Streda 24. júla, 2024
Nemecký kancelár Olaf Scholz pod napisom „Digitálne dvojča“ na digitálnom summite nemeckej vlády 9. decembra 2022 v Berlíne. (Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images)

Projekt digitálneho obrazu krajiny do roku 2032 zmapuje celé Slovensko

Mesto Žiar nad Hronom prechádza kompletným skenovaním územia na zemskom povrchu ale aj pod ním. Ide o pilotný projekt vytvárania digitálneho obrazu krajiny, ktorý sa v tomto roku spustil na Slovensku. Digitálny obraz krajiny, v rámci ktorého bude postupne zmapované celé Slovensko, má v budúcnosti zlepšiť plánovanie využitia územia a pomôcť mestám a iným subjektom.

„Digitálny obraz krajiny je v podstate taký ucelený obraz toho, čo vidíme vo fyzickom svete. Prenáša sa to do digitálneho sveta, ale nielen opticky, teda to, čo vidím, ale aj dáta, ktoré za tým ležia. Hovoríme o kultúrnych, ekonomických dátach,“ priblížil v pondelok na stretnutí s novinármi v Žiari nad Hronom predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martin Hypký.

Jeho vytvorenie si podľa jeho slov vyžiadala novela stavebného zákona, ktorá vstúpi do platnosti v apríli budúceho roka. Digitálny obraz bude musieť mať v budúcnosti každá obec a mesto na Slovensku. Digitálne mapovanie územia, ktoré sa týka všetkých objektov na zemi, nad zemou aj pod ňou, tak bude postupné. Kompletné by malo byť v roku 2032.

„Do digitálnej podoby dáme všetko, čo bude nad zemou, na zemi a pod zemou s veľkou presnosťou – zhruba do troch centimetrov. V dátach nebude iba to, čo vidím, ale aj to, čo sa v danom priestore deje,“ vysvetľuje Martin Hypký vo videu pre Techpediu. Digitálny obraz krajiny sa už využíva v krajinách ako Japonsko, Singapúr, Island alebo Čína.

Nové povinnosti v oblasti digitalizácie podľa Hypkého zabezpečia, že digitálne obrazy miest a obcí budú neustále aktualizované. „Celý stavebný zákon je postavený na digitalizácii. Povinnosťou investora od roku 2032 bude to, že bude musieť tento digitálny obraz svojho domu preniesť do digitálneho obrazu mesta. Čiže stavebný zákon automaticky vyžaduje, aby sa digitálne udržiaval v aktuálnom režime,“ vysvetlil M. Hypký s tým, že štandardy, v akom budú objekty mapované, bude vydávať úrad.

Projekt digitálneho obrazu krajiny vzniká v spolupráci Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a Technickej univerzity v Košiciach. Riešitelia si okres Žiar nad Hronom vybrali ako reprezentatívnu vzorku Slovenska vzhľadom na jeho členitosť a rozmanitosť.

Podľa Marcely Bindzárovej Gergeľovej z Technickej univerzity v Košiciach obsahuje všetky želané parametre územia, ako sú verejné priestranstvá, obytné zóny, priemyselné a poľnohospodárske zóny, infraštruktúru, lesy, lúky aj voľnú prírodu. Tento rok sa začalo so skenovaním objektov na zemi a postupne sa pridáva aj skenovanie pod zemou, ako sú napríklad inžinierske siete.

Žiarsky primátor Peter Antal považuje digitálny obraz krajiny pre samosprávy za prínosný a to najmä v oblasti územného plánovania a stavebného konania. Jeho využiteľnosť v praxi si už žiarska samospráva vyskúšala aj pri projektovaní rekonštrukcie autobusovej stanice. Zdigitalizované údaje podľa P. Antala využil projektant tejto realizácie. „Následne po konzultácii s úradom vedel veľmi dobre pracovať a bol prekvapený, že niečo také existuje a kam sa to celé posúva,“ zhodnotil.

P. Antal dodal, že vďaka digitálnemu obrazu krajiny, ktorý mapuje aj objekty pod zemou, ako sú rôzne vedenia, sa vyhnú praktickým problémom v podobe preseknutých elektrických či telekomunikačných vedení. Tie sú totiž často zakreslené nepresne alebo len orientačne. „My to v nejakej podobe máme, už dnes niečím disponujeme, ale realita je úplne iná a siete idú v mnohých prípadoch inde, ako sú zakreslené,“ dodal primátor.

Prečítajte si aj