Nedeľa 21. júla, 2024
Na snímke Cyril a Metod apoštoli Slovanov. (Zdroj: Misko3 / wikipedia)

Oslavy príchodu sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnia na hrade Devín a v Nitre sa koná trojdňová Cyrilo-metodská púť

Celonárodné oslavy 1161. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda sa uskutočnia v piatok v areáli hradu Devín v Bratislave. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.

Na Devíne sa o 20.00 h uskutoční podujatie s názvom Posolstvo Cyrila a Metoda. V rámci slávnostného programu odznejú skladby či diela slovenských autorov v podaní umelcov zo Slovenska. „Súčasťou programu budú aj krátke dokrútky plné zaujímavých faktov o živote a diele bratov zo Solúna, ktorí na naše územie priniesli kresťanskú vieru a vďaka vytvoreniu písma položili základy vzdelanosti, kultúry a rozvoja Slovanov,“ priblížil úrad vlády.

Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia budú v areáli hradu Devín vytvorené dva samostatné sektory, a to pre hostí a pre verejnosť a médiá. ÚV zároveň prosí návštevníkov, aby do areálu hradu vchádzali cez bránu z Muránskej ulice pri soche sv. Jána Nepomuckého, ktorá bude otvorená od 18.00 h. „Pri vstupe do sektora rešpektujte, prosím, pokyny príslušníkov Policajného zboru SR a organizátorov podujatia,“ dodal.

Vláda koncom júna schválila návrh na finančné a organizačné zabezpečenie cyrilo-metodských osláv a zvrchovanosti Slovenskej republiky. Na zámer vyčlenila celkovo 456.107 eur.

Cyrilo-metodskou národnou púťou sa začínajú slávnosti Nitra, milá Nitra

Na snímke arcibiskup Nicola Girasoli (uprostred), apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku. (FOTO TASR – Henrich Mišovič)

Cyrilo-metodskou národnou púťou na Svätoplukovom námestí v Nitre sa v piatok začínajú trojdňové slávnosti Nitra, milá Nitra. Hlavným celebrantom slávnostnej pontifikátnej svätej omše bude arcibiskup Nicola Girasoli, apoštolský nuncius Svätej Stolice na Slovensku spolu s biskupmi zo Slovenska, informovalo Biskupstvo Nitra.

Mestskými slávnosťami si Nitra každoročne pripomína svoju slávnu históriu a v tomto roku aj 1161. výročie príchodu solúnskych bratov Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy. Počas troch dní sa uskutočnia desiatky spoločenských, cirkevných a kultúrnych podujatí vrátane historického festivalu Pribinova Nitrawa, skonštatoval primátor Marek Hattas.

V sídle Nitrianskeho biskupstva na Nitrianskom hrade sa po skončení liturgickej slávnosti začne tradičný deň otvorených dverí. V rámci neho bude možné okrem návštevy areálu hradu, Katedrály – Baziliky sv. Emeráma a expozícií Diecézneho múzea absolvovať aj mimoriadnu prehliadku priestorov Biskupského paláca v čase od 13.00 do 15.00 h, ktorá je možná len raz v roku.

N. Girasoli: Jednota znamená kráčať spolu a rešpektovať sa, nie byť rovnakí

Na snímke arcibiskup Nicola Girasoli. (Zdroj: Ministerio de Relaciones Exteriores / wikipedia)

Slávnostnou svätou omšou na Svätoplukovom námestí v Nitre sa začali trojdňové oslavy Nitra, milá Nitra, ktorých súčasťou je celonárodná Cyrilo-metodská púť. Omšu celebroval arcibiskup Nicola Girasoli, apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku. Jeho slová o potrebe jednoty a súdržnosti národa si na námestí vypočuli tisícky veriacich z celého Slovenska vrátane prezidenta SR Petra Pellegriniho, podpredsedu Národnej rady (NR) SR Petra Žigu (Hlas-SD), povereného výkonom právomocí predsedu NR SR, členov vlády, poslancov, predstaviteľov spoločenského, kultúrneho a cirkevného života.

