Sobota 18. mája, 2024
Polícia SR (Zdroj: Polícia SR - Žilinský kraj / FB)

SIŽP preukázala ďalšie nezákonné prepravy odpadu z Talianska na Slovensko (+Video)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) preukázala ďalšie nezákonné cezhraničné prepravy odpadu z Talianska na Slovensko. Viac ako 102 ton odpadov z plastov, textilu, kovov, vlny, papiera a lepenky či z dreva a iných nešpecifikovaných druhov odpadu prepravili v roku 2021 do skladu v Liptovskom Mikuláši. SIŽP o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že vo veci koná aj polícia.

„Inšpekcia, v súčinnosti s Prezídiom Policajného zboru, Národnou centrálou osobitných druhov kriminality, oddelenie Žilina, vykonala v predmetnej veci štátny dozor spojený s fyzickou obhliadkou v sklade v Liptovskom Mikuláši. Po dlhom a náročnom dokazovaní sa SIŽP a Ministerstvu životného prostredia SR v spolupráci s talianskymi orgánmi a talianskym veľvyslanectvom podarilo zabezpečiť spätné prevzatie tohto nie nebezpečného odpadu, a to prostredníctvom alternatívneho zhodnotenia,“ priblížili inšpektori.

Vysvetlili, že odpad bude v súlade s platnými predpismi environmentálne vhodným spôsobom zhodnotený na Slovensku, a to na náklady talianskeho pôvodcu odpadu. Ten podľa SIŽP znáša všetky náklady spojené s nakládkou, prepravou aj zhodnotením v autorizovanom spracovateľskom zariadení, ktoré sa realizuje v týchto dňoch.

Inšpektori tiež zabezpečujú dohľad pri realizácii procesu spätného prevzatia odpadu zo skladu v Liptovskom Mikuláši.

Prečítajte si aj