Streda 24. apríla, 2024
(Zľava) Plastiky Sv. Petra a Sv. Pavla po reštaurovaní (Foto: FB / Balneologické múzeum Imricha Wintera)

Piešťanské múzeum reštaurovalo drevené plastiky svätcov Petra a Pavla

Návštevníci Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch môžu vo výstavných priestoroch Vily dr. Lisku opäť v expozícii sakrálneho umenia obdivovať zreštaurované drevené plastiky svätcov Petra a Pavla. Na ich obnovu získalo múzeum prostriedky z Fondu na podporu umenia a od mesta Piešťany, informoval riaditeľ Vladimír Krupa.

„Do zbierok múzea sa dostali v roku 2020 darom od manželky zosnulého zberateľa Kornela Duffeka spolu s celou kolekciou drevených sakrálnych plastík. Sú podľa rukopisu dielom jedného autora, školeného rezbárskeho majstra. No jeho meno, lokalitu vzniku či pôvodné umiestnenie nepoznáme,“ uviedol. Zaradené boli do obdobia neskorého baroka, pravdepodobne do druhej polovice 18. storočia.

„Sochy sú pomerne veľké, vysoké 110 a 120 centimetrov. S veľkou pravdepodobnosťou boli súčasťou väčšieho celku, oltára, ktorý mohol mať výšku do osem metrov,“ načrtol Krupa. Vzhľadom na ich stav bolo ich reštaurovanie podľa neho nevyhnutné. Na prácu sa podujal člen Komory reštaurátorov Adrián Giač, ktorý obnovil pôvodné výtvarné kvality plastík.

V prvej etape bol vykonaný reštaurátorský výskum. Najstaršie zistené sekundárne úpravy pochádzajú pravdepodobne z konca 19. alebo prvej štvrtiny 20. storočia. Ruky sôch v minulosti zrejme chýbali alebo boli poškodené a nahradené neskoršie vyrezanými. Najmladšie úpravy pochádzajú asi z druhej polovice 20. storočia.

„Tieto zásahy môžeme označiť za reštaurátorské. Najvýraznejším reštaurátorským zásahom bolo odstránenie tvarovo nevhodne doplnených častí chodidiel oboch svätcov a časti podstavca sv. Petra. Výnimkou v rámci sekundárnych doplnkov sú novodobo doplnené ruky svätcov, ktoré boli po konzultácii s investorom ponechané na sochách,“ uviedol Krupa. Na niektoré plochy aplikovali nové plátkové zlato.

Prečítajte si aj