Arcibiskup N. Girasoli pripomenul, že potrebujeme byť jednotným národom, rešpektujúcim naše rozdielnosti, myšlienky, správanie a kultúrne postoje. „Rozdiely a pluralita nikdy nie sú prekážkou jednoty, naopak, rozdielnosť jednotu obohacuje. Ani v parkoch nie sú všetky kvety rovnakej farby a vône. Ak by boli, bolo by to veľmi smutné,“ povedal vo svojej kázni.

Pripomenul, že jednota znamená kráčať spolu a rešpektovať sa, nie však byť rovnakí. „Cyril a Metod prišli na naše územie z veľkej diaľky a stretli sa tu s kultúrou, ktorá bola veľmi odlišná od tej ich. Prišli sem hlásať, nie nanucovať evanjelium,“ poukázal na odkaz solúnskych bratov.

Podľa slov N. Girasoliho musíme v našej spoločnosti znova objaviť hodnoty participácie a vzájomného porozumenia. „Konajme ako partneri napriek našim odlišnostiam. Ak má národ rásť, musí ostať jednotný. Jednota je veľmi dôležitá aj na posilnenie dialógu medzi generáciami, aj na obnovenie vzájomnej dôvery. Chceme vidieť našu krajinu jednotnú, stmelenú spoločnými hodnotami, chceme ju vidieť napredovať, rásť,“ dodal.

Arcibiskup skonštatoval, že urobiť prvý krok k zmiereniu a pochopeniu nie je prejavom slabosti, ale múdrosti pre dobro všetkých. „Aj keď situácia vo svete nie je povzbudivá, neprestávajú vojny, musíme veriť, že pokoj je možný a je možný lepší svet,“ povzbudil arcibiskup veriacich.

Mestskými slávnosťami si Nitra každoročne pripomína svoju slávnu históriu a v tomto roku aj 1161. výročie príchodu solúnskych bratov Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy.

Veriaci si pripomínajú slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda

Slováci si počas piatkového štátneho sviatku pripomínajú kresťanských vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda. Príchod Slovanov na súčasné územie Slovenska sa datuje minimálne začiatkom 6. storočia. Kresťanstvo začalo výraznejšie prenikať medzi Slovanov žijúcich na území súčasného Slovenska v prvej tretine 9. storočia.

Kresťanský panovník Veľkej Moravy Rastislav chápal náboženstvo ako silný fenomén, ktorý bude schopný podporiť existenciu ranostredovekého štátu. Knieža Rastislav sa neúspešne obrátil na pápeža v Ríme s prosbou, aby mu poslal učiteľa, ktorý by uprednostňoval šírenie kresťanskej viery v reči, akou hovorí jeho ľud. Posolstvo nenašlo u pápeža odozvu, kladne však reagoval byzantský cisár Michal III. Na Veľkú Moravu vyslal dvoch vierozvestcov Konštantína a Metoda.

Byzantský cisár Michal III ako dieťa: Táto minca vyrazená počas vlády Theodory ukazuje, ako bol Michael menej výrazný ako jeho matka, ktorá je na líci znázornená ako jediná vládkyňa, a dokonca ako jeho sestra Thecla, ktorá je zobrazená spolu s mladým Michaelom na rube tejto mince. (Zdroj: Panairjdde / wikipedia)

Pochádzali zo Solúna, v okolí ktorého žila v tom čase početná slovanská menšina a jej jazyk obaja ovládali. Konštantín ešte pred odchodom na misiu vytvoril písmo prispôsobené slovanskej reči – hlaholiku, a preložil základné state súvisiace s kresťanskou vieroukou. Išlo o výber evanjeliových čítaní Evanjeliár. Po takejto príprave prišli obaja zvestovatelia viery v roku 863 na Veľkú Moravu. Obyvateľstvo spolu s miestnou vládnucou mocou byzantskú misiu prijalo.

