Streda 24. apríla, 2024
Ilustračná fotografia (Foto: freepik.com, autor: bristekjegor)

Následky častého striedania partnerov – vedecké zistenia a morálny aspekt

Žena si uchováva v mozgu DNA každého muža, s ktorým má pohlavný styk

Výskum z Univerzity v Seattli a Centra pre výskum rakoviny Fred Hutchinson naznačuje, že žena si uchováva v mozgu DNA každého muža, s ktorým má pohlavný styk.

Výskum sa pôvodne snažil zistiť, či ženy, ktoré čakali mužského potomka, môžu byť náchylnejšie na určité neurologické ochorenia, ktoré sa častejšie vyskytujú u mužov. Výskumníci však narazili na neočakávaný objav: ženy uchovávajú a nesú živú DNA od každého muža, s ktorým mali pohlavný styk.

Výskum sa zaoberá fenoménom nazývaným mužský mikrochimérizmus, ktorý označuje prítomnosť malých množstiev mužskej DNA v tele ženy. Tento stav môže nastať, keď žena príde do kontaktu s mužskou DNA, najmä po pohlavnom styku alebo po tehotenstve s mužským potomkom.

V prípade mužského mikrochimérizmu mužská DNA pretrváva v tele ženy, obzvlášť v jej mozgu. Táto DNA je geneticky odlišná od ženskej DNA a stáva sa trvalou súčasťou ženských buniek.

Štúdia zahrnula testovanie 59 žien. U 63 % z testovaných žien (37 z 59) sa zistil mužský mikrochimérizmus vo viacerých oblastiach mozgu. To znamená, že mužská DNA je súčasťou neurologického systému týchto žien.

Mužská DNA nebola potvrdená iba u žien, ktoré čakali mužského potomka. Aj ženy, ktoré nikdy neboli tehotné, ale mali pohlavný styk s mnohými mužmi, majú rovnaký mužský mikrochimérizmus ako ženy, ktoré sú matkami chlapcov. Vedci napokon dospeli k záveru, že sexuálne aktívne ženy v skutočnosti absorbujú mužskú DNA pri každom akte bez ohľadu na to, či otehotnejú a porodia dieťa.

Nadväzujúci výskum uvádza, že okrem tehotenstiev patria medzi ďalšie možné zdroje mužského mikrochimérizmu nerozpoznaný spontánny potrat, zaniknuté mužské dvojča, predchádzajúci mužský potomok alebo pohlavný styk.  

Pohlavný styk sa vo väčšine prípadov ukázal ako spoločný faktor uchovávanie mužskej DNA v mozgoch žien. Toto naznačuje, že každý sexuálny partner ženy sa stáva trvalou súčasťou jej života.

Štúdia skúmala staršie ženy a odhalila, že niektoré z nich nesú živú mužskú DNA vo svojom vnútri už viac ako 50 rokov. Výskum týmito zisteniami otvára otázky o dlhodobých účinkoch sexuálneho styku na genetické zloženie ženy.

Striedanie sexuálnych partnerov negatívne vplýva na duševné zdravie

Striedanie sexuálnych partnerov môže vplývať na duševné zdravie. Zistila to štúdia, ktorá skúmala správanie stredoškolských dievčat s účasťou 7361 respondentiek. Využila údaje z prieskumu Youth Risk Behavior.

Čím viac sexuálnych partnerov mali dospievajúce dievčatá, tým častejšie sa u nich prejavoval pocit smútku a objavovali myšlienky, plány či pokusy o samovraždu. Štúdia tiež naznačuje, že dievčatá s depresívnymi príznakmi a viacerými sexuálnymi partnermi sú vystavené vyššiemu riziku nákazy HIV a inými pohlavne prenosnými chorobami.

Striedanie sexuálnych partnerov zvyšuje závislosť od návykových látok

Kohortová štúdia z Univerzity v Otago na Novom Zélande upozorňuje na to, že zvyšujúci sa počet sexuálnych partnerov súvisí so zvyšujúcim sa rizikom závislosti od návykových látok.

Štúdia založená na dátach z Dunedinskej multidisciplinárnej štúdie zdravia a rozvoja  v Novom Zélande skúma vplyv sexuálnych partnerstiev na duševné zdravie, s dôrazom na úzkosť, depresiu a závislosť od návykových látok.

Štúdia analyzuje údaje v troch vekových kategóriach (18–20, 21–25 a 26–32 rokov) a skúma vzťahy medzi počtom sexuálnych partnerov a duševným zdravím. Analýza odhaľuje spojenie medzi zvyšujúcim sa počtom sexuálnych partnerov a vyšším rizikom vzniku závislosti od návykových látok.

Výskum otvára otázky o možných emočných dôsledkoch častého striedania partnerov. Krátkodobé partnerstvá prinášajú podľa štúdie zvýšené riziko depresie a úzkosti, pocit osamelosti, emočnú vyčerpanosť, problémy s dôverou a nízke sebavedomie.

Švédi skúmali súvislosti medzi duševným zdravím a riskantným sexuálnym správaním

Riskantné sexuálne správanie predstavuje závažný problém verejného zdravia po celom svete. Vo Švédsku, rovnako ako v iných častiach sveta, je rozšírený výskyt sexuálne prenosných infekcií (STI) a nežiaducich tehotenstiev zapríčninený predovšetkým nežiaducim sexuálnym správaním medzi dospievajúcimi a mladými ľuďmi.

Posledné roky prinášajú nárast duševných problémov, úzkosti a depresie u tejto skupiny ľudí. To vyvoláva otázky o možných súvislostiach medzi duševným zdravím a riskantným sexuálnym správaním. V tomto kontexte sa realizovala štúdia v oblasti Skåne vo Švédsku, ktorá mala za cieľ preskúmať súvislosť medzi duševným zdravím a rôznymi formami sexuálneho správania u mladých ľudí vo veku 18–30 rokov.

Štúdia využila dáta z prieskumu s populáciou 2968 účastníkov na juhu Švédska, pričom odozva dosiahla 42%. Otázky prieskumu zahŕňali témy ako sexuálne správanie, konzumácia alkoholu, sociodemografické informácie a duševné zdravie.

Mužskí účastníci uviedli nižšie úrovne depresie a úzkosti v porovnaní s rovesníčkami ženského pohlavia. U žien bolo zistené, že zlé duševné zdravie, vysoké hodnoty depresie a úzkosti boli významne spojené so striedaním sexuálnych partnerov.

Za vedeckými zisteniami leží morálny aspekt

Z vedeckých štúdií vyvstávajú otázky o potenciálnych spoločenských a morálnych dôsledkoch striedania sexuálnych partnerov. Nové zistenia nás vyzývajú k tomu, aby sme prehodnotili moderné chápanie pohlavného styku.  To, čo sa pokladá za jednoduchý akt, môže mať oveľa komplexnejšie a trvalejšie dôsledky, než sme predpokladali. Vďaka vedeckým zisteniam môžeme lepšie chápať dôsledky našich rozhodnutí.

Výskum poukazuje na to, že každý sexuálny partner sa môže stať trvalou súčasťou genetického zloženia ženy. Dokonca aj staršie ženy môžu niesť živú mužskú DNA vo svojom tele viac ako 50 rokov, čo otvára otázky o dlhodobých účinkoch sexuálneho styku na genetické zloženie ženského organizmu.

Vedecké objavy sú pripomienkou dôležitosti zdravého prístupu k sexuálnemu životu a vzťahom. Riziká spojené so striedaním sexuálnych partnerov a ich vplyv na duševné zdravie nám pripomínajú, že rozhodnutie mať s niekým pohlavný styk je záväzok na celý život, ktorý dokáže ovplyvniť hodnotový systém a môže mať trvalé následky. 

Emočné dôsledky častého striedania partnerov, ako sú osamelosť, emočná vyčerpanosť a problémy s dôverou, ukazujú potrebu budovania pevných vzájomných vzťahov ako základu pre lepšie duševné zdravie jednotlivcov.  

Prečítajte si aj