Sobota 18. mája, 2024
Na snímke obec Nechválova Polianka. (Zdroj: nechvalovapolianka.sk)

Najvyšší správny súd: Voľby starostu obce Nechválova Polianka sú neplatné

Februárové voľby starostu obce Nechválova Polianka v okrese Humenné sú neplatné. Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR bolo prijaté jednomyseľne a je konečné. O preskúmanie zákonnosti volieb žiadal neúspešný kandidát na starostu obce. Súd o tom informoval na svojom webe.

„Na základe vykonaného dokazovania dospel volebný senát k záveru, že bezprostredne pred voľbami starostu sa účelovo prihlásil na trvalý pobyt kritický počet osôb zodpovedajúci rozdielu získaných hlasov medzi žalobcom a žalovaným. Všetci novo-prihlásení voliči sa pritom zúčastnili volieb a platne odovzdali svoj hlasovací lístok,“ priblížil NSS SR. Podľa volebného senátu účelové prihlásenie sa na trvalý pobyt bolo realizované s cieľom ovplyvniť volebný výsledok.

NSS SR rozhoduje vo veciach o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy od 1. augusta 2021. Podľa Správneho súdneho poriadku sa žalobca môže žalobou domáhať vydania rozhodnutia o neústavnosti alebo nezákonnosti napadnutých volieb, a tým zabezpečiť slobodnú súťaž politických síl.

Prečítajte si aj