Streda 24. apríla, 2024
Európsky parlament v Štrasburgu, ilustračný obrázok. (Foto: Christopher Furlong/Getty Images)

Členov komisií môžu kandidujúce strany nahlasovať do 9. apríla

Kandidujúce strany v júnových eurovoľbách môžu delegovať členov volebných komisií do 9. apríla. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe ministerstva vnútra.

Do okrskovej aj okresnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá kandiduje v eurovoľbách. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej bude vykonávať túto funkciu.

Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.

Kandidátnu listinu na voľby do Európskeho parlamentu (EP) podalo 23 politických strán a jedna koalícia. Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.

Prečítajte si aj