Streda 24. apríla, 2024
Na snímke letecký pohľad na lodné kontajnery naskladané v prístave Lianyungang na východe Číny 26. marca 2024. (Foto: STR/AFP via Getty Images)
, »

Nové zákony v Číne brzdia jej hospodársky rast (Komentár)

Posadnutosť Pekingu bezpečnosťou a štátnymi tajomstvami uzatvára Čínu pred zahraničnými podnikmi, investíciami a ekonomickým rastom.

Stále prísnejšie predpisy týkajúce sa národnej bezpečnosti odháňajú zahraničné spoločnosti a investorov, či už amerických, európskych alebo japonských. Tieto kedysi dôležité zdroje hospodárskeho rastu a rozvoja Číny začali hľadať príležitosti inde. Úrady v Pekingu si možno myslia, že takáto strata stojí za to, ale v skutočnosti im ich politika zanechá menej dynamické hospodárstvo a spôsobí pomalší rast krajiny.

Najnovším krokom Pekingu v tejto oblasti je revízia zákona o štátnom tajomstve – prvá revízia za približne pätnásť rokov. Zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť 1. mája, zásadne rozširujú rozsah trestného stíhania podľa tohto zákona. Novelizovaný zákon pridáva novú kategóriu trestných činov pod označením – trestný čin „obchodného tajomstva“. Táto novela okrem iného obmedzí cestovanie a rozsah práce osôb, ktoré opúšťajú „citlivé“ pozície.

Hoci mnohé parametre nového zákona nie sú presne definované, je zrejmé, že je zameraný na oveľa širšie zapojenie Čínskej komunistickej strany (ČKS) do hospodárskych aktivít a že z právneho hľadiska vystavuje akékoľvek podnikanie v Číne, najmä podnikanie zahraničných spoločnosti, väčšej zraniteľnosti. O to viac, že ČKS nešpecifikovala, ako sa bude nový zákon uplatňovať, čo vyvoláva obavy svojvoľného uplatňovania zákona. To ešte viac odradí zahraničných investorov od toho, aby zvažovali Čínu ako miesto pre svoj nový podnik alebo nový zdroj výrobkov.

Ak by išlo len o toto posledné opatrenie, cudzinci by ešte mohli skúšať šťastie v Číne, no v súčasnosti je táto posledná zmena už dvadsiatym opatrením na sprísnenie zákonov o štátnom tajomstve a špionáži za posledných niekoľko rokov.

V minulom roku, po revízii zákonov o špionáži, Peking poslal štátnu políciu na razie do kancelárií dvoch medzinárodných poradenských spoločností – Bain & Co a Mintz Group – s tvrdením, že práca týchto amerických firiem pri poskytovaní informácií potenciálnym zahraničným investorom je formou špionáže. Polícia zatkla niekoľkých zamestnancov a úrady uložili spoločnosti Mintz vysokú pokutu, ktorá bola nedávno ešte zvýšená. Hoci dôsledná kontrola môže mať za následok takéto policajné razie a pokuty, Peking prakticky znemožňuje potenciálnym investorom prijímať informované rozhodnutia, čo znižuje pravdepodobnosť, že si firmy pre svoje prevádzky alebo iné obchodné záujmy vyberú Čínu.

Nové rozšírenie trestného stíhania za porušenie štátneho tajomstva o „pracovné tajomstvo“ je v rozpore s výrokmi, ktoré vodca ČKS Si Ťin-pching adresoval americkým podnikateľom v novembri minulého roka, keď navštívil San Francisco na podujatí Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Si Ťin-pching vyzval Američanov, aby investovali v Číne, a ubezpečil účastníkov, že „odhodlanie Číny podporovať prvotriedne, trhovo orientované a na zákonoch založené podnikateľské prostredie sa nezmení“.

Po napätí spôsobenom pandémiou Covid-19 a opatreniami politiky „nulového Covidu“, ktoré oddialili opätovné otvorenie sa Číny, reagovali americkí generálni riaditelia na Si Ťin-pchingove slová nadšene a dokonca mu tlieskali v stoji. Následné opatrenia Pekingu, najmä rozšírenie zákona o štátnom tajomstve, však nadšenie v San Franciscu utlmili. Ak sú podnikatelia realistickí – a to väčšinou sú – budú sa rozhodovať na základe činov, nie slov.

Ak chce Čína prosperovať – najmä ak sa chce priblížiť k rozprávkovému tempu pokroku, ktoré zažila v minulosti – bude musieť zmierniť svoju posadnutosť bezpečnosťou. Ak sa to nepodarí, stranícky štát odradí západných a japonských podnikateľov, ktorí získavajú zdroje v Číne, a ovplyvní to aj vývoz, ktorý bol a zostáva kľúčovou súčasťou čínskeho hospodárstva. Zároveň bude Čína prekážkou pre zahraničné investície a interakcie, ktoré prispeli k dynamike čínskeho hospodárstva. Inými slovami, nasledovaním súčasnej cesty Peking dosiahne menej vitálne hospodárstvo a pomalší rast ako v minulosti.


Názory vyjadrené v tomto článku sú názormi autora a nemusia nutne odrážať stanovisko The Epoch Times.

Pôvodný článok

Prečítajte si aj