Všeobecné obchodné podmienky
Streda 29. novembra, 2023

Všeobecné obchodné podmienky

EpochMedia, s.r.o., so sídlom Kadnárova 14, Bratislava 831 53, IČO: 36 285 081, zapísaná pod evidenčným číslom prideleným Ministerstvom kultúry SR EV 110/23/SWP (ďalej len „Poskytovateľ“ alebo „Vydavateľ“) prevádzkuje systém webových stránok a informačných a komunikačných technológií, ktorý umožňuje registrovaným užívateľom prístup na webové stránky www.epochtimes.sk zdarma.