Sobota 2. marca, 2024
Podobne ako mnohí iní farmári v Európe, aj farmári z Poľska rázne protestujú proti rozhodnutiam EÚ. Deblin, Poľsko, 24. januára 2024. (Foto: JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images)
»

Poľskí farmári protestmi pravdepodobne prekonajú doterajší rekord

„Naša trpezlivosť je na konci,“ hlási poľský zväz farmárov. Rozhodnutie Európskej komisie pravdepodobne spôsobí, že farmári v Poľsku zorganizujú protestné akcie, aké Európa od začiatku protestov nezažila.

Poľskí farmári zo zväzu “Solidarność” (Solidarita) minulý piatok (2.2.) oznámili masívny generálny štrajk. Plánujú tiež blokádu hraničných priechodov medzi Poľskom a Ukrajinou. Pripájajú sa k podobným protestom po celej Európskej únii a Švajčiarsku.

Zväz farmárov sa v stredu 31. januára jednomyseľne zhodol. Poľskí poľnohospodári vyhlásili po celej krajine generálny štrajk. Zväz to uviedol vo svojom vyhlásení. Štrajk má začať 9. februára blokádou všetkých hraničných priechodov medzi Poľskom a Ukrajinou. Poľnohospodári naviac chcú medzi 9. februárom a 10. marcom – teda na celý mesiac – blokovať cesty a diaľnice po celej krajine.

Farmári sa cítia zradení Bruselom

„Dochádza nám trpezlivosť. Postoj Bruselu k 31. januáru 2024 je neprijateľný pre celú našu farmársku komunitu,“ uviedol zväz vo svojom vyhlásení. „Pasivita poľských úradov […] ohľadne dovozu poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny nám naviac nedáva inú možnosť, než vyhlásiť generálny štrajk.“

Podľa „Polskieradio“ sa Európska komisia rozhodla predĺžiť bezcolný obchod s Ukrajinou do roku 2025. Niektorí farmári sa cítia zradení tými na najvyšších miestach.

Obmedzenie dovozu z Ukrajiny

Európska komisia konkrétne navrhla predĺženie pozastavenia dovozných ciel a kvót na ukrajinský vývoz do EÚ o ďalší rok. Dovoz citlivých poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny – hydiny, vajec a cukru – by však mal zostať na úrovni roku 2022 a 2023, uviedla vo svojom vyhlásení.

Pokiaľ dovoz týchto produktov prekročí priemerné objemy dovozu v rokoch 2022 a 2023, „clá by boli obnovené, aby sa zaistilo, že objemy dovozu výrazne neprekročia objemy z predchádzajúcich rokov“. EÚ v roku 2022 po začiatku rusko-ukrajinskej vojny zrušila dovozné clá na ukrajinský vývoz, uviedla komisia.

COPA-COGECA, najvplyvnejšia európska lobistická organizácia v poľnohospodárskom sektore, víta opatrenia EÚ na obmedzenie dovozu niektorých potravín. Jej členovia ich však stále považujú za nedostatočné. COPA-COGECA uviedla, že vylúčenie obilnín a olejnatých semien z mechanizmu obmedzujúceho dovoz z Ukrajiny je „neprijateľné“.

„Aj keď veríme, že povinnosťou a záujmom EÚ je naďalej podporovať Ukrajinu, súčasnú situáciu a dopad dovozu na výrobcov v EÚ je potrebné riešiť efektívne,“ informovala COPA-COGECA. Vo vyhlásení sa uvádza, že dva legislatívne orgány EÚ – Európsky parlament a Rada Európskej únie – návrh preskúmajú.

Kombajn zbiera pšenicu na poli neďaleko dediny Kivshovata, Kyjevská oblasť 18. júla 2023. (Foto: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

Kritika Zelenej dohody (Green deal)

To však nie je všetko: zväz farmárov taktiež vyzval poľskú vládu, aby zaistila ziskovosť poľského poľnohospodárstva a obnovila ho. Podľa ich názoru nie sú chránení v rámci „Európskej zelenej dohody“, ktorá sa v súčasnosti aplikuje. „Poľské rodinné farmy sú základom potravinovej bezpečnosti krajiny,“ argumentoval zväz. „Bojujeme za naše spoločné dobro, ktorým je ochrana poľských rodinných podnikov – často viacgeneračných – pred bankrotom”

Európska zelená dohoda je iniciatíva Európskej únie v boji proti zmene klímy a zhoršovaniu životného prostredia. Podľa jej politického vyhlásenia to Európska komisa považuje za „existenčnú hrozbu pre Európu a svet“.

