Sobota 2. marca, 2024
Člen parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Michal Sabo (PS). (Zdroj: Michal Sabo • Progresívne Slovensko / FB)

Ako sa dotkne investorov a verejnosti návrh envirorezortu o novele zákona posudzovania vplyvov na životné prostredie

Zaradením návrhu novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) do skráteného medzirezortného pripomienkového konania (MPK) pokračuje ministerstvo životného prostredia (MŽP) v obmedzovaní práv verejnosti zapájať sa do riadneho legislatívneho procesu. Konštatuje to opozičné PS. Envirorezort upozorňuje, že novela má zjednodušiť administratívny proces bez znižovania ochrany životného prostredia.

„Nespochybňujeme, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie potrebuje zefektívniť. No spôsob, akým sa to deje, je problematický. Opäť narýchlo, opäť za obmedzenia práv laickej aj odbornej verejnosti,“ uviedol člen parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Michal Sabo (PS).

Naznačuje i to, že postup príslušného ministra Tomáša Tarabu (nominant SNS) môže ohroziť čerpanie eurofondov. Argumentuje tým, že Európska komisia tento týždeň slovenskej vláde adresovala formálnu výzvu za nesplnenie požiadaviek Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. „Predložená novela zákona o EIA sťažuje verejnosti domáhanie sa práva na zdravé životné prostredie,“ mieni M. Sabo.

MŽP chce legislatívnou zmenou zjednodušiť a zrýchliť celý proces z dôvodu prepojenia s povoľovacím procesom pre stavby a prevádzky podliehajúce posudzovaniu vplyvov. Taraba označil zmenu legislatívy za jeden z najväčších príspevkov pre budúci dynamický rozvoj Slovenska, ktorý ochranu životného prostredia v ničom nezníži, len ju bude uplatňovať podľa prísnych európskych štandardov. „Po novelizácii zákona EIA sa investori budú môcť riadiť rovnakými štandardnými pravidlami ako vo vyspelých západných štátoch,“ ozrejmil vtedy T. Taraba.

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie má za úlohu informovať verejnosť o plánovaných investičných zámeroch. Zároveň poskytuje verejnosti možnosť zapojiť sa.

Prečo existuje ľudstvo?

Prečítajte si aj