Nedeľa 21. júla, 2024
Na snímke panoráma mesta Bratislava s riekou Dunaj. (Zdroj: Marc Ryckaert / wikipedia)

V ramene Dunaja sa začala letná umelá záplava, bude trvať 21 dní

V ramennej sústave Dunaja sa v pondelok (17. 6.) začala letná simulovaná záplava. Trvať bude 21 dní. Vodohospodári vpustili do ramena zvýšený prietok vody, a to 60 kubických metrov (m3) za sekundu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) o tom informoval na svojom webe.

„Na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy sa uskutoční letná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v zmysle dohody medzi ochrancami prírody, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Slovenského rybárskeho zväzu, vodohospodárov a súhlasu Okresného úradu Bratislava,“ priblížil podnik. Záplava sa koná aj v zmysle aktuálne platného Dočasného manipulačného poriadku pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.

Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.

Prečítajte si aj