„Európska komisia prijala rad návrhov, ktoré majú umožniť klimatickým, energetickým, dopravným a daňovým politikám EÚ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s dátami z roku 1990. Do roku 2050 chce dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových plynov,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Minister poľnohospodárstva je ochotný ustúpiť

Európska komisia uviedla, že pozorne sleduje kritiku od farmárov. „V súvislosti s obavami vznesenými poľnohospodármi Komisia v súčasnej dobe skúma ďalšie možné kroky,“ uviedol hovorca Komisie. Poľský minister poľnohospodárstva Czesław Siekierski v sobotu v rozhovore pre RMF FM uviedol, že poľská vláda sa pokúsi ukončiť blokády ciest. O schôdzku už požiadali farmárske odbory.

Siekierski taktiež uviedol, že „farmári protestujú pre dobrú vec“, pretože obilie vyvážené z Poľska je vytláčané z trhov lacnejším obilím z Ukrajiny. Vláda vedie bilaterálne rokovania s Ukrajinou a rokuje tiež s EÚ. Potrebuje ale viac času, pretože do úradu nastúpila iba pred 7 týždňami.

Bývalý poľský minister poľnohospodárstva a predseda Európskeho fondu pre rozvoj poľského vidieka Artur Balazs hovoril o situácii pre poľskú rozhlasovú stanicu „Polskie Radio 24“. Balazs poukázal na to, že ukrajinská poľnohospodárska produkcia nie je v súlade s predpismi EÚ o zdraví rastlín a dobrých životných podmienkach pre zvieratá. Dodržiavanie poľnohospodárskych noriem EÚ predstavuje podľa Balazsa obrovskú časť výrobných nákladov farmárov v EÚ. Tento problém môže vyriešiť iba EÚ.

Poľskí farmári protestujú proti nekontrolovanému toku poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny a proti Zelenej dohode EÚ 24. januára 2024 v poľskom Ryki. (Foto: JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images)

Dotácie EÚ pre ekologizáciu

31. januára Európska komisia navrhla, že farmári v EÚ budú mať dovolené sa na jeden rok odchýliť od určitých poľnohospodárskych pravidiel EÚ prijatých v roku 2023. Týka sa to nariadenia EÚ, ktoré ukladá poľnohospodárom ponechať 4 % ornej pôdy ladom (úhorom).

Namiesto toho bude platiť dočasná požiadavka, aby farmári pestovali rastliny viažuce dusík – ako je šošovica, hrach alebo fazuľa – na 7 % svojej pôdy bez použitia pesticídov. Farmári, ktorí dodržujú nové pravidlá, budú mať podľa vyhlásenia aj naďalej nárok na dotácie EÚ.

Európska komisia takisto uznala problémy a neistoty, ktorým farmári čelia. Patria medzi ne suchá, lesné požiare a povodne v rôznych častiach únie. Dôsledky vojny na Ukrajine, inflácia a zvýšené životné náklady však tiež farmárom zvyšujú ceny energií a ďalších nákladov. „Dnešné opatrenia ponúkajú poľnohospodárom viac flexibility v dobe, keď čelia mnohým výzvam,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

COPA-COGECA uviedla, že rozhodnutie EÚ o vyššie uvedenom dočasnom pravidle prichádza neskoro a je obmedzené. Podľa Európskej komisie bude opatrenie prijaté, akonáhle ho hlasovaním schvália členovia EÚ. COPA-COGECA vyzvala členské štáty EÚ, aby návrh ešte „ďalej rozšírili“ v prospech farmárov.

Proti politike a obmedzeniam EÚ už protestovali farmári v Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Portugalsku, Litve, Taliansku, Grécku, Česku, Rumunsku a Bulharsku.

Pôvodný článok

Prečo existuje ľudstvo?

Prečítajte si aj