálnej mapy textu. Tento fyzický aspekt čítania na papieri prispieva k lepšiemu porozumeniu a zapamätaniu si informácií.ˮ Podľa nej fyzická manipulácia s knihou umožňuje čitateľovi ľahšie sa orientovať v texte, rýchlo listovať tam a späť a vnímať kontext a súvislosti.

Mangenová upozorňuje, že úplný prechod na digitálne formy prezentácie informácií neberie do úvahy dôležité poznatky o tom, ako náš mozog spracováva a uchováva informácie.

„Pedagógovia by nemali rozhodovať o tom či sa treba zbaviť papierovej formy textov na základe slepej viery v digitálne technológie,ˮ varuje Mangenová.

Čítanie textu na obrazovke je menej efektívne

Výskumný tím z Macquarie University nedávno publikoval štúdiu, ktorá skúma dynamiku čítania v digitálnej dobe.

Štúdia zistila, že keď čítame text na obrazovke, rozumieme mu menej ako pri čítaní toho istého textu na papieri. Tento jav, známy ako efekt menej kvalitného porozumenia pri čítaní z obrazovky znamená, že si z textu zapamätáme len základné informácie, ale podrobnosti nám uniknú. Dr. Lili Yuová vysvetľuje, že na tento efekt môže vplývať viacero faktorov, vrátane obsahu čítaného textu a fyzických faktorov, ako je namáhanie očí a únava.

Smartfóny a tablety prinášajú aj množstvo rušivých prvkov, ako sú notifikácie a vyskakovacie okná, ktoré súťažia o našu pozornosť. Preto digitálne čítanie ovplyvňuje našu schopnosť sústrediť sa. Tento efekt môže mať dopady na vzdelávanie, najmä na menej zručných čitateľov.

Profesor Reichle dodáva, že neustály multitasking znižuje našu schopnosť udržať si pozornosť. „Keď sledujeme televíziu alebo sa s niekým rozprávame, často zároveň používame telefóny na prezeranie sociálnych sietí alebo hranie hier,ˮ hovorí. Jediný spôsob, ako si znovu zvyknúť na sústredené čítanie kníh, je tráviť viac času čítaním kníh v papierovej forme.

Reichle odporúča vybrať si knihu, ktorá nás zaujíma, sadnúť si na pohodlné miesto s dobrým osvetlením a minimalizovať ostatné rušivé vplyvy, ako sú telefóny a televízory. „Sústredenie je zručnosť, ktorú musíte postupne obnovovať, takže neočakávajte, že sa vám to podarí hneď,ˮ hovorí. 

Prečítajte si aj