Nedeľa 21. júla, 2024
RNDr. Zuzana Krátká a JUDr. Tomáš Nielsen po rozsudku Mestského súdu v Prahe zo 4. júla 2024 (so súhlasom JUDr. Nielsena)
»

Česká televízia sa musí ospravedlniť za nálepkovanie antivaxerstvom a dezinformátorstvom, informoval advokát

Aktualizované 5. júla 2024 o 13:10 o komentár RNDr. Zuzany Krátkej

Viac ako tri a pol roka po odvysielaní kontroverznej reportáže Českej televízie (ČT) týkajúcej sa covidu-19 rozhodol Mestský súd v Prahe, že verejnoprávna televízia sa musí Zuzane Krátkej ospravedlniť, informoval jej právnik a spolužalobca.

„Mestský súd v Prahe práve rozhodol, že Česká televízia sa musí ospravedlniť RNDr. Zuzane Krátkej za reláciu Newsroom, v ktorej ju a Zdravé fórum lživo označila za antivaxerov, dezinformátorov a šíriteľov nebezpečných výmyslov,“ informoval JUDr. Tomáš Nielsen na svojom profile X vo štvrtok (4. 7.) a dodal, že rozsudok nadobudne právoplatnosť po doručení.

Denník Epoch Times nemal možnosť overiť rozsudok súdu. Česká televízia na žiadosť o komentár do vydania tejto správy nereagovala.

Dr. Krátká pre Epoch Times skonštatovala: „Musím povedať, že obdivujem Tomášovu výdrž a precíznosť, boli sme plní zúfalstva z vyjadrení, o výroky akých fact chekerov sa právnik ČT opieral… Odvolací súd celkom rozumne a nestranne preskúmal aj reportáž aj článok z Parlamentných listov, v ktorom som bola citovaná a ktorý tak iritoval redaktorku v relácii Newsroom.

Sudcovia skonštatovali, že v článku bolo dosť kvaliných informácií na to, aby si čitateľ mohol vytvoriť vlastnú predstavu o názoroch doktorky Shortovej, a hlavne, že jej pohľad na problematiku, i keď je v rozpore s mainstreamovým názorom, nie je ‚nebezpečným výmyslom‘, ale jednoducho odlišným pohľadom na vec.“

„Šanca na úspech bola mizivá“

„Výsledkom nášho súdneho konania je, že inkriminovaná pasáž musí byť zo záznamu odstránená, ČT sa mi musí v relácii Newsroom ospravedlniť a ospravedlnenie musí byť niekoľko mesiacov verejne dostupné. Okrem toho mi ČT zaplatí náklady konania vyčíslené súdom a symbolické odškodné vo výške 20 000 Kč (794 eur). Čo je ale pre nás všetkých podstatné – konečne si sudcovia urobili na problém vlastný názor a možno aj vďaka časovému odstupu dokázali problém vnímať objektívnejšie ako sudca prvej inštancie… Aký bude mať tento rozsudok vplyv na činnosť redakcie ČT, som veľmi zvedavá,“ uzavrela svoju reakciu Krátka a dodala: „Je veľmi dobré, že sme sa nevzdali, aj keď šanca na úspech bola mizivá.“

Rozsudok prichádza v čase, keď spoločnosť diskutuje o vládnom návrhu novelizácie tzv. mediálneho zákona (zákon č. 483/1991 Zb. o Českej televízii a zákon č. 484/1991 Zb. o Českom rozhlase), ktorý hneď v prvom bode svojich hlavných úloh požaduje od verejnoprávnych médií „… poskytovať objektívne, overené, v celku vyvážené a všestranné informácie pre slobodné utváranie názorov a prispievať k boju proti dezinformáciám pri rešpektovaní slobody prejavu“.

Práve „prispievanie k boju proti dezinformáciám pri rešpektovaní slobody prejavu“ je jednou z noviniek v zákone, ktorá vyvoláva mnohé reakcie kritikov poukazujúcich na neobjektívnosť televízie alebo nevyváženosť spravodajstva. Diskutovanou novinkou je aj zvýšovanie a rozširovanie koncesionárskych poplatkov, ktoré počíta aj s inflačným navyšovaním. Aliancia za rodinu v tejto súvislosti spustila „Petíciu proti trvalému zvýšovaniu koncesionárskych poplatkov“.

Priebeh sporu

O žalobe Zuzany Krátkej a Tomáša Nielsena sme informovali v auguste minulého roka. Jadrom sporu bola relácia Newsroom z 5. decembra 2021 a jej časť s názvom „Covidové dezinformácie“, kde boli Zuzana Krátka a zástupcovia zoskupenia Zdravé fórum (ktorej je Krátka členkou) vykreslení ako dezinformátori, pričom ČT nepredložila konkrétny dôkaz na podporu takéhoto tvrdenia.

Zdravé fórum sa proti reportáži okamžite ohradilo a zaslalo Rade ČT sťažnosť. Po viac ako pol roku zaslala Rada ČT Zdravému fóru vyjadrenie, v ktorom uviedla, že „… ak ČT pri plnení svojej verejnoprávnej úlohy niekoho označí za dezinformátora, je potrebné vec zdôvodniť, najmä v týchto dňoch, kedy sa hľadá krehká hranica medzi lžou a názorom, s ktorým nesúhlasím… Tým, že nebolo doložené nič, a najmä (! ), nebol daný priestor poškodeným osobám zverejneným v reportáži, bol porušený Kódex ČT, konkrétne článok 5.3, kde sa kladie dôraz na ‚poskytnutie priestoru aktérom udalostí na vyjadrenie‘.“

Okrem vyjadrenia Rady ČT však vedenie verejnoprávnej televízie podľa Zdravého fóra „nepodniklo žiadne kroky na nápravu tohto porušenia“.

Ďalším krokom vo veci bolo podanie žaloby „domáhajúcej sa ochrany pred ohováraním zverejneným Českou televíziou“ v apríli 2022, ktorú súd rozdelil na dve časti. Jednou je spor žalobcov Nielsena a Krátkej proti Českej televízii a druhou spor žalobcu Zdravé fórum proti Českej televízii.

Práve prvý spor je ten, o ktorom nedávno rozhodol Mestský súd v Prahe.

Predchádzalo mu však zamietavé stanovisko prvostupňového odvolacieho súdu pre Prahu 4. Následne 28. marca 2023 sa žalobcovia odvolali proti zamietnutiu žaloby a koncom júna malo prebehnúť konanie na odvolacom súde – Mestskom súde v Prahe. Súd síce niekoľko dní pred termínom pojednávanie zrušil, ale zároveň zrušil rozsudok Obvodného súdu pre Prahu 4 a vrátil vec na nové konanie.

Ospravedlnenie a finančné odškodnenie

„Odvolateľom treba dať za pravdu, že nebolo žalovanou stranou preukázané a ani nebol predložený žiadny dôkaz k tvrdeniu, že žalobcovia alebo spolok Zdravé fórum klamali, šírili dezinformácie a nebezpečné výmysly. Súd I. stupňa zaujal dielčí správny záver, že žalobcovia zastávali (zastávajú) odlišný názor ako vtedajší oficiálny názor vlády ČR, ale neurobil z tohto zistenia zodpovedajúci skutkový záver, ako s takou situáciou môže nakladať žalovaná [ČT],“ konštatoval podľa Nielsena vo svojom rozhodnutí odvolací súd.

Avšak Obvodný súd pre Prahu 4  vrátený prípad opäť posúdil v neprospech žalobcov – odvolateľov a tí sa opäť odvolali na Mestský súd v Prahe. Ten však podľa Nielsena 4. júla rozsudok súdu nižšej inštancie zrušil a vydal nový rozsudok v prospech žalobcov.

„Odvolací súd to už nevracal a priamo zmenil rozsudok vo vzťahu k doktorke Krátkej tak, že jej priznal ospravedlnenie a peňažné odškodnenie. A vo vzťahu ku mne to zamietol s odôvodnením, že zatiaľ čo pani doktorku Krátku bolo v reportáži vidieť, na mňa sa to vzťahuje len cez Zdravé fórum, a súd o tom nemôže rozhodovať, kým nerozhodne o Zdravom fóre [o druhej žalobe],“ povedal Nielsen, tiež člen Zdravého fóra, pre Epoch Times.

ČT môže ešte teoreticky poslať žiadosť o odvolanie na Najvyšší súd.

Okolnosti reportáže očami RNDr. Krátkej

Krátka vo svojom komentári pre Epoch Times ilustrovala okolnosti reportáže tak, ako ich vnímala: „Aby sme pochopili dôvod, prečo zasiahla dehonestácia práve nás a práve vtedy, je potrebné pripomenúť, v akom čase redakcia ČT tento pomerne zúfalý príspevok natočila. V novembri 2021 sa stupňoval tlak na očkovanie spoločnosti (čo zaznelo aj v druhej časti relácie na tlačovej konferencii oboch premiérov – Fialu a Babiša) a neočkovaným bola od polovice novembra odopretá možnosť voľného pohybu na mnohých verejných priestranstvách.

Nemohli už ani používať PCR testy na preukázanie faktu, že nie sú infekční. A to napriek faktu, že očkovaní ľudia boli preukázateľne zdrojom nákazy a mohli by ochorieť (dôkazy o tom sme videli vo svojom okolí). Oficiálne miesta trvali na tom, že očkovaní zostanú spoločensky privilegovanou skupinou a neočkovaní budú ľuďmi s obmedzenými právami. …

A to bolo korunované snahou oboch ministrov zdravotníctva (Vojtěcha a Válka) zaviesť povinné očkovanie pre dôchodcov a profesijné skupiny. Takže vedci a právnici združení v Zdravom fóre sa snažili spraviť maximum pre to, aby sa k ľuďom dostali vládou a mainstreamom utajované informácie. Domnievam sa, že výber mojej osoby do reportáže nebol náhodný, ale že Zdravé fórum bolo jednoducho príliš aktívne a Česká televízia dostala zadanie, koho majú zdehonestovať.  … Bolo potrebné nás zastaviť, čo sa im čiastočne podarilo touto reportážou, ale pokračovalo to aj ďalšími znevažujúcimi článkami a blokovaním príspevkov na sociálnych sieťach.“

Pôvodný článok

Prečítajte si aj