Redakcia
Streda 29. novembra, 2023

Redakcia

Šéfredaktor: Peter Petko, email: [email protected]


Zástupná šéfredaktorka, korektorka: Marianna Petková, email: [email protected]


Redaktori:

Anikó Hanzlová

Katarína Tomanová

Marcela Colucci

Ľubomír Sádecký


Vydavateľ:

EpochMedia, s.r.o., Kadnárova 14, Bratislava 831 53.
IČO: 36 285 081
email: [email protected]

Evidenčné číslo pridelené Ministerstvom kultúry SR: EV 110/23/SWP