Sobota 2. marca, 2024
Základná škola v obci Parchovany, okres Trebišov. (Foto: FB / Základná škola Parchovany - official)

B. Furdová po tragédii: Niekedy učiteľ ani pri najväčšej snahe nevie, čo sa medzi žiakmi deje

Centrum poradenstva a prevencie (CPP) v Trebišove realizovalo a realizuje na Základnej škole (ZŠ) v Parchovanoch preventívne aktivity a programy. Zamerané sú na prevenciu sociálno-patologických javov pre žiakov školy. V súvislosti s úmrtím jedného zo žiakov školy to uviedla riaditeľka trebišovského CPP Beáta Furdová s tým, že sa tak deje podľa aktuálnych požiadaviek školy a časových i personálnych možností centra.

„Je to veľmi tragická udalosť, nepoznáme skutočné príčiny konania dieťaťa následkom, ktorých sa tragédia udiala. Vyšetrovanie smrti žiaka školy nie je ukončené,“ povedala Furdová. Učitelia spomenutej školy, na základe dostupných informácií, podľa nej citlivo a aktuálne reagujú na avizované informácie týkajúce sa nevhodného správania sa žiakov voči sebe.

Ako podotkla, sú však formy interakcie medzi žiakmi, keď učiteľ nevie postrehnúť, ani pri najväčšej snahe byť informovaný, čo sa medzi žiakmi deje. „Zo psychologického hľadiska chcem poukázať na fakt, že niektoré osobnostné a povahové vlastnosti, vývinové špecifiká obdobia dospievania a často aj forma výchovného vedenia nedovoľujú dieťaťu sa navonok prejaviť, hovoriť o sebe, zdieľať svoje emócie a prežívanie,“ uviedla. Nenahraditeľná je podľa nej v tomto prípade úloha rodiny a spolupráca rodiny so školou.

Aj odborná pomoc centra v kontakte s učiteľmi a rodičmi smeruje podľa jej slov k tomu, aby sa problémy dieťaťa riešili nie konfrontáciou a vzájomným osočovaním a presúvaním zodpovednosti, ale vzájomnou kooperáciou. Na jednotlivých školách sa podľa nej realizuje prevencia rovnako tak ako v škole v Parchovanoch, a to podľa ich aktuálnych požiadaviek.

Žiak deviateho ročníka ZŠ v Parchovanoch v pondelok (20. 11.) dopoludnia počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Otec sa pre médiá vyjadril, že jeho syn mal byť šikanovaný. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá vedie vyšetrovanie pre trestný čin usmrtenia. Ministerstvo školstva aj Štátna školská inšpekcia uviedli, že sú pripravené poskytnúť v prípade potreby súčinnosť.

Prečo existuje ľudstvo?

Prečítajte si aj