Streda 24. apríla, 2024

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska: 30% pacientov zneužíva pohotovosť (rozhovor)

Poslanci na 3-krát neotvorili parlamentnú schôdzu, na ktorej mali schváliť vládny návrh zmeny organizácie ambulancií pohotovostnej služby. Návrh zahŕňa skrátenie doby poskytovania zdravotnej starostlivosti za určitých pravidiel a úpravu poplatkov. Pediatri neskrývajú frustráciu, vyše 400 už podalo výpoveď. Na rozhovor sme si pozvali prezidenta Asociácie slovenských nemocníc MUDr. Mariána Petka, MPH, aby nám priblížil, aké konkrétne úpravy v organizácii ambulancií pohotovostnej služby nový vládny návrh prinášal a prečo je dôležité schváliť ho v parlamente bez dodatočných zmien.

Epoch Times: Prečo je nevyhnutné skrátiť ordinačné hodiny a zvýšiť poplatky za návštevu ambulantných pohotovostí?

Marián Petko: Vždy to treba brať v tom balíku, na ktorom sme sa zhodli. Trvalo to 4 a pol hodiny, aby odborné inštitúcie a ministerstvo zdravotníctva vôbec dospeli k nejakému záveru. To sa nerodilo len tak. Čerpali sme z dát, ktoré máme my a ostatné prítomné odborné organizácie a výsledok bol kompromis, na ktorom sme sa zhodli a ktorý by zlepšil poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby (postarom LSPP) a zároveň sme došli k dohode. Na Slovensku dôjsť k dohode v zdravotníctve alebo vôbec k nejakej dohode je malý zázrak.

Naša dohoda vyplýva z 3 bodov. Akonáhle vypadne jeden z tých troch bodov, tak my s tým nesúhlasíme, pretože to môže zhoršiť poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby.

Po prvé, trváme na tom, aby všeobecní lekári pre deti pracovali 35 hodín týždenne, ale 5 dní v týždni. To znamená od pondelka do piatku. Je veľmi dôležité, aby pracovali každý deň. Lebo ak ambulantný lekár, ktorý má svojich pacientov, napríklad v piatok, pracuje len do dvanástej, tak potom je logické, že rodičia s deťmi utekajú poobede na pohotovosť už niekedy okolo tretej-štvrtej, lebo ich lekár už nepracuje.

To je jedna rovina. Druhá rovina je, že vychádzame z nemeckého modelu a my v Asociácii nemocníc Slovenska si z neho berieme príklad, kde je úplne štandardné, že lekár sa stará o svojho pacienta, to znamená lieči ho, 7 hodín denne. Ale nie, že robí administratívu a iné veci, ale lieči 7 hodín denne. To je dôležité. Keď bude lekár 7 hodín denne pacientov liečiť, o to menej budú rodičia s deťmi poobede alebo v sobotu a nedeľu utekať na pohotovosť.

Druhý bod je vyberanie poplatkov a ich úprava. Poplatky sa platia už aj dnes. Ale my navrhujeme úpravu, pretože 30 % pacientov alebo ich rodičov zneužívajú pohotovosť. Chodia tam, keď tam chodiť nemusia. A oni sa tým ani netaja. Príde po piatej-šiestej alebo v sobotu či v nedeľu a povie: „Prišla som dnes na pohotovosť, lebo tu nemusím čakať, tu ma rýchlo vyšetríte, urobíte mi všetky vyšetrenia a u svojho lekára musím čakať.” Ale pohotovosť nie je určená na takéto veci. Pohotovosť je určená vyslovene na situácie, keď sa pacientov stav náhle zhorší.

A ako zneužívaniu zamedzíme? Upravíme poplatky na 5 eur na normálnej pohotovosti LSPP a na 25 eur na urgentnom príjme, aby to ľudia nezneužívali. Zároveň sme k tomu navrhovali prijať dodatok, že ak pacientov stav vyžaduje hospitalizáciu, tak peniaze sa mu majú vrátiť. Ďalej zvlášť ťažko postihnutí a invalidní dôchodcovia budú platiť výrazne menej. A keďže máme veľmi veľký nedostatok krvi potrebnej pri operáciách, onkologických operáciách, atď, tak darcovia krvi budú mať výrazné zľavy, aby sme ich odmenili.