V roku 867 sa vybrali na cestu do Ríma, aby získali súhlas pápeža na používanie staroslovienčiny ako liturgického jazyka. Konštantín sa už na územie Veľkej Moravy nevrátil. V Ríme ochorel a vstúpil do kláštora, kde prijal meno Cyril a zakrátko tam 14. februára 869 zomrel. Pápež začiatkom roka 870 Metoda vymenoval za arcibiskupa Panónie a Veľkej Moravy, čím Veľkú Moravu vyňal spod cirkevnej sféry Bavorska a podriadil ju priamo Rímu. V roku 873 sa ujal správy cirkvi na Veľkej Morave, obnovil a spravoval veľkomoravské učilište, na ktorom sa vychovával klérus. So svojimi žiakmi pokračoval v prekladaní náboženských spisov. Spory medzi Metodom a Svätoplukom sa vyhrotili v roku 885, keď Metod navrhol za svojho nástupcu kňaza Gorazda. Skôr, ako sa mohol spor vyriešiť, arcibiskup Metod 6. apríla 885 zomrel.

Duchovný odkaz vierozvestcov a patrónov Európy je silný aj v súčasnosti. Konštantín (Cyril) a Metod sú zdrojom nábožnosti, solidarity a slovanskej vzájomnosti, najmä pre Slovákov, Moravanov, Čechov, Bulharov i Macedóncov.

Práca Cyrila a Metoda je základom, na ktorom stoja naše mestá a obce

Na snímke reliéf Cyrila a Metoda na bráne na Kapucínskej ulici v Bratislave, ktorého autorom v 30. rokoch 20. storočia bol Alojz Rigele. (Zdroj: Peter Zelizňák / wikipedia)

Svätí Cyril a Metod zohrali kľúčovú úlohu pri formovaní našej národnej identity a dedičstva. Ich práca v oblasti vzdelávania, tvorby písma, kultúry a kresťanskej viery je základom, na ktorom stoja naše mestá a obce. Združenie miest a obcí (ZMOS) na to poukázalo pri príležitosti piatkového sviatku svätých Cyrila a Metoda.

Zároveň pripomenulo, že pre predstaviteľov miestnej samosprávy je tento sviatok pripomienkou zodpovednosti za zachovávanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva, ktoré nám svätí Cyril a Metod zanechali.

„Pre mestá a obce na Slovensku je tento sviatok príležitosťou pre posilnenie miestneho povedomia o našej bohatej histórii a kultúre. Mnohé mestá a obce sa aktívne podieľajú na udržiavaní povedomia o tomto sviatku prostredníctvom rôznych kultúrnych a vzdelávacích aktivít – cyrilo-metodských festivalov a slávnosti. Tieto aktivity pomáhajú zvyšovať povedomie o historickom a kultúrnom význame svätých Cyrila a Metoda medzi obyvateľmi a návštevníkmi našich miest a obcí,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.

M. Majerský: Odkaz sv. Cyrila a Metoda má stále čo povedať starému kontinentu

Na snímke poslanec Národnej rady SR a predseda opozičného KDH Milan Majerský. (Zdroj: FB / Milan Majerský)

Poslanec Národnej rady SR a predseda opozičného KDH Milan Majerský je presvedčený že odkaz svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, má stále čo povedať starému kontinentu. Slovensko ako križovatka západnej a východnej civilizácie tu môže zohrávať oveľa významnejšiu úlohu. Uviedol to pri príležitosti piatkového sviatku svätých Cyrila a Metoda. Informovala o tom hovorkyňa hnutia Lenka Kovár.

Slováci majú podľa M. Majerského vďaka Cyrilovi a Metodovi vlastnú identitu a hlas, ktorý má čo povedať celému svetu.

„Keď budeme vychádzať z úprimného záujmu o rozvoj Slovenska v duchu dedičstva solúnskych bratov, potom budeme rešpektovaní vo svete a naša národná hrdosť bude presvedčivá aj pre ďalšie generácie. Je to pre nás všetkých obrovský záväzok aj do budúcnosti,“ doplnil M. Majerský.

Prečítajte si aj