Streda 24. júla, 2024
(Uprostred) ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) (Screenshot: FB / Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)

Projekt Zelená domácnostiam má byť v rámci regiónov spravodlivejší. Zelená solidarita má preplatiť až 90% nákladov

Ešte pred začiatkom prázdnin Ministerstvo hospodárstva SR ohlásilo zmeny v projekte Zelená domácnostiam zameranom na podporu inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu by mal štát preplácať zhruba 50 % hodnoty energetického zdroja. Pre ľudí s nižšími príjmami je pripravená tzv. Zelená solidarita, ktorej výška dosiahne hodnotu 90 % oprávnených nákladov. Poukážky pre domácnosti mali byť vydávané už v prvom kvartáli tohto roka, avšak samotná realizácia projektu sa dostala do sklzu, za ktorý sa ministerstvo domácnostiam, čakajúcim na inštaláciu, ospravedlnilo.

Zelená domácnostiam

Projekt Zelená domácnostiam je zameraný na podporu inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) ako sú kotly na biomasu, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, fotovoltaické panely či veterné turbíny na záhradu a mal by byť spustený už tento mesiac. Cieľom je pomôcť slovenským domácnostiam znížiť ich náklady na energie a tiež podporiť inštalácie zariadení využívajúce obnoviteľné zdroje.

„Tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ a má alokáciu približne 150 miliónov eur. Štát bude jednotlivým domácnostiam dávať podporu formou poukážky v hodnote asi 50 % z kúpnej ceny a inštalácie zariadenia, samozrejme do určitého stropu,“ priblížila projekt ministerka Denisa Saková (Hlas-SD).

Pôvodne len pre Bratislavský kraj bol garantovaný podiel 50 miliónov, teda jedna tretina z celého rozpočtu projektu. Ministerka Saková však objasnila, že rezort to upraví tak, aby sa v tomto regióne použili zdroje proporčne porovnateľné so zvyškom Slovenska. Taktiež podľa predbežných registrácií v Bratislavskom kraji o formu tejto podpory nie je taký záujem v porovnaní so zvyšnými 7 krajmi. 

Zelená solidarita

Ministerstvo hospodárstva a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavili aj novú a vyššiu formu pomoci pre nízkopríjmové domácnosti s názvom Zelená solidarita. „Teraz máme jedinečnú príležitosť pomôcť aj nízkopríjmovým domácnostiam, ktoré si nemôžu dovoliť investovať do moderných zariadení ani so štandardným príspevkom. Práve pre ne pripravujeme zvýhodnené podmienky,“ informovala ministerka.

Zatiaľ čo štandardný príspevok v rámci projektu Zelená domácnostiam môže pokrývať maximálne 50 % nákladov na inštaláciu, v prípade zvýhodnených podmienok v rámci projektu Zelená solidarita môže pokrývať až 90 % nákladov.

V rámci Zelenej solidarity si občania môžu uplatniť dotáciu na nákup a inštaláciu slnečných kolektorov, fotovoltaických panelov a kotlov na biomasu. Oproti Zelenej domácnostiam vypadáva podpora tepelných čerpadiel a veterných turbín.

Za jednu domácnosť budú na účely tohto projektu spoločne posudzovaní vlastníci nehnuteľností a všetci, ktorí majú evidovaný pobyt v mieste inštalácie v rodinnom dome minimálne 12 mesiacov pred požiadaním o príspevok. V domácnostiach, kde sa preukáže čistý príjem rovný alebo nižší ako je stanovený limit, bude možné požiadať o vyššiu podporu. Žiadatelia sú vlastníci nehnuteľností, ktoré sú v katastri evidované ako rodinné domy či rozostavané rodinné domy.

„O dotácie budú môcť požiadať aj vlastníci budov, ktoré nie sú na listoch vlastníctva zapísané ako rodinné domy, napríklad rekreačná chata alebo záhradná chata, ak zároveň slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ má v nich trvalý alebo prechodný pobyt,“ informuje portál Solárne Slovensko.

Čo je nízky príjem?

Ministerstvo hospodárstva informuje, že limit vychádza z definície Štatistického úradu v zmysle metodiky EU SILC (Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia, pozn. red.), podľa ktorej je horná hranica okolo rozptylu rizika chudoby stanovená ako 70 % mediánu národného ekvivalentného ročného disponibilného príjmu. To pre dospelú osobu predstavuje čistý príjem 537,50 eura, pre ďalšiu dospelú osobu v domácnosti 376,25 eura a pre nezaopatrené dieťa 241,88 eura.

„Na podporu budú mať nárok aj domácnosti, v ktorých bývajú držitelia preukazu ŤZP, pričom pre nich bude hranica príjmu na úrovni mediánu. Príjem domácnosti a splnenie ďalších podmienok podpory bude Slovenská inovačná a energetická agentúra preverovať v spolupráci so štátnymi orgánmi,“ vysvetľuje rezort.

V prípade, ak domácnosť spĺňa kritériá pre väčšiu dávku podpory zo strany štátu, ministerstvo radí, aby si neuplatňovala poukážky zo Zelenej domácnosti, ale počkala na vyhlásenie projektu Zelená solidarita.

Nízky príjem domácnosti bude potrebné preukázať aktuálnym dôchodkovým výmerom, daňovým priznaním alebo ročným zúčtovaním dane za minulý rok. Ak sa žiadateľ nemá čím preukázať, nemusí predkladať žiadne dokumenty. Ministerstvo hospodárstva však upozorňuje, že informácie o príjme domácnosti budú automaticky overované prepojeným informačných systémov ministerstviev.

Záujemcovia o preplatenie poukážok sa dočkali

Záujemcovia o preplatenie poukážok sa po pol roku konečne dočkali. Rezort hospodárstva, síce s oneskorením, ale predsa, spúšťa program Zelená domácnostiam. „Vítame, že sa konečne podarilo odstrániť prekážky, ktoré vyše pol roka bránili v preplácaní poukážok. Vyzývame všetkých záujemcov, aby neotáľali, ale zaujímali sa o túto problematiku, hneď ako bude preplácanie aktuálne,“ uviedol podpredseda Československej spoločnosti pre slnečnú energiu a riaditeľ Thermosolar Alfréd Gottas.

Tiež pripomenul, že omeškanie v spustení výzvy malo negatívny vplyv na predaj a výrobu slnečných kolektorov, fotovoltaických článkov a tepelných čerpadiel na Slovensku. Nakoľko omeškanie sťažilo situáciu domácnostiam aj zhotoviteľom, ktorí nedostali zaplatené za inštalované zostavy, Gottas dúfa, že s vyplácaním poukážok sa v júli naozaj už začne.

Podľa SIEA bude proces rozdelenia prostriedkov trvať niekoľko týždňov. Ministerstvo hospodárstva sa domácnostiam ospravedlnilo za zdržanie.

Prečítajte si aj