Toto bolo vo vládnom zákone, s ktorým plne súhlasíme. Keď prvý a druhý bod bude naplnený, tak potom tiež súhlasíme s tretím bodom, aby sa na pohotovostiach od 1.1.2024 znížil počet hodín. To znamená, že lekári nebudú pracovať do 22:00, ale iba do 20:00. Týka sa to bežného pracovného týždňa, aj víkendov.

Súhlasíme s vládnym návrhom, iba keď to bude fungovať na týchto troch princípoch. Nesúhlasíme s tým, že sa vytiahne iba jeden bod, ktorý sa schváli, a zvyšné dva sa neschvália.

Momentálne je to už bezpredmetné, keďže NR SR k tomu chcela zasadnúť 3-krát, 3-krát sa schôdza neotvorila a ďalšia sa už nemôže otvoriť, až novým parlamentom.

V statuse na vašom Facebooku ste napísali: Trváme na tom, aby bol prijatý návrh, ktorý rešpektuje všetky body dohodnuté Ministerstvom zdravotníctva SR, zdravotníckymi organizáciami a SK8, alebo aby bola nová legislatíva v tejto oblasti prijatá až novým parlamentom v riadnom legislatívnom konaní.” V čom bol predkladaný vládny návrh v parlamente odlišný od toho na čom ste sa dohodli s ministerstvom zdravotníctva, zdravotnými organizáciami a SK8 v auguste?

To je nedorozumenie. Asociácia štátnych nemocníc, Asociácia nemocníc Slovenska, odborné organizácie zastrešujúce pediatrov, hlavný odborník pediatrov pre ambulancie, hlavný odborník pediatrov pre nemocnice a ministerstvo zdravotníctva sa dohodli na troch základných bodoch. Tie 3 základné body potom išli do vlády a vláda ich schválila ako vládny návrh. A tento vládny návrh išiel do Národnej rady. My sme boli za tento vládny návrh, ale páni poslanci chceli dávať rôzne protinávrhy, ktoré by tento vládny návrh zmenili na úplne niečo iné. My sme povedali, že keď sa to má zmeniť na niečo úplne iné, tak nech sa tá novela zákona teraz neprijme a nech sa to rieši až po voľbách s novou vládou a novým parlamentom. My naďalej plne podporujeme vládny návrh. Ale sme zásadne proti novým kreatívnym nápadom poslancov, ktorí mediálne prezentujú, že oni si návrh vlády budú upravovať, ako chcú.

Čiže Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti, ktorá vyjadrila nespokojnosť s neprijatím vládneho návrhu, je v úplnej zhode s vami…

Áno, vtedy bola ich hlavná odborníčka, pani Prokopová, na našom spoločnom rokovaní na ministerstve a spoločne sme sa dohodli na 3 základných bodoch. Oni boli plne za to, aby sa tieto 3 body dali dokopy a aby to vyšlo ako vládny návrh. Nikdy odvtedy som nezachytil, že by niekedy boli proti tomuto vládnemu návrhu, za ktorý hlasovali počas rokovaní na ministerstve.

Ktoré politické strany mediálne deklarovali, že chcú vládny návrh upravovať podľa seba?

Všetky… Pardón, nie úplne všetky, ale Demokrati, Hlas, Republika. No proste v rámci novely zákona si každý navrhoval to, čo si vymyslel, že by to chceli upraviť tak a tak. S tým my samozrejme nesúhlasíme. Preto sme povedali, že ak to má byť tak, že sa neakceptuje ten vládny návrh, na ktorom sme sa my zhodli, tak radšej nech o tom návrhu rokuje až nová vláda, nový minister a noví poslanci.

Sú podľa Vás dodatočné návrhy poslancov istým druhom populizmu, ako sa pred voľbami zapáčiť ľuďom?

Áno aj. My ani nevieme, čo by vlastne schválili, keďže mimoriadna schôdza parlamentu sa nakoniec neuskutočnila a ich návrhy sú si návzajom protichodné. Avšak z toho, čo rozprávajú a navrhujú, sa obávame, že by to bolo ešte horšie, ako to je teraz.

Ďakujeme za rozhovor!

Prečítajte si aj