Streda 24. apríla, 2024
Ilustračná fotografia (Foto: Stas Knop / pexels)

Na Veľkonočnú nedeľu 31. marca začne platiť v Európe letný čas

V nedeľu 31. marca začne na Slovensku platiť letný čas. V noci zo soboty na nedeľu o 2.00 h stredoeurópskeho času (SEČ) sa hodinky posunú o hodinu dopredu na 3.00 h stredoeurópskeho letného času (SELČ). Noc tak bude o hodinu kratšia.

Na SELČ (alebo tiež CEST, Central Europe Summer Time) prejdú v nedeľu všetky európske štáty, v ktorých platí SEČ (CET, Central Europe Time) – Nórsko, Švédsko, Dánsko, Nemecko, Holandsko, Luxembursko, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Andorra, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko, Čierna Hora, Macedónsko, Lichtenštajnsko, Malta, Monako, San Marino, Vatikán.

Východoeurópsky čas (EET, Eastern Europe Time) používajú Fínsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko. V tomto časovom pásme je o hodinu viac oproti CET. V nedeľu o 3.00 h miestneho času si posunú čas na 4.00 h Východoeurópskeho letného času (EEST, Eastern Europe Summer Time).

V štátoch, kde majú Západoeurópsky čas (WET, Western Europe Time) je o hodinu menej v porovnaní so SEČ. Ide o Portugalsko, španielske Kanárske ostrovy a dánske Faerské ostrovy. V nedeľu o 1.00 h sa tu začne Západoeurópsky letný čas (WEST, Western Europe Summer Time).

V tomto časovom pásme ležia aj Spojené kráľovstvo a Írsko, ktoré používajú Greenwichský stredný čas (GMT, Greenwich Main Time). V týchto štátoch si posunú hodinky o hodinu dopredu v nedeľu o 1.00 h GMT. Prechod zo štandardného času na letný sa tak uskutoční vo všetkých časových pásmach Európy v rovnakom okamihu. Jediný Island, ktorý leží v časovom pásme GMT, letný čas nevyužíva.

História letného času siaha do obdobia prvej svetovej vojny, keď ho pokusne zaviedli niektoré krajiny, napríklad Švédsko, Nemecko a Rakúsko-Uhorsko. V novodobej histórii ho začali uplatňovať Taliansko od roku 1966, Grécko (1971), Španielsko (1974) a Francúzsko (1976). V rokoch 1976 až 1981 sa dohodlo na používaní letného času desať členských štátov vtedajšieho Európskeho spoločenstva. Československo zaviedlo letný čas v roku 1979.

Od letného času sa pôvodne očakávali energetické úspory, postupne sa však ako najdôležitejšie ukázalo efektívne využívanie denného svetla. Preto sa tiež letný čas v angličtine označuje termínom Daylight Saving Time (DST, čas šetriaci denné svetlo).

Na základe verejného prieskumu navrhla Európska komisia, aby sa sezónna zmena času uskutočnila naposledy v roku 2021. Európsky parlament návrh schválil 29. marca 2019 s tým, že sa európske štáty dohodnú, ktoré časové pásmo si nechajú celoročne. Diskusia o tejto téme sa však presunula na neskôr vzhľadom na problémy ako brexit, pandémia COVID-19 či vojna na Ukrajine.

Tento rok bude stredoeurópsky letný čas platiť do 27. októbra, keď sa hodinky posunú z 3.00 SELČ naspäť na 2.00 SEČ.

Prečítajte si aj