Nedeľa 21. júla, 2024
Na snímke prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel. (FOTO TASR - Pavol Zachar)

Pracovná verzia novely Zákona o športe je pripravená

Znížiť nadmernú byrokraciu, umožniť jasnejšiu podporu športu, zaviesť mechanizmy na riešenie sporov v športe a tiež zefektívniť financovanie a činnosť Top tímu sú hlavné zámery pre novelizáciu Zákona o športe. Návrh, ktorého pracovná verzia je pripravená na ďalší legislatívny proces, obsahuje 150 novelizačných bodov. Informoval o tom Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).

„Je dôležité urobiť systémové zmeny v nastavení športu u nás. Netýkajú sa len vrcholového športu, ale športu na všetkých úrovniach. Je nutné modifikovať projekt Top tímu, v ktorom je vyše 250 športovcov. Po vzore okolitých krajín by mal štát prostredníctvom zákona tiež vylepšiť možnosti sponzoringu pre šport,“ uviedol v súvislosti s návrhom legislatívnej úpravy predseda SOŠV Anton Siekel.

Okrem predstaviteľov výboru na dokumente pracujú už niekoľko mesiacov i zástupcovia Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ SR) a samotného športového hnutia. „Pracovný návrh právneho dokumentu je už hotový a pripravený na ďalší legislatívny proces,“ potvrdil A. Siekel.

V návrhu sa posilňuje pracovnoprávny charakter výkonu činnosti profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch v spojení s úpravou ich odvodového zaťaženia, zlepšuje sa postavenie športových odborníkov a zjednodušuje sa podnikanie v športe. Športové organizácie majú dostať širší rozsah práv, nové znenie zákona ich má zároveň odbremeniť od viacerých povinností, ktoré mali byrokratický charakter a boli bez významného úžitku pre štát alebo šport. „Ruší sa inštitút kontrolóra športovej organizácie z dôvodu, že prax ukázala viac nedostatkov ako pozitívnych prínosov,“ odôvodnil ďalšiu z navrhovaných zmien predseda SOŠV.

Novelizovaná legislatíva, ktorá by mala platiť od začiatku roka 2025 zavádza inštitút športového tribunálu na riešenie sporov v športe, ktoré fungujú aj v zahraničí. „Unifikovaný orgán by rozhodoval spory rýchlejšie, odbornejšie, nestrannejšie, lacnejšie a najmä vo vnútri športového hnutia,“ uviedol v tejto súvislosti šéf slovenského olympijského hnutia.

SOŠV na svojom webe zároveň približuje a precizuje jednotlivé návrhy novelizačných bodov.

Prečítajte si aj