Sobota 2. marca, 2024
Ilustračni fotografia (Pixabay)

Kto má nárok na preplatenie časti hypotéky a ako oň požiadať?

V poslednom období sa situácia s hypotékami na Slovensku rapídne zhoršila, banky poskytujú hypotéky s vysokým úrokom. Nízkopríjmoví dlžníci nevedia zaplatiť navýšenie hypotéky o zvýšenú úrokovú sadzbu. 

Vláda SR  reagovala výpomocou pri splácaní navýšených hypoték  poskytnutím štátnej dotácie, ktorú zahrnula do minuloročných predvolebných sľubov. Tá môže byť maximálne do výšky 150 Eur mesačne. Nová legislatíva vstúpila do platnosti 1. januára 2024. O negatívnych účinkoch tohto opatrenia sme informovali v minulom článku

Kto môže požiadať o dotáciu na zvýšenú splátku hypotéky?

O mesačný príspevok na splácanie navýšeného hypotekárneho úveru môže požiadať dlžník, ktorý mal za vlaňajšok priemerný príjem do 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.  V tomto prípade ide o hranicu 2 086 eur v hrubom.

Štát pokryje zo zvýšenej splátky 75 %. Nárok má iba jeden z dlžníkov zo zmluvy o úvere na bývanie. Musí ale mať trvalý pobyt na území Slovenska. Podmienkou poskytnutia dotácie je aj to, že zadlžená nehnuteľnosť sa nesmie prenajímať.

Príklad štátnej dotácie:

Dlžník má splátku hypotéky vo výške 250 Eur, úrok  z tejto čiastky tvorí 45 Eur. Banka dlžníkovi zvýšila úrok o 140 Eur, tým pádom by mal splácať 390 Eur. Pri splnených podmienkach na štátnu dotáciu mu navýšená čiastka klesne o 75 % t. j. o 105 Eur. Jeho splátka s pomocu dotácií teda bude nie 390 Eur, ale 285 Eur. Splátka úveru sa mu v skutočnosti teda zvýši o 35 Eur namiesto 140 Eur. 

Príspevok od štátu vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v nasledujúcom mesiaci po zaplatení splátky dlžníkom. Občan si podá žiadosť na ÚPSVaR a tenspolu s Finančnou správou SR a bankami posúdi, či spĺňa požadované podmienky pre štátnu dotáciu a v akej výške. Finančná správa je pripravená dlžníkov, ktorí by chceli zavádzať, resp. klamať pri poskytovaní štátnych dotácií, sankcionovať. 

Dlžníci si môžu pomôcť aj so zvýšenými splátkami, ktoré mali ešte v minulom roku.A to tak, že si môžu uplatniť jednorazový daňový bonus. Ten je tiež do výšky 150 eur mesačne, najviac však 1800 eur ročne. Bonus si uplatnia v daňovom priznaní za rok 2023.

Ako podať žiadosť o príspevok na hypotéku

Žiadosť je voľne dostupná na webe Ústredia práce a sociálnych vecí. K žiadosti musí byť priložená aj kópia hypotekárnej zmluvy. Žiadosť stačí vyplniť a zaniesť, prípadne elektronicky zaslať na príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. 

Následné kroky už robí daný úrad spolu s bankami.Úrad práce pošle  vyhodnotenie žiadosti  žiadateľovi o dotáciu. Občan, ktorému sa zvýši hypotekárny úver počas roka, podáva žiadosť až v príslušnom aktuálnom mesiaci, kedy k zvýšeniu prišlo.

Štátna sociálna dávka sa bude vyplácať vždy mesiac dozadu. Napríklad, ak si občan podá žiadosť v mesiaci marec, prvý príspevok dostane v apríli, najneskôr však v posledný kalendárny deň v mesiaci apríl. 

Platnosť dotácie je stanovená do roku 2027, pričom sa môže každoročne prehodnocovať.  

Prečo existuje ľudstvo?

Prečítajte si aj