Piatok 21. júna, 2024
Vlajka s bielou holubicou ako symbolom mieru (JOHN MACDOUGALL/ AFP via Getty Images)

Obyvatelia západných krajín chcú, aby NATO presadilo na Ukrajine mierové riešenie (prieskum)

Podľa nedávneho prieskumu inštitútu IGA (Inštitút pre medzinárodné záležitosti – Institute for Global Affairs) si ľudia na Západe želajú mier. Nepáčia sa im rozhodnutia politických elít ani migračná politika.

Rusko, vojna na Ukrajine a úloha USA v Európe

IGA je súčasťou poradenskej spoločnosti Eurasia Group. Z prieskumu vyplynulo, že 88 % respondentov z Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka a 94 % Američanov verí, že „NATO by sa malo usilovať o mierové riešenie konfliktu na Ukrajine“. Hlavným dôvodom sú podľa respondentov zranenia a straty na životoch.

Menej ako 20 % respondentov si myslí, že Rusko by malo byť pred rokovaniami o ukončení konfliktu „vojensky oslabené“. Z prieskumu tiež vyplynulo, že medzi najdôležitejšie ciele respondentov patrí deeskalácia vojny a zabránenie jadrovému konfliktu.

Väčšina respondentov (55 % až 74 % v závislosti od krajiny) tiež súhlasila s tým, že hoci je Európa súčasťou NATO, mala by byť v prvom rade zodpovedná za svoju vlastnú bezpečnosť.

Pokiaľ ide o spoliehanie sa na USA ako na garanta bezpečnosti, 6 % Európanov si myslí, že USA budú pre Európu v nasledujúcich desiatich rokoch „veľmi spoľahlivým“ partnerom a 46 % Európanov ich považuje za „ do istej miery spoľahlivého“ partnera.

Polovica respondentov by počet amerických vojakov v Európe neznižovala.

Politické elity a migrácia sú na Západe vnímané veľmi negatívne

54 % opýtaných Američanov a Britov si myslí, že medzi najväčšie problémy v oboch krajinách patrí rozhodovanie politických elít, ktoré má negatívny vplyv na verejnosť. Nemci a Francúzi považujú za najväčšiu výzvu migráciu.

Respondenti vo všetkých štyroch krajinách sa domnievajú, že ich krajiny sa za posledné desaťročie stali nebezpečnejšími.

Blíži sa studená vojna medzi USA a Čínou?

Väčšina Američanov súhlasila, že Západ by sa mal pripraviť na studenú vojnu medzi USA a Čínou. Európania boli v tejto otázke rozdelení na polovicu. Prieskum tiež ukázal, že pre mladých ľudí predstavuje Čína oveľa menšiu bezpečnostnú hrozbu ako pre starších ľudí.

Prieskum IGA sa uskutočnil od 8. do 15. apríla 2024.

Pôvodný článok

Prečítajte si aj