Sobota 18. mája, 2024
Na snímke členovia Súdnej rady SR počas 5. zasadnutia Súdnej rady SR v Bratislave v utorok 14. mája 2024. Novou predsedníčkou Súdnej rady SR sa stala sudkyňa a jej členka Marcela Kosová. M. Kosová tak vystrieda Jána Mazáka, ktorého členovia Súdnej rady z funkcie predsedu odvolali na svojom aprílovom zasadnutí. Mazáka neskôr z funkcie člena Súdnej rady SR spolu s Andrejom Majerníkom odvolal parlament. (FOTO TASR - Pavol Zachar)

Ústavný súd odmietol sťažnosť J. Mazáka proti jeho odvolaniu z čela súdnej rady

Ústavný súd (ÚS) SR odmietol sťažnosť Jána Mazáka proti jeho odvolaniu z funkcie predsedu Súdnej rady SR. Potvrdil to J. Mazák a na utorkovom zasadnutí Súdnej rady SR na to upozornila sudkyňa Marcela Kosová.

Ústavná sťažnosť bola odmietnutá ako zjavne neopodstatnená. „Odôvodnenie tohto uznesenia je povrchné, nepresvedčivé a zásadne sa vôbec nevyrovnalo s vážnymi skutkovými, ale aj právnymi námietkami, ktoré som uviedol v ústavnej sťažnosti,“ povedal J. Mazák. Rozhodnutie považuje za rozporné nielen s princípmi právneho štátu, ale aj s dohovorom o ľudských právach. Avizuje preto podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).

J. Mazák v ústavnej sťažnosti žiadal zrušiť uznesenie, ktorým ho Súdna rada SR odvolala z funkcie jej predsedu, vrátenie veci Súdnej rade SR na ďalšie konanie i priznanie finančného zadosťučinenia 50.000 eur. Domáhal sa vyslovenia porušenia základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok. Okrem iného argumentoval nedostatkom času na prípravu, zaujatosťou člena Súdnej rady SR i nedostatočným odôvodnením a nepreukázaním opakovaného porušenia povinností.

Člen Súdnej rady SR Peter Šamko vníma odmietnutie ústavnej sťažnosti ako potvrdenie, že Súdna rada SR neporušila pri J. Mazákovom odvolávaní žiadne jeho ústavné práva. „On sa mohol vyjadriť, mal tú možnosť. Ja to beriem tak, že náš postup bol v súlade s ústavou,“ podotkol.

Ústavný súd okrem iného v uznesení poukázal na to, že z postupu predsedu Súdnej rady SR je vylúčené preverovanie majetkových pomerov sudcov. „Záver o tom, že prešetrovanie takéhoto podania sťažovateľom nebolo v jeho právomoci, a preto bolo porušením jeho povinností predsedu súdnej rady, nemožno považovať za zjavne mylný,“ uvádza sa v uznesení súdu.

Členovia Súdnej rady SR odvolali J. Mazáka z funkcie jej predsedu na aprílovom zasadnutí. Neskôr ho z funkcie člena Súdnej rady SR odvolal parlament. Ján Mazák podal aj v tejto súvislosti ústavnú sťažnosť. Súd ju podľa jeho slov spojil do jedného konania so sťažnosťami už skôr odvolaných troch členov Súdnej rady SR.

Prečítajte si aj