Sobota 2. marca, 2024
Biskupský palác v Nitre (foto: Pe-Jo, CC BY-SA 3.0)

Na Biskupskom úrade v Nitre vznikol Úrad pre nahlásenie zneužívania v cirkvi

V Nitrianskej diecéze vznikol Úrad pre nahlásenie zneužívania v cirkvi. Zriadený je na Biskupskom úrade v Nitre v budove Veľkoprepoštského paláca na Námestí Jána Pavla II. Zriadením úradu cirkev na Slovensku deklaruje, že so všetkou vážnosťou pristupuje k prípadom sexuálneho zneužívania a za posledné roky uskutočnila viacero konkrétnych opatrení, informovalo Biskupstvo Nitra.

Kontaktnými osobami pre verejnosť sú v nitrianskom úrade Katarína Kaňková a diecézny kňaz Anton Ďatelinka. Nahlasovanie zneužívania je možné aj prostredníctvom elektronickej pošty. „Ak ste sa hodnoverne dozvedeli o prípade sexuálneho zneužívania v prostredí cirkvi, môžete to nahlásiť poverenej kontaktnej osobe,“ vyzýva verejnosť biskupstvo. Nahláseným podnetom sa bude kontaktná a poverená osoba Nitrianskej diecézy zodpovedne zaoberať.

Prečo existuje ľudstvo?

Prečítajte si aj