Nedeľa 21. júla, 2024
Dieťa sa hrá s mobilom, zatiaľ čo jeho brat-dvojča pije džús v Kyjeve 11. augusta 2018 (Sergej Supinskij/ AFP/ Getty Images)

Deti, ktoré dostávajú digitálne zariadenia na zastavenie záchvatov hnevu, sa nenaučia regulovať svoje emócie

Rodičia by mali svoje deti viesť k tomu, aby sa naučili zvládať svoje negatívne emócie a nespoliehali sa na digitálne zariadenia.

Nedávna štúdia zistila, že časté používanie digitálnych zariadení na ukľudnenie detí počas ich záchvatov hnevu môže brániť rozvoju sebaregulačných zručností.

Výskum, ktorý bol publikovaný 28. júna v časopise Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry, zdôraznil, že rané detstvo je kritickým obdobím na osvojenie si sebaregulačných zručností – afektívnych, mentálnych a behaviorálnych reakcií.

265 rodičov detí vo veku od 2 do 5 rokov vyplnilo dotazníky o správaní svojich detí v roku 2020. O rok neskôr sa uskutočnilo kontrolné hodnotenie.

Výskumníci zistili, že v prípadoch, keď rodičia dávali svojim deťom často digitálne zariadenia na monitorovanie ich emócií, ukázalo sa, že tieto deti mali o rok neskôr horšie zručnosti zvládania hnevu a frustrácie.

Deti, ktoré často dostávali digitálne zariadenia, keď prežívali negatívne emócie, vykazovali pri následných hodnoteniach tiež „menšiu snahu o ich kontrolu“.

„Tu sme ukázali, že ak rodičia pravidelne ponúkajú dieťaťu digitálne zariadenia, aby ho upokojili alebo zastavili výbuch hnevu, dieťa sa nenaučí regulovať svoje emócie,“ uviedla vo svojom vyhlásení Dr. Veronika Konoková, prvá autorka štúdie a výskumníčka na Univerzite Eotvosa Loranda v Maďarsku.

„To vedie k vážnejším problémom s ovládaním emócií, konkrétne k problémom so zvládaním hnevu v neskoršom veku.“

Dr. Konoková zdôraznila, že rodičia by mali svojim deťom pomôcť naučiť sa priamo zvládať negatívne emócie. Namiesto toho, aby sa vyhýbali situáciám, ktoré by mohli ich deti rozrušiť, mali by ich v náročných momentoch trénovať, pomáhať im rozpoznať ich emócie a naučiť ich, ako sa s nimi vyrovnať.

„Na základe našich výsledkov by sa mohli vyvinúť nové metódy školenia a poradenstva pre rodičov. Ak sa zvýši povedomie ľudí o tom, že digitálne zariadenia sú nevhodným nástrojom na liečbu výbuchov hnevu, prospeje to duševnému zdraviu a pohode detí,“ uviedla Caroline Fitzpatricková, výskumníčka z Université de Sherbrooke a spoluautorka štúdie.

Pokyny vydané Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 2019 odporúčajú, aby deti do dvoch rokov netrávili čas pri obrazovke vôbec a v prípade detí vo veku od dvoch do štyroch rokov obmedziť čas strávený pri obrazovke na maximálne jednu hodinu denne.

Dr. Fiona Bullová, vedúca programu WHO pre dohľad a populačnú prevenciu neinfekčných ochorení uviedla, že deti by sa mali venovať fyzickej aktivite, obmedziť čas strávený sedením a dopriať si kvalitný spánok, aby sa zlepšila ich celková pohoda.

Pôvodný článok

Prečítajte